Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Loutkové divadlo DD / Místní osvětová rada / OB / ZK ROH Optimit / MěÚ

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1945
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x
LD se v Odrách hrálo již
1945 na soukromé scéně Jana Ivoňáka, který si sám vyřezával tělíčka a se zakoupenými hlavičkami kompletoval loutky. Soubor sestavil z členů Československé sociálně demokratické strany. Hrávali v sobotu odpoledne v hostinci u Cabáků až do dubna 1948.

Na podzim téhož roku odkoupila Místní osvětová rada loutkovou scénu i s příslušenstvím.

1949 - začátkem roku - pod vedením Jana Ivoňáka hráli ještě v tělocvičně oderského kláštera, ale pak se soubor rozpadal, ale na podzim ho posílili soubor členové Československého svazu mládeže.

Po vzniku Osvětové besedy v roce 1951 do ní byl začleněn i loutkářský soubor a v roce
1955 bylo otevřeno nové loutkové divadlo v zámku hrou Josefa Kainara Zlatovláska. Poté Hračky na cestách (Cinybulk), Petr a pan Proto (J. Kaliba), Černá královna (Grym) ad.
Soubor účastnil řady přehlídek. Zájezdy do okolních obcí.

1957 se stal jeho zřizovatelem ZK ROH Optimit Odry,
1964 zámek vyhořel a po nějaké době soubor zanikl.

1977 byla loutková scéna obnovena v rekonstruovaném Dělnickém domě hrou Miloslava Dismana Tři medvíďata. Po tragické smrti Jiřího Mateiciuca v srpnu 1977 se stal novým vedoucím souboru Jaroslav Zdražil.
1984 Vladimír Čort: Pohádka o líných strašidlech, OP v Kopřivnici.
1985 10 představení, které zhlédlo 1 083 diváků.
1986 DDS LŠU, J. Werich: Brácho, proč je moře slané. Účast na přehlídce DDLS Kouzelný klobouček, Jeseník nad Odrou.
V 80. letech měl soubor více než dvě desítky členů.
90. léta 20. stol. LS MěÚ Odry.
Koncem 90. let ale byla činnost souboru ukončena.

2005 opět zahájen provoz loutkové scény a obnovena činnost Loutkářského souboru Dělnického domu opět pod vedením Jana Křižáka, hrou Josefa Čapka O pejskovi a kočičce.
2008 Frantíkův vánoční stromeček,
Bibliografie:
(mat) Loutkářský festival. Čs. loutkář 1985, č. 5, s. 116.

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Praha, vyd. Kant 2016, s. 99.

PRACNÁ, Sylva: Úvodní studie k projektu Amatérské loutkářské soubory v severní části střední Moravy po roce 1945 do současnosti.

OSTRAVA 21. listopadu (ČTK)- Martina Kubíčková snm. (www. divadlo.cz)

Související Ročníky přehlídek

Mapa působení souboru - Loutkové divadlo DD / Místní osvětová rada / OB / ZK ROH Optimit / MěÚ

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':