Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jirásek / ZK n. p. Český nábytek / ČOB

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1883
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1998
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x,197x, 198x, 199x
1883 založena Čtenářsko-ochotnická beseda, 27 členů. Návštěva Jindř. Mošny patrně ovlivnila vzestup členské základny, 100 členů.
1883-1983 Jirásek 380 titulů v 884 představeních.

1902 Beseda založila div. knihovnu.
1903 nové jeviště.
Po 1907 aktivita Besedy opět vzrostla, též společně se Sokolem.
1911 - 26. 12. - Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic.
Do 1914 až 8x ročně.
Hrálo se U modré hvězdy, později U Smrtků na náměstí čp. 236 (Amerika).

1919 - zah. Beseda hrou A. Jiráska Lucerna.
1921 změnila název na Ochotnická beseda Jirásek, h. průměrně 5x ročně.
Od 20. let 20. stol. i v přírodě.
1922 - Lad. Stroupežnický: Naši furianti, hráno v Olšině.
1928 Na stávku, Al. Jirásek: Otec.
1931 ve spolupráci Besedy a Sokola na
místě hostince U Smrtků na náměstí čp. 236 otevřeno divadlo, zah. - Al. Jirásek: Pan Johanes.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1937 J. Ort-Hradčanský: Když štěstí chodí po horách, uvedeno v Novotného sadech.
1938 členem ÚMDOČ, 123 členů, vlastní jeviště, 6 představení.

Po 1939 především hry s národním akcentem, Jirásek, Tyl, Vrchlický apod.
1940 ve Voklíku Lad. Stroupežnický: Naši furianti.
Beseda uváděla hry pečlivě vybírané, včetně operety.
1941 až 13 novinek v 19 představeních.
1941 Jindř. S. Lukas: Okolo rybníka, Pavouček pro štěstí, L. Bubelová: Slečna Pusta.
1942 B. Polách: Vrah jsem já; Bohumil Dušek libreto, hudba V. A. Vipler: Z českých hájů, lidová hra se zpěvy, režie a scéna Ulrych; Fr. Šrámek: Léto.

1945 zah. poválečné činnosti - Al. Jirásek: Lucerna.
1945 O. Scheinpflugová: Guayana, účast souboru Besedy na kraj. přehlídce ÚMDOČ v Hradci Králové.

1951 Ochotnická beseda Jirásek součástí ZK n. p. Český nábytek.
Repertoár K. Krpata: Mistr ostrého meče, C. Goldoni: Mirandolina, K. Horký: Bejvávalo, Léto, Erben: Popelka (dramatizace), N. V. Gogol: Ženitba, opereta O. Nedbala Polská krev.
1956 největší aktivita, např. Nestroy, Tyl, Petrovičová.
1956 - N. A. Ostrovskij: Viníci bez viny, režie J. Paťava. Náročnou roli herečky Kručininové sehrála procítěně K. Wohlhöfnerová, snaha o co nelepší výkon byla zřejmá i z ostatních obtížných rolí - Korikinová (E. Červinková), Neznamov (K. Bureš), Murov (K. Hlaváč), Galčichová (A. Effenbergová), Dudukin (A. Švarc), Šmaga (L. Nuska).
1956 Soubor zařazený do skupiny B uvedl 7 her ve 20 představeních, do soutěže přihlásil 2 tituly – Jirásek: Vojnarka, Tyl: Paní Marjánka, matka pluku.
DS 73 členů, z toho 28 žen.
---
1957 v březnu se dožil člen souboru Jan Černý 90 let. Na ochotnická prkna vstoupil už roku 1885 a zůstal jim věren více než 60 let jako herec, režisér i výtvarník. Ochotníci uspořádali na jeho počest večírek, na němž jubilant vyprávěl o počátku ochotnického divadla v místě.
---
1960 - Benedetti: Dobrou noc, Patricie, Drda: Dalskabáty, hříšná ves (v roli Plajznerky E. Wohlhöferová), výměnná představení v Třebechovicích pod Orebem a Kostelci nad Orlicí. Zah. Charleyova teta.
1960 - V. Panovová: Vánice, režie Zelenka
1961- Jirásek: Lucerna, V. Blažek: Příliš stědrý večer.
1969 - A. Casona: Stromy umírají vstoje.

V 70. letech 7 režisérů.
1971 Alois Jirásek: Lucerna, r. J, Havel, J. Jankovec: Láska její výsosti, r. J. Havel.
1972 - V. K. Klicpera: Ženský boj, r. J. Bohatý, Shakespeare: Sen noci svatojánské, r. Hlaváček, V. Čtvrtek: Jak se stal Rumcajs loupežníkem, r. J. Kozlík.
1973 - A. N. Ostrovskij: Krasavec.
1976 - Hervé – Meithac – Millaud: Mamselle Nitouche. Účast na Klicperův Chlumec.
1978 Poštovní známka do Vídně (Livés).
1979 - E. V. Hardburg a F. Saidy: Divotvorný hrnec. DS vítězem 32. Klicperova Chlumce. Dále např. Tři v tom, Dva na koni, jeden na oslu, Cesta Karla IV. do Francie a zpět, 1983 Nejkrásnější válka, Ženský boj, Na tý louce zelený, Podskalák, Svatba pod deštníky (poradce Mir. Horníček), Únos Sabinek, Majorova famílie.

