Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Budislav / Beseda / Dělnická beseda / SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1862
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1934
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x
1864 Spolek divadelních ochotníků Budislav.
(Dle Ladeckého: první hry v 60. letech 19. stol., 1866 zal. besedy Budislav.)

1868 se spolek ochotníků při Měšťanské besedě a spolek Budislav spojily a dále vystupovaly jako Divadelní odbor Besedy Budislav. Její součástí byl nadále i spolek zpěvácký a čtenářský. (Kronika Besedy Budislav, M. Sehnalová)
Nejstarší kladenský ochotnický spolek.

Hrálo se v hostinci p. Rohana, poté p. Landy, U Sýkorů, U Horlivých, v hotelu Bílý beránek, U města Kladna, později i v nově postaveném divadle.

1870 hráno 6x, 1872 měl spolek 308 členů, 1873 hr. 11x, 247 členů, 1874 hr. 1x, členů 335, 1875 hr. 4x, 1876 hr. 7x, zakoupena opona, piáno a nové dekorace.
1877 opera Kvas krále Vondry XXVI., 280 účinkujících - nastudováno společně se zpěváckým spolkem.
1878 vystoupil jako host kladenský rodák Ant. Hromada, člen královské opery ve Stuttgartu.
1879 např. Útěk do Afriky, On nežárlí, První den po svatbě (hráli v Hrabětově hostinské zahradě), Maloměstské treperendy (hudba smyčcový zesílený orchestr hornické kapely státní dráhy), Cikán (j. h. Josef Šmaha).

1880 Manžel bez ženy (C. Gruber), Farizejci (A. H. Sokol), Cylindr (J. Vávra), Z české domácnosti (Pippich).
1881 představení Macbeth a Mazepa (Slowacki) v zahradních místnostech hotelu Beránek, ve prospěch Národního divadla. V hlavních rolích Šulcová, Beránek, Elterlein, Petrásek, Seidl, Týfa. Ve prospěch ND odvedeno 100 zl.
1881 dále uvedeno:
aktovky: Dům při silnici, Při piketu, Třináctý listopad.
hry: Mazepa (Slowacký) - na jevišti v hostinské zahradě, Staří a mladí, Mlynář a jeho dítě, Telegram (Pfleger-Moravský), Vražda na uhelném trhu (Berger), Musí na venek, Doktor Robin (Premarey, Počátecký), Blázinec v prvním poschodí (Šamberk), Macbeth.

1882 uvedeno 10 her, např. Revizor. Též Blodkova opera V studni.
1883 opereta Pylades bez Oresta (společně se zpěváckým spolkem), fraška Arthurova lest (přel. Kühnl).
Ve spolku v té době Jar. Hruška a Václav Skoch, později dramatik a dramaturg v Plzni a Brně.
1885 - 22. 11. - K. Pippich: Z české domácnosti, veselohra.
1886 např. Zvíkovský rarášek, Paličova dcera, Strakonický dudák, Fedora (Sardou).
1887 např. Vodní družstvo, Jen žádný sněm.
1888 m.j. opereta Don César a spanilá Majoléna. Smíšený sbor 90 členů, orchestr 30 hudebníků, dále Magelona, Kulatý svět, Václav Hrobčický z Hrobčic.

1890 Závěť, opereta Kouzelná hlína, Vojnarka aj,
1891 hráno 3x, 1892 hr. 10x, 1893 nové jeviště, hr. 5x, 1894 hr. 4x, 1895 hr. 4x, např. Otec,
1896 hr. 5x,
1896 uv. Růžová pouta (Lokay), Staří blázni (Štolba), Fedora (Sardou), Archa Noemova (Lokay).
1897 opereta Don Diego, 1898 Jiný vzduch, debaty o potřebě oživení činnosti.
1898 Jiný vzduch. Budislav zřídil dramatickou školu pro ochotnický dorost, Každý něco pro vlast.
1899 Svědek, Vlastenci bohumilí, Kdo zvítězí.

1900 Maryša, Mlynář a jeho dítě, Na letním bytě.
1901 hráno 3x, 1902 hr. 8x, 1903 hr. 5x, 1904 hr. 2x, malý zájem o divadlo, 1905 hr. 2x.
1903 usneseno věnovat každoročně výtežek z 1 představení na Národní divadlo v Brně.

1905 – 27. 11. - Beseda Budislav v Kladně slavila čtyřicáté výročí trvání spolku. Největší rozkvět dosáhl divadelní odbor Besedy v letech 80tých, kdy byl režisérem dr. Jar. Hruška – tehdy se hrála i díla Shakespearova - Macbeth, Zkrocení zlé ženy apod., také klasika – Revizor, Mazepa. V souboru působili inteligentní a vyspělí herci.
1905 Beseda byla členem ÚMDOČ a mnoha dobročinných spolků. Předsedou 40členného divadelního odboru byl stavitel Prokop Husák, režisérem Hanuš Klein, správce okresní nemocnice, sbormistrem dr. Hoffman. Výroční slavnost vyvrcholila představením Stroupežnického V panském čeledníku v režii H. Kleina. Představení převyšovalo běžnou ochotnickou úroveň kvalitou hereckých výkonů, i souhrou a sladěním ansámblu.

