Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1869
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1950
Působení: 186x, 187x, 188x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1869 oficiálně založen Spolek divadelních ochotníků (SDO),
1870 v zahradě U Habrů (hotel Sokol) si zřídil Arénu, zde hráli několik let.
V 70. letech už pevné vstupné, v zimě U mopdré hvězdy
1871 schváleny stanovy schváleny.
1872 v poschodí domu vybudovali jeviště s propadlem.
1875 nový sál, i opona. Poté v zimní sezoně hráli každé dva týdny.
1876 z podnětu Jiráska oslava 50. výročí počátku ochotnického divadla v Hronově, zasloužilým ochotníkům Knahlovi a I. V. Lindrovi předán věnec. Jirásek na jejich oslavu přednesl báseň, kterou sám napsal.
1880 SDO Nalezenec (Tyl)
1880 účast na župním sjezdu Matice divadelní v Opočně.
1896 uv. Peníze (Štolba).
1898 Dva světy.
1899 Uvedeno Bez lásky.

Na přelomu století na kratší čas hráli v novém hotelu U mostu, pro vysoké nájemné přesídlili do Slavie.
1901 oslava Jiráskových padesátin Vojnarkou za účasti autora.
Nejčastěji uváděny hry kritického realismu, všechny Jiráskovy hry, nejčastěji Lucerna (1906).
Od 1902 zápisy o spolkové činnosti.
1904 uv. Dobrodinci lidstva.
1904 na popud spolku uspořádaly sdružené spolky hronovské slavnost na počest výročí upálení Misnta Jana Husa, slavnostní představení hry Mistr Jan Hus, režie F. Just.
1907 - 13. 10. - Woos: Evin důl.
1910 - SDO v Hronově oslavil 25 let činnosti režiséra Františka Justa čestným večerem, v němž sehráli Šubrtovo drama Žně.

1911 - 19. 11. - Fr. Ruth: Utopený manžel, fraška, režie Emil Zeman.
1915-1916 hrál pouze 4x, a to jen díky výpomoci DrO spolků NJS, Dělnického divadla, Národně sociálního spolku Barák aj. na popud dobročinných spolků.
1917 SDO hrál v hotelu U mostu (jeviště U Slavie, přinucen okolnostmi, prodal), kde až do 1930.
Od 1917 hrál pravidelně, vynutilo si to obecenstvo, hledající v divadle útěchu a zapomenutí na válečné útrapy a tíseň. Spolku se ujal JUC. Fr. Šulce

1921 v přírodním divadle za Homolkou k 70. Jiráskovým narozeninám Lucerna a Otec (za přítomnosti autora a vládní delegace), součást cyklu jubilantových her. Výnos k zakoupení Jiráskova rodného domu. O tohoto roku zde po několik let hráli každoročně.
1922 členem ÚMDOČ. Sezona pravidelně od září do dubna.
1925 86 činných členů, z toho 40 žen (24% dělníků, 22% úředníků a zřízenců, 35% živnostníků a řemeslníků. jiné 19%) , čestným a nejstarším členem Al. Jirásek. Bez vlastního jeviště, hráli U mostu, pronájem za jedno představení 120,- Kč.
Začátek příprav k výstavbě Jiráskova divadla.
1926 připomněli 100 let ODi, 75. narozeniny Jiráska, 40 let ÚMDOČ a 70. výročí úmrtí Tyla řadou aktovek, včetně Berounských koláčů.
1927 činnost mimořádně vysoká.
1930 v září (28.) divadlo otevřeno Lucernou v režii předsedy spolku a režiséra MUDr. Kudrnáče.
O výstavbu divadla se zasloužili především tito členové spolku: MUDr. Kudrnáč, František Šefelín, Quido Středa, Jaroslav Štelzig, Julius Štelzig.
SDO od té doby hrál v dobře vybaveném moderním divadle.
1931 zahájeny Jiráskovy Hronovy pod patronací ÚMDOČ.
1932 JH - Svoboda: U Butteauů
1937 SDO uvedlo na JH Jiráskovo Bratrstvo, scéna arch. Hesoun.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1938 105 členů, 19 představení.
1939-1945 hráli i Jiráska, tehdy zakázaného.
1939 Noví lidé (Werner), Most (Němeček), RUR (Čapek).
1940 účast na 1. Polických hrách v Polici nad Metují.
1902-1943 SDO sehrál 483 divadelních her, v tom 133 opakovaně, v 616 představeních.