1980 - J. Menzel: Tři v tom. Účast na Klicperův Chlumec.
1982 - V. A. Vipler: První valčík. Účast na Klicperův Chlumec.
1983 Tyl: Tvrdohlavá žena, r. ing. Luboš Hlaváček. Představení na počest 100. výročí založení souboru Jirásek uzavřelo 16. ročník Týništského div. podzimu (ve dnedh 6.- 29. října se ho zúčastnilo 5 div. souborů VčK s inscenacemi českých autorů). Účast na Klicperův Chlumec.
1984 - Renčín - Brabec - Čiháková: Nejkrásnější válka. Účast na Klicperův Chlumec.
1985 - L. Korsunskij: To byla láska. Účast na Klicperův Chlumec.
1988 Divadelní soubor Jirásek - činoherní divadelní soubor Sdruženého klubu ROH Týniště nad Orlicí, 47 členů, vedoucí Eva Drábková.
1988 - Wolfgang Hildesheimer: Dobývání princezny Turandot, účast na KP VčK.
1989 - J. Beneš: Na tý louce zelený, r. Oldřich Trumha. Účast na přehlídce vyspělých DS, XIX. Symposion, Třebechovice.

1992 Účast na Klicperův Chlumec.
1993 - K. Hašler - F.F. Šamberk: Podskalák. Účast na Klicperův Chlumec.
1995 - F. a P. ze Schönthanu: Únos sabinek. Účast na Klicperův Chlumec.
1995 - Matěj T. Růžička: Majorova familie, r. Eva Drábková. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXIV. Symposion, Třebechovice.
1996 - A. Fredro: Majorova Familie. Účast Meziměstské div. hry. Účast na Klicperův Chlumec.
1997 - Ken Ludwig: Tenor na roztrhání, r. Eva Drábková. Účast na Klicperův Chlumec. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXVI. Symposion, Třebechovice.
1998 DS obnovený pod názvem Jirásek - TEMNO založila Eva Drábková, viz Jirásek - Temno
Bibliografie:
KAŠPAR, Jiří: Kronika Spolku divadelních ochotníků Tyl v Meziměstí 1919 - 2005 Divadelní přehlídky. CD kART

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Vystaveno: Tableau členů čtenářsko-ochotnické besedy v Týništi nad Orl.
Následné uložení exponátů nezjištěno.

PODZIMNÍ festival. Podepsáno (as). Amatérská scéna 1984, č. 1, s. 21.


Ochotnické divadlo 1957, č. 2, s. 42, č. 8, s. 167; 1960, č. 2, s. 46; č. 8, s. 191- foto Dalskabáty; 1961, č. 2, s. 47; č. 8, s. 191 - foto Příliš štědrý večer.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Materiály vzdělávání 1972 - 1979, 1981 - 1987, ka 37, i. č. 120

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/30/6/9855, ČOB.

kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Drábková, Eva, Týniště nad Orlicí
Drábková, Eva, Týniště nad Orlicí
Drábková, Eva, Týniště nad Orlicí, 2007
Drábková, Eva, Týniště nad Orlicí, 2007
Drábková, Eva, Týniště nad Orlicí, 2007
Drábková, Eva, Týniště nad Orlicí, 2014
Drábková, Eva, Týniště nad Orlicí, 2014
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje,  Materiály LKVČ 1972 - 1979, 1981 - 1987
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje,  Materiály LKVČ 1972 - 1979, 1981 - 1987
Týniště nad Orlicí, DS Jirásek Temno, Tančící indián, 2005
Týniště nad Orlicí, Jirásek,  Ať žije královna
Týniště nad Orlicí, Jirásek, Léto - plakát , 1942
Týniště nad Orlicí, Jirásek, Okolo rybníka - plakát , 1941
Týniště nad Orlicí, Jirásek, Pavouček pro štěstí, 2006
Týniště nad Orlicí, Jirásek, Slečna Pusta - plakát , 1941
Týniště nad Orlicí, Jirásek, Vrah jsem já - plakát , 1942
Týniště nad Orlicí, Jirásek, Z českých hájů - plakát , 1942
Týništský divadelní podzim, porota


Mapa působení souboru - Jirásek / ZK n. p. Český nábytek / ČOB

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Týniště nad Orlicí, Jirásek, Okolo rybníka - plakát , 1941
Týniště nad Orlicí, Jirásek, Vrah jsem já - plakát , 1942
Týniště nad Orlicí, DS Jirásek Temno, Tančící indián, 2005
Týniště nad Orlicí, Jirásek, Z českých hájů - plakát , 1942
Týniště nad Orlicí, Jirásek, Slečna Pusta - plakát , 1941
Týništský divadelní podzim, porota
Týniště nad Orlicí, Jirásek, Léto - plakát , 1942
Týniště nad Orlicí, Jirásek, Pavouček pro štěstí, 2006
Týniště nad Orlicí, Jirásek,  Ať žije královna


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.