Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol, zábavní odbor

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1885
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x
Zábavní výbor jednoty Sokol

1885 - 15. 11. - o Fügnerově večeru - Václav Smutný: Pro péro sokolí, veselohra.

1907 byla dokončena stavba sokolovny, která byla otevřena s jevištěm a zázemím.
Divadelní představení zde zahájil Spolek divadelních ochotníků Tyl Lucernou (Jirásek) v režii Josefa Bayera.
Od tohoto roku hrál Tyl v sokolovně, uvedl např. ještě hru Terno (Balák), rež. Samohrd.

Během první světové války se divadlo téměř nehrálo, jen několik představení ke konci války s převážně ženským obsazením a několik divadelních a literárních akademií uvedli studenti (viz).
------

1919 Spolek divadelních ochotníků Tyl přestal být samostatným spolkem a stal se členem zábavního odboru Sokola.
Značná část výtěžku šla Sokolu, sál sloužil především cvičencům, hudebnímu kroužku, přednáškám. Muselo se zkoušet jinde, třeba v předsálí.
Repertoár klasický, většinou kvalitní - Jirásek, Preissová, Stroupežnický, Šmilovský, Šrámek.
Režiséři Antonín Kalina a Alois Malý, ve 30. letech i režisérky J. Korbelová nebo uč. Blažena Havlíčková.
1921 Vojnarka (Jirásek) na umělém jevišti v zámeckém parku.

Ve spolupráci s hudebním kroužkem Sokola, řízeným Ed. Kubou, byla uvedena opereta Mamzelle Nitouche. (? - totéž uv. dělnický spolek Důvěra, viz Ve službách Thálie, s. 149, Smékalová).

Dále:
Bobří kožich, Vláda tmy, Gazdina roba, opera V studni, kvalitní klasický repertoár.
Nesnáze spíš přibývaly.
1927-1934 se na jevišti sokolovny téměř vůbec divadlo nehrálo. (V té době byl aktivnější loutkářský odbor Sokola.)
Vůdčí osobností poměrně početného souboru se na přelomu 20. a 30. let stal Antonín Kalina, občanským povoláním kamnářský mistr, člověk však mimořádně vzdělaný.
Na benátském jevišti se jako první pokoušel o moderní dramaturgii a režii (např. Tolstého Vláda tmy).
Zahájil nastudováním Preissové Její pastorkyně, následovala Drdova hra Jakož i my odpouštíme, Dykův Posel, Kvapilova Oblaka i Princezna Pampeliška.
Později nastudoval Tomanovo Slovanské nebe, Čapkovu Matku, Langrovu Jiskru v popelu atd.
S druhou světovou válkou přišel zákaz Sokola a divadlo se mohlo hrát jen pod hlavičkou ještě povoleného hasičského sboru (viz).
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 57-58.

VIK, Josef: Obrázky z kulturního života města Benátek nad Jizerou. Benátky nad Jizerou, Městské muzeum 1964. 103 s.

VONDRA Václav : Benátky nad Jizerou. Rkp 2 s. 1998. kART.

VONDRA, Václav: Dějiny benáteckého divadla. Město Benátky nad Jizerou 2003, 40 s.

VONDRA, Václav: Počátky ochotnického divadla v Benátkách nad Jizerou. Obrázky z kulturního života města Benátek nad Jizerou. Benátky nad Jizerou, Městské muzeum 1964.

VONDRA, Václav: Stručné dějiny ochotnického života v Benátkách nad Jizerou. Rkp. pro MČAD 1999. 6 s. kART.


České besedy, l. roč. č. 7, časopis věnovaný české společnosti vůbec a spolkům zábavným, divadelním, pěv. Hudebním zvláště. V Praze 10. 12. 1885.
Archivy:
Okresní muzeum, pobočka Benátky nad Jizerou:
3 ks div. programů, 2 ks pozvánek na představení.

Související Organizace

Související Obrázky

Benátky n. Jizerou, Sokol, Fr. Langer: Jízdní hlídka, 1936
Benátky nad Jizerou, Sokol, členové souboru
Benátky nad Jizerou, Sokol, sokolovna, 1907


Mapa působení souboru - Sokol, zábavní odbor

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Benátky nad Jizerou, Sokol, sokolovna, 1907
Benátky n. Jizerou, Sokol, Fr. Langer: Jízdní hlídka, 1936