1906 "Beseda Budislav se slučuje s Besedou kladenskou, kde spolkový život také živoří."
1907 3 hry v malém sále sokolovny.
1908 divadelní odbor měl 57 členů, hrály se aktovky a např. Delikátní poslání (Scribe), Za reformu práva manželského a Holčička (Viková-Kunětická),
1909-1910 stále liknavost, sehrána - Ant. Lokay: Růžová pouta, Fr. Ruth: Ideal;
1911 jen představení - Knoflík (Diestl).1911 Edvard Hegner: Bratránci.
1912 oživení činnosti díky režiséru V. Šulcovi, hráli v nově postaveném kladenském divadle.
1912/1913?/ zde dělnická beseda provedla operu V studni. Kritika ocenila úspěšnou snahu ochotníků, podat profesionální herecké a pěvecké výkony a scénické vybavení.
1912 - Dramatický odbor Besedy Budislav obnovil činnost, na valné hromadě 5. 3. byli zvolini I. režisérem Václav Šulc, II. Jan Líbal chtěli obecenstvo seznamovat jen s prvotřídním repertoárem. Prvním připravovaným titulem J. Zeyer: Radúz a Mahulena.
Zde uvedli hry: Znak (autor MUDr. Jaromír Hruška, starosta Kladna, režíroval Jiří Myron),
Jánošík (s E. Vojanem j.h.), Madame Sans-Gene (jh. M. Laudová), Jiný vzduch (jh. Josef Šmaha).
1913 hráli U Bílého beránka hru Kouzlo červánků a na Unhošti (u Suchého mlýna) Na letním bytě.
1914 v novém divadle Živnost paní Warrenové (j.h. M. Hübnerová).

1. svět. válka činnost spolku zastavila, po válce obnovena už jen slabě.

1919-1923 snahy o oživování spolkové činnosti, noví členové.
1924 Fidlovačka, neb, Žádný hněv a žádná rvačka (hr. v divadle)
1927 Znak (k 80. narozeninám autora - MUDr. Jaromíra Hrušky, bývalého starosty města)
1932 Noc na Karlštejně (jh. Strouhal) - představení ve prospěch nezaměstnaných herců kladenského divadla, z peněz spolku podpořena činnost stálého divadla.
1934 činnost spolku ukončena.
Bibliografie:
DOBNER, Libor: Ochotnické divadlo na území někdejšího hejtmanství a politického okresu Slaný a části okresu Kladno. Rkp. 2000. kART.

HERCLÍK, Jiří: Vznik a život zpěváckých spolků na Kladně, Vlastivědný sborník XVII., 1939-1940, s. 191- 213

JANOVEC, J. E.: První pěvecký spolek na Kladně

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 354.

SEHNALOVÁ, Mojslava: Divadlo ochotnické v Kladně. Rkp. 1998, 18 s. kART.
(Beseda Budislav, 6 s.)

SEHNALOVÁ, Mojslava: Padesát let divadla - to je už historie. In: 50 let divadla v Kladně. 1915-1965. Jubilejní ročenka. Kladno 1965, s. 19-21. kART.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.
---

Dalibor 20. 10. 1852.

Divadelní listy 1881, č. 28, s. 258, č. 36, s. 317, č. 41, s. 358, č. 43, s. 375.
Divadelní listy 1883, č. 35, s. 298.

České besedy, l. roč. č. 7, časopis věnovaný české společnosti vůbec a spolkům zábavným, divadelním, pěv. Hudebním zvláště. V Praze 10. 12. 1885.

Divadlo 1903, č. 5, s. 114.
Divadlo roč. 4, 1905/06, č. 6, s. 139.
Divadlo, roč. 9, 1910-1911, č. 6, s. 164.

Thalie 1896-7, s. 27, č,. 4, s. 61, 62, č. 5, s. 74, č. 15, s. 192.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 40, č. 9-10. s. 79, č. 17, s. 135.
Thalie 1899, č. 6, s. 51, č. 20, s. 159, č. 21, s. 168.

Svobodný občan 1879, č. 21 z 24. května; č. 30 z 26. července 1879;

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 12, 5. 4. 1912, s. 148.
Archivy:
Státní okresní archiv Kladno:
Kronika Besedy Budislav
Poznámka:
Podrobnější výčet her a událostí po jednotlivých letech od založení po ukončení činnosti nejstaršího kladenského divadelního spolku v textu M. Sehnalové Divadlo ochotnické v Kladně, Rkp. 1998, kART, sepsaném podle kroniky Besedy Budislav.
Obor činnosti:
činohra
opera
opereta
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení
soubor víceúčelového spolku

Související Obrázky

Kladno, Dělnické divadlo, Bratránci - plakát, 1911


Mapa působení souboru - Budislav / Beseda / Dělnická beseda / SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kladno, Dělnické divadlo, Bratránci - plakát, 1911