Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ochotnické divadlo / Spolek divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1864
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1864 provedla skupinka mladíků první žertovnou divadelní scénku při oslavách patronky hudby sv. Cecilie ve školních místnostech.
Tím začaly v Zásmukách první kroky k založení Ochotnického divadla, později Spolku divadelních ochotníků (SDO).
3. března 1864 - Podpisní listina k zřízení věcí ochotnického divadla v Zásmukách.
Dochovala se jména zakladatelů spolku - Fr. Černý, Václav Křičenský, Jos. Kapela, Jan Wasmudt, bratři František, Karel a Rudolf Hrabovi. Ti již dříve - od 1860 pořádali na sv. Cecilii hudební večírky s deklamacemi děl národních básníků. Uspořádali mezi sebou sbírku a z výtěžku si
pořídili jeviště a vybavení a už 1864 sehráli první hru - Prodaná láska.

Šternberská vrchnost zapůjčovala starozámecké prostory až do doby, kdy se začalo hrát Na nové hospodě. Později hráli ochotníci v sokolovně, kde měli moderní jeviště.
V určitých dobách byl divadelní spolek jediným nositelem kultury v místě i v okolí. Jádro tradičně tvořili živnostníci. SDO byl propagátorem ochotnického divadla v okolí, z jeho popudu vznikla řada dalších spolků.
V repertoáru měl klasické i moderní české hry, ve výběru byl patrný dobrý vkus.
Vrcholnými dny spolku bylo hostování opery Vinohradského divadla s Prodanou nevěstou a Hubičkou.

Z repertoáru:
1896 - K. Světlá, E. Pešková: Kříž u potoka.
1900 M. Balucki: Ženy otrokyně, ve prospěch Ústřední matice školské.
1910 - Spolek přijat za člena ÚMDOČ.
1911 Jirásek: Psohlavci.
1920 - 12. 12. - hráli v Kouřimi v rámci oslav 100 let ochotnického divadla v obci.
1924 Prodaná nevěsta součástí oslav 60 let ochotnické činnosti. Tehdy jh. účinkovali Otakar Mařák a Marie Šponarová.
Podrobný seznam repertoáru 1864-1933 - viz Související Přílohy.

Spolek div. ochotníků v Zásmukách byl členem ÚMDOČ.

Pořádali zájezdy do okolí, např.:
1934 na zájezdě ve Svojšicích sehráli hru Zvony.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1943 měl spolek 86 členů, z nich 56 činných, do té doby uvedl celkem 580 her.
Seznam členů spolku i repertoáru 1864-1933 - viz Související Přílohy.
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 697.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. s. 350. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 82.

OÚ Svojšice zaslal Informace pro MČAD. Rkp. 1999, 6 s. kART.


Divadelní listy 1900, č. 9, s. 203.

Thalie 1896-7, č. 17-18, s. 219.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 25. 11. 1920, č. 47, s. 540.


WEBOVÉ stránky města - spolky - TJ Zásmuky - http://www.zasmuky.cz/index.php?nid=603&lid=CS&oid=16000 - 11. 6. 2012.
Archivy:
kART: Výpisy z kroniky a drobné zprávy z místa. 1999, 11 listů.

Související Organizace

Související Pojmy

Související Obrázky

Kolín, Tyl, Uzel - plakát, 1924
Psohlavci, 1911


Mapa působení souboru - Ochotnické divadlo / Spolek divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Psohlavci, 1911
Kolín, Tyl, Uzel - plakát, 1924