Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Osvěta, děl. spolek / DrO Všeodborového spolku

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1892
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 191x
Působení: 189x, 190x, 191x
S narůstajícím sociálním hnutím vznikl
1892 dělnický spolek Osvěta.
Duší spolku byl mědikovec Lejsek, především dělníci z cukrovaru. Částečně dělnickým ochotníkům vypomáhala Muškova divadelní společnost.

"Spolek Osvěta ještě neměl vyhraněně dělnickou členskou základnu a ve svém programu se soustředil především na činnost kulturně-osvětového charakteru, v níž dominovala divadelní představení, přesněji řečeno krátké aranžované scény. Mezi členy Osvěty se objevila i řada živnostníků, na rozdíl od konkurenčního sdružení Důvěra, jehož jádro při vzniku v roce 1897 tvořili dělníci továrny Karborundum."
(z web. str. města - historie)

(Pozn.: 1902 byla v Benátkách založena organizace Českoslovanské sociálně demokratické strany a její členové brzy ustavili dramatický odbor. Není zcela zřejmě, zda jeho členy byli ochot. Důvěry, viz, nebo Osvěty.)

Od roku 1911 v tradici Osvěty pokračoval dramatický odbor Všeodborového spolku.
Hrál v hostinci u Krauzů, později na Křemeně u Millerů a v hostinci v Lázních.
Členy většinou dělníci z Karborunda, z cukrovaru i zemědělští dělníci. Všechny rekvizity si členové spolku pořizovali sami, ženy dokonce přešívaly z domácích šatů potřebné kostýmy.

Zkoušelo se na dvou scénách, u Millerů a v Lázních, takže obvykle se dávalo nové představení již za šest neděl.
Ve vedení her se obyčejně střídali režiséři Honc st. a Zvoníček (pozn. red.: zde dochází k prolnutí se spolkem Důvěra a rozporu ve dvou materiálech V. Vondry).
Představení měla vždy velký úspěch a dávala se před vyprodanými sály - většinou dva až tři večery po sobě.
Činnost tohoto dělnického spolku - patrně jako DTJ, viz - pokračovala bez přestávky až do nacistické okupace, i když v pozdější době nedosahovala ve výběru her i v provedení té úrovně, jako v letech před první světovou válkou.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 94.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 57-58.

VONDRA, Václav: Stručné dějiny ochotnického života v Benátkách nad Jizerou. Rkp. pro MČAD 1999. 6 s. kART.

WEBOVÉ str. města - historie - http://www.benatky.cz/omeste/historie/1848_1918.php - exc. 18. 7. 2012.

Mapa působení souboru - Osvěta, děl. spolek / DrO Všeodborového spolku

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':