1943 Šesté poschodí (Gehri) - režie Kudrnáč, předst. uvedeno na X. JH.
1943 57 představení (19 her), též Miloš Hlávka (1907-1945, dramaturg ND): Spáč, komedie podle Holberga. Přeložil a upravil Miloš Hlávka 1942, režie V. Mráz.
1943 - 10. 7. - Pešť, v cyklu her k 40. výročí činnosti spolku Havlíček v Bělovsi sehrál Spolek divadel. ochotníků z Hronova.

1945 bohatý a rozmanitý repertoár, i představení pro děti, pásma poezie, recitační večery, zájezdy.
1945 JH - Jirásek: Lucerna.
1947 JH - Čapkové: Ze života hmyzu.
1948 JH, Divadelní žatva - Čechov: Strýček Váňa, účast též na VIII. Tylově Kutné Hoře.
1948 - Lope de Vega: Vzbouření na vsi. Účast na Klicperův Chlumec.
1948 členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, Jirásek: Pan Johanes.
1948 - A. P. Čechov: Strýček Váňa. Účast na 6. Jaroměřském divadelním týdnu.

1948 SDO převeden do ZK Bavlnářské závody Mistra Aloise Jiráska (dále MAJ), viz

1949 - A. Jirásek: Pan Johanes. Účast na Klicperův Chlumec. Účast na Divadelním festivalu části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ v Pelhřimově.
1949 - SDO, Josef Kajetán Tyl: Tvrdohlavá žena, r. J. Vavřička. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ 1950 (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 18. místo soutěže. Účast na 7. jaroměřský divadelní týden, Jaroměř a na Divadelní festival ochotnických souborů měst českého severovýchodu, Jaroměř.
Bibliografie:
HLÁVKA, Petr. Soupis divadelních her a dramatizací Miloše Hlávky (1907-1945), dramaturga ND, které byly hrány ochotníky v době protektorátu. Pro DČAD listopad 2016.

KRTIČKA, František: Dějiny hronovských ochotníků od r. 1826 do r. 1929. Rkp. 85 s. OM Náchod, sbírky Jiráskova muzea, sign. A 503.

KRTIČKA, František: Odpovědi na dotazník pro dějiny čsl. ochotnictva. Hronov, 1925, 7 s.

KRTIČKA, František: Stručná historie hronovských ochotníků. In: Program Lucerny, Hronov, Jiráskův okrsek ÚMDOČ 1928. 1 s. DNM: T 217/61/Počátky Hronovů.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 127.

ŠEBOR, Miroslav: Kolárovo divadlo v Polici nad Metují. České divadlo 1940, č. 6, s. 104.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 198. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 70.


Divadelní listy 1880, č. 16, s. 269-271.
Thalie 1896-7, č. 3, s. 44.
Thalie 1898-9, č. 4, s. 31.
Thalie 1899-1900, č. 21, s. 167.

Divadlo 1904, č. 20, s. 451.
Divadlo 1904, č. 12-13, s. 291.
Divadlo roč. 6, 1907-08, č. 2, s. 59.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 1, s. 30.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 4, 5. 12., s. 50.

Zprávy ÚMDOČ 1948, č. 11-12, s. 147.
Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 1, s. 1.

České divadlo 1939, č. 10, s. 98, 99.
České divadlo 1940, č. 9, s. 169, č. 10, s. 195.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/195/115, SDO 1900.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5868/1922, SDO.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/4637/1930, SDO (změna).

