Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol, LD

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1874
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 192x
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x
Jedno z prvních sokolských loutkových divadel včetně dekorací a loutek vyrobil náčelník Sokola Fr. Netáhlík, místní cukrář.
Od 1874 na něm pravidelně každou středu hrával s několika dalšími členy v sokolovně. Měl asi 20 loutek výšky 30 cm vlastní výroby.

1888 připravil velkou výpravnou loutkovou hru Doktor Faust, ze které se dochoval ručně psaný plakát. Od tohoto roku hrál p. Netáhlík občasná představení ve prospěch stavebního fondu sokolovny.

1911 další zprávy o činnosti loutkového divadla, zřejmě došlo k jeho znovuvzkříšení. Zábavní výbor Sokola požádal bratra Netáhlíka o zapůjčení loutkového divadla do svých rukou. První představení se uskutečnilo první neděli v květnu. Vstupné činilo 20 hal.

1913-1920 vedla loutkový soubor Gusta Stíbalová, hrála na Netáhlíkově divadle
LS 1922 členem ÚMDOČ.

1928 hráli každou středu, hry řídil St. Valse.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 99.

DĚJINY českého divadla, díl III. Praha, Academia 1977, s. 194.

DUBSKÁ, Alice: Informace pro MČAD. Rkp. 2000.

MALÍK, Jan: Loutkářství v Československu, 1948, s. 11.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 383.

nesign.: Nejstarší sokolské loutkové divadlo, Loutkář 15, 1928/29, s. 45n.

PŠENIČKOVÁ, Radka: Amatérské divadlo na Kouřimsku. Magisterská diplomová práce. Brno, MU - FF - Ústav hudební vědy 2009, s. 45.

VAŠÍČEK, Pavel: Plzeňské loutkářství. Historie a současnost. Plzeň, Divadlo Alfa 2000, s. 9.
Archivy:
SOkA Kolín:
Fond Sokol Kouřim, inv. č. 129, Činnost tělovýchovná a zábavná, Loutkový odbor 1923-1952.
Památník TJ Sokol v Kouřimi k 75.výročí založení 1871-1946.
Fond TJ Sokol Kouřim, inv. č. 28, Protokol zábavního výboru 1910-1925.
Fond Sokol Kouřim, inv. č. 28, Protokol zábavního výboru 1910-1925.

Související Organizace

Mapa působení souboru - Sokol, LD

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':