Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Důvěra, dělnický vzděl. spolek a DrKr Strany sociálně demokratické

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1899
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 191x
Působení: 189x, 190x, 191x,
Dramatický odbor měl koncem 19. stol. Dělnický vzdělávací spolek Důvěra,
"jehož jádro při vzniku v roce 1897 tvořili dělníci továrny Karborundum. I tento spolek však alespoň v prvních letech své existence zůstal nepolitickým a lze říci, že jeho programová náplň byla obdobná jako u Osvěty: taneční zábavy, večírky a především divadlo. Dramatický odbor existoval již od roku 1899, první představení se však konalo až v roce 1902(?, dle některých pramenů 1907, pozn. DBČAD) Hrálo se nejprve na vypůjčené scéně, později na vlastním jevišti v hostinci Na Křemeně a posléze v sále U Janoušků.
(z web. str. města - historie)
1904 Večerní námluvy (Klicpera).

Od 1906 existoval též Zábavní výbor Sociálně demokratické strany (zal. v Benátkách 1902), který ustavil Dramatický kroužek.
Oba soubory (Důvěra i DrKr soc. dem.) měly často stejné členy a uváděly společná představení.
Ve vedení her se střídali zaměstnanci cukrovaru František Honc a František Zvoníček.
Od 1907 hráli v hostinci U Krauzů, později Na Křemeně u Millerů.
1907 první divadelní představení - Na statku a v chaloupce (Hálek, Fořt).

Novou hru nastudovali vždy za 6 týdnů, pak ji hráli před vyprodaným sálem 2-3 večery.

1911 postavili při přestavbě Millerova hostince zděné jeviště.
1911/1912 - sehráli původní veseloherní novinku Emmy Jeřábkové a M. Tondrové Láska světákova.

Mezi nejúspěšnější hry patřily: Václav Hrobčický z Hrobčic (Stroupežnický), Vojnarka (Jirásek), Naši furianti (Stroupežnický), Mamzelle Nitouche (Hervé, Meilhac, Milhaud), Jan Hus (Tyl), Jiříkovo vidění (Tyl), Drama čtyř chudých stěn (Šubert).

V době 1. svět. války činnost ustala.

Po 1919 hráli členové všech bývalých dělnických ochotnických spolků pod hlavičkou Dramatického odboru Dělnické tělocvičné jednoty (viz), také komunistické Federace DTJ (viz).
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 94.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968. III. díl, s. 466.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 57-58.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 149 (Smékalová).

VIK, Josef: Obrázky z kulturního života města Benátek nad Jizerou. Benátky nad Jizerou, Městské muzeum 1964, 103 s.

VONDRA, Václav: Počátky ochotnického divadla v Benátkách nad Jizerou. Obrázky z kulturního života města Benátek nad Jizerou. Benátky nad Jizerou, Městské muzeum 1964.

VONDRA, Václav: Stručné dějiny ochotnického života v Benátkách nad Jizerou. Rkp. pro MČAD 1999. 6 s. kART.

VONDRA, Václav: Dějiny benáteckého divadla. Město Benátky nad Jizerou 2003, 40 s.

WEBOVÉ str. města - historie - http://www.benatky.cz/omeste/historie/1848_1918.php - exc. 18. 7. 2012.


Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 12, 5. 4. 1912, s. 153.

Mapa působení souboru - Důvěra, dělnický vzděl. spolek a DrKr Strany sociálně demokratické

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':