Související Obrázky

11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941, Marjánka, x Brejtrová, Hronov,
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, Luba Habrová z Hronova jako Děvečka, 1941.
18.JH, Hronov, Čechov, Strýček Váňa, 1948, sc, Mráz a Habr,
Hronov, akční výbor Spolku divadelních ochotníků, vyloučení MUDRr. Rudolfa Kudrnáče, 1948
Hronov, Cyril Kymr jako vrchní v Lucerně 1906
Hronov, div maketa cepu, M Náchod, pro Miletín
Hronov, Divadlo v přírodě pod Homolkou po smršti 1919,
Hronov, divadlo v přírodě pod Homolkou, 191x
Hronov, Divadlo v přírodě pod Homolkou, Otec, 1921
Hronov, J. Chalupníčková jako Klásková v Lucerně 1906,
Hronov, Lucerna, 1930,
Hronov, Lucerna, malíř Zeman jako mlynář,
Hronov, Lucerna, Vilča Štelziková
Hronov, Lucerna, Vodníci z Lucerny 1930,
Hronov, Naši furianti, přírodní divadlo 1921,
Hronov, Otec, divadlo v přírodě 1921,
Hronov, Otec, divadlo v přírodě 1921.
Hronov, Otec, přírodní divadlo 1921,
Hronov, Otec, v přírodě „Pod Homolkou“, 1931
Hronov, SDO, Fuente Ovejuna (Vzbouření na vsi), 1948
Hronov, SDO, Fuente Ovejuna, 1945
Hronov, SDO, Kolébka - scéna, 1940
Hronov, SDO, Kolébka, 1926, Klára Středová jako král Václav
Hronov, SDO, Lucerna, 1905
Hronov, SDO, Lucerna, 1906, výjev ze hry
Hronov, SDO, M. D. Rettigová, na snímku Marie Fuchsová, 1908
Hronov, SDO, Otec, 1921
Hronov, SDO, Pan Johanes - plakát, 1910
Hronov, SDO, Šesté poschodí, 1940
Hronov, SDO, skupina muzikantů z Jiráskovy Lucerny při zahajovacím představení v Jiráskově divadle 28. září 1930.
Hronov, SDO, Strýček Váňa, 1948
Hronov, SDO, tablo 1919
Hronov, SDO, Tvrdohlavá žena, 1949
Hronov, SDO, Tvrdohlavá žena, 1949
Hronov, SDO, Ze života hmyzu, 1947
Hronov, SDO, Zvědavé ženy - plakát, 1949
Hronov, slavnostní představení Výběrového souboru ÚMDOČ na 1. Jiráskově Hronovu, Gero – plakát, 1931
Kutná Hora, Tylova Kutná Hora – plakát, 1948
Miletín, Muzeum 0/15d, Hronov, kloboučnická forma, M Náchod, pro Miletín
Miletín, Muzeum 0/17, Hronov, bengálský oheň
Miletín, Muzeum 2/31, Hronov, kašírovaná přilbice, M Náchod, pro Miletín
Pelhřimov, Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949
Pelhřimov, Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949
Pelhřimov, Divadelní festival Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949
Police nad Metují, 1820 - 1940 Program oslav 1940, 5, Hronov, Štěstí je umění
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950


Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hronov, Cyril Kymr jako vrchní v Lucerně 1906
Hronov, J. Chalupníčková jako Klásková v Lucerně 1906,
Hronov, SDO, M. D. Rettigová, na snímku Marie Fuchsová, 1908
Hronov, SDO, tablo 1919
Hronov, divadlo v přírodě pod Homolkou, 191x
Hronov, Divadlo v přírodě pod Homolkou po smršti 1919,
Hronov, Divadlo v přírodě pod Homolkou, Otec, 1921
Hronov, Otec, divadlo v přírodě 1921,
Hronov, Otec, divadlo v přírodě 1921.
Hronov, Otec, přírodní divadlo 1921,
Hronov, SDO, Otec, 1921
Hronov, Naši furianti, přírodní divadlo 1921,
Hronov, SDO, Kolébka, 1926, Klára Středová jako král Václav
Hronov, Lucerna, 1930,
Hronov, Lucerna, Vodníci z Lucerny 1930,
Hronov, SDO, skupina muzikantů z Jiráskovy Lucerny při zahajovacím představení v Jiráskově divadle 28. září 1930.
Hronov, Otec, v přírodě „Pod Homolkou“, 1931
Hronov, SDO, Kolébka - scéna, 1940
Hronov, SDO, Šesté poschodí, 1940
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941, Marjánka, x Brejtrová, Hronov,
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, Luba Habrová z Hronova jako Děvečka, 1941.
Hronov, Lucerna, malíř Zeman jako mlynář,
Hronov, Lucerna, Vilča Štelziková
Hronov, SDO, Fuente Ovejuna, 1945
Hronov, SDO, Ze života hmyzu, 1947
18.JH, Hronov, Čechov, Strýček Váňa, 1948, sc, Mráz a Habr,
Hronov, akční výbor Spolku divadelních ochotníků, vyloučení MUDRr. Rudolfa Kudrnáče, 1948
Hronov, SDO, Strýček Váňa, 1948
Hronov, SDO, Tvrdohlavá žena, 1949


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.