Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1917
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 193x
Působení: 191x, 192x, 193x
Tělovýchovná jednota Sokol Studénka

Své sídlo měla TJ Sokol založená v roce 1908 v obecním hostinci, kde byla tělovýchovná a divadelní činnost provozována v sále v 1. poschodí. Kulturní činnost zabezpečoval divadelní odbor. Svá divadelní představení sehrával na jevišti, které společně s DTJ převzal po zaniklém čtenářském spolku Havlíček. O své činnosti vedli podrobné kroniky, stejně jako ve Studénce. Dokazuje to výpověď pana Viléma Kuncka, který pomáhal při stěhování sokolského archivu z obecního domu do úkrytu před německou okupací v roce 1938. Přesto byly tyto písemnosti objeveny a archív údajně odevzdaný do Ostravy byl po zjištění obsahu spálen. Že tomu tak však nemuselo být nasvědčují okolnosti, že ještě v roce 1942 „gestapo“ vyšetřovalo pana Kuncka v německém městě Halle, kde byl v té době nasazen na nucené práce. Podle jiných výpovědí byla divadelní kronika odvezena někam na Valašsko, kde se zřejmě ztratila. Tak informace o ochotnické divadelní činnosti mohly být získány jen na základě pátrání ve státních archivech v Novém Jičíně a Opavě a z výpovědí aktivních ochotníků žijících ještě v roce 1973 a 1974. Jejich souhlasné výpovědi a věnované fotografie z divadelních her se staly informacemi o tomto divadelním souboru.
Divadelní repertoár byl velmi pestrý. Údajně se hrály ročně 3 až 4 hry. Československá obec v Sokolské (ČOS) vydala v roce 1936 „Zásady divadelní činnosti“ v sokolství, které obsahovaly principy, jak organizační, tak divadelně vzdělávací a dramaturgické. Režiséři a herci sokolských divadelních souborů bývali školeni v okrskových a župních kurzech celé problematice ochotnické divadelní činnosti. Jejich inscenace proto mívaly velmi dobrou inscenační úroveň. Do roku 1931 byly tyto hrány v obecním hostinci, od roku 1934 pak v nově postaveném Dělnickém domě.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se podrobněji podařilo zachytit odehraný repertoár z období z let 1917- 1938.
Chybí však přesná data premiér a případných repríz. Režiséry v tomto období byli: Konstantin Balcárek, Eduard Laciga, Antonín Lhotský, Jaroslav Nývlt a Emil Ziffer.
Zjištěno bylo uskutečnění těchto her:
v roce 1917 ze zachované fotografie souboru v kostýmech po představení nelze jednoznačně určit název hry

v roce 1919 Alois Jirásek „Jan Roháč z Dubé“ - historické drama

v roce 1920 Jaroslav Vrchlický „Noc na Karlštejně“ – veselohra

v roce 1921 dle básně Svatopluka Čecha „Lešetínský kovář“ - vlastenecká hra

v roce 1921 Ladislav Stroupežnický „Zvíkovský rarášek“ - veselohra

v roce 1922 bratří Mrštíkové „Maryša“ - drama

v roce 1923 Alois Jirásek „Vojnarka“ - drama

v roce 1993 Ferdinand Oliva „Manželský ráj“ - veselohra

v roce 1924 K. Fořt - Em. Starý „Z českých mlýnů“ - fraška ze zpěvy

28. 10. 1924 Alois Jirásek „Jan Roháč z Dubé“ - historické drama
Spoluúčast s ochotníky z legionářské obchodní školy ve Studénce.

v roce 1925 Fr. Sokol Tůma „Pasekáři“ – činohra
Na premiéře byl přítomen autor hry.

v roce 1927 Ladislav Stroupežnický „Naši furianti“ - veselohra

v roce 1927 Rudolf Friml „Kvítek prerie“ - opereta

27. 12. 1928 J. Rudolf „Dědečkovy housle“ - hra se zpěvy
Jar. Polášek

v roce 1930 Alois Jirásek „Jan Roháč z Dubé“ - historické drama

v roce 1930 Adolf Bogner „Cigánčina pomsta“ - drama

v roce 1931 E. Kalmán „Podzimní manévry“ - opereta

v roce 1934 J. B. Moliér „Zdravý nemocný“ - komedie

v roce 1935 J. J. Kollár „Pražský žid“ - drama

v roce 1936 Alois Jirásek „Otec“ - vesnické drama

v roce 1936 Rud. Pískáček „Děvče z předměstí“ - opereta

v roce 1937 Karel Čapek „Bílá nemoc“ - drama

V letech 1938-1945 soubor neexistoval. Jeho členové však vystupovali na jednotlivých akcích, které jsou podrobně popsány ve zvláštní kapitole. Po roce 1945 TJ Sokol obnovila svoji činnost. Divadelní odbor nebyl ustaven, protože již v závěru roku 1945 byl založen ochotnický divadelní spolek „J. K. Tyl“. Přesto ještě v roce 1947 se uskutečnilo několik divadelních vystoupení, zřejmě v rámci nějakých zákonných společenských akcí pořádaných touto jednotou, protože šlo výhradně o jednoaktovky komediálního žánru. Proto je pro úplnost uvádím:
J. O. Hradčanský „Osvědčený prostředek“
Václav Barla „Jablko daleko od stromu nepadne“
Václav Barla „Republiko buď zdráva“
Jiří Balda „Dvě srdce na ¾ na sedm“

MACEK, Stanislav: 120 let činnosti ochotnického divadla ve Studénce, MěKS 2006
Bibliografie:
MACEK, Stanislav: 120 let činnosti ochotnického divadla ve Studénce, MěKS 2006

Dílny moderních jevišť Pepa Máca. Nabídkový katalog. Újezd u Brna,vl.n.,s.a.,s.55-57.

Související Organizace

Mapa působení souboru - Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':