Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Studenti

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1830
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1903
Působení: 183x, 184x, 185x, 186x, 187x, 188x, 190x
Studenti začali hrát česky ochotnické divadlo
1830. Studenti, vracející se z Prahy, prosazovali vlastenecké tendence: první českou divadelní hrou Klicperův Loketský zvon, brzy poté Divotvorný klobouk.
Hrálo se v zámku, v zámecké knihovně, kde se před lety začínalo s německým divadlem, o svátcích a o prázdninách.
Majitel těchobuzského zámku Hoffmann, přítel Bernarda Bolzana, daroval na jeho přímluvu studentům rekvizity z již nedpoužívaného zámeckého divadla, František Kopfstein prkna na pódium.
1834 o prázdninách opět Klicpera.

Mezi účinkujícími i pozdější lékař Jos. Hamerník a filolog Fr. Šohaj.
1838 se k ochotníkům připojila i místní honorace a úředníci, hráli i německy.
Studenti hráli již jen česky, Tyl, Klicpera. První etapa rozvoje českého divadla ve měste trvala
do 1839.
1939 ochotníci ze zámku vyhozeni a jeviště poničeno.

1842 zásluhou bratrů Lešanovských a nekolika dalších nadšenců jeviště opravili a v hostinci uvedli Na panské několik her.
1848 v revolučních letech zájem o divadlo ochabl.

1850 - v létě - poslední uvedenou hrou veselohra J. N. Štěpánka Ať se to nikdo nedoví aneb Tintili vantili.
Do 1859 občasná představení Na panské, po vypovězení v soukromém domě purkmistra.

„Ten rok (1859) sešli se tehdy kamarádi Josef Bárta, Frant. Linhart, Ferd. Kozelský, Ant. Plaček, Ignác Šlesinger a Petr Šohaj, aby dali zanedbané divadlo studentské opět dohromady.“ (Přemysl Plaček v Památníku k sedmdesátému pátému výročí jednoty divadelních ochotníků)
První hrou v obnoveném souboru Rekrutýrka v Kocourkově, hrána v sále hostince Na Panské

1868 sehráli 9 her U Škrétů, mj. i slavnostní představení ve prospěch Národního divadla, ale poté byli opět od Škrétů vykázáni a
po četných debatách se rozhodli vstoupit pod Čtenářskou besedu, v jejímž rámci založili divadelní odbor.
Beseda poskytla souboru svůj sál v domě Matěje Šohaje čp. 9.
Přitom spolek přijal nové označení Besední ochotnické divadlo v Pacově a byl mu ustanoven nový režisér Daniel Ulrich.


1875 studenti a ochotníci opět hráli.
Od 1876 studenti hráli v zámeckém kasinu: Sabina, Kolár, Molière, Bozděch, Stroupežnický, Vrchlický, Šamberk, Štolba, Štech ad.

1882 večer k uctění památky Boleslava Jablonského.
1884 vycházka s kulturním programem.

1903 Josef Šmaha: Dcera.
Bibliografie:
DAVID, Josef: Kulturní a spolkový život v Pacově 1859-1914 (1918). Bakalářská práce. České Budějovice, JU FF, obor Historie, 2009

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 126-127.

PLAČEK, Přemysl: Památník Jednoty divadelních ochotníků v Pacově. Na paměť sedmdesátipětiletého jubilea 1859-1934. Pacov, 1934, s. 8.

SOBEK, Vlastimil: úvodní text in: Okresní přehlídka divadel okresu Pelhřimov v Kamenici nad Lipou. 1986. 2 str. Vydalo OKS v Pelhřimově 1986.
Archivy:
Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Archiv města Kamenice nad Lipou, i.č. 545, ka 108
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 678, ka 145

Související Obrázky

Pacov, Studenti, Dcera, 1903
Pacov, Studenti, Dcera, 1903
Pacov, Studenti, večer k uctění Boleslava Jablonského, 1882
Pacov, Studenti, večer k uctění Boleslava Jablonského, 1882
Pacov, Studenti, vycházka s kulturním programem, 1884
Pacov, Studenti, vycházka s kulturním programem, 1884
Pacov, Studenti, žádost studentů o povolení divadla, 1850


Mapa působení souboru - Studenti

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pacov, Studenti, žádost studentů o povolení divadla, 1850
Pacov, Studenti, večer k uctění Boleslava Jablonského, 1882
Pacov, Studenti, večer k uctění Boleslava Jablonského, 1882
Pacov, Studenti, vycházka s kulturním programem, 1884
Pacov, Studenti, vycházka s kulturním programem, 1884
Pacov, Studenti, Dcera, 1903
Pacov, Studenti, Dcera, 1903