Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ochotnické divadlo / Ochotnický spolek / SDO / Společnost ochotnická

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1836
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 184x
Působení: 183x, 184x, 185x, 186x
1836 první zmínka o ochotnické činnosti - V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk.
Hrálo se na improvizovaném jevišti na sýpce v prvním poschodí hostince Valentina Ježíška - dům na náměstí čp. 29.
1836 - Hoppe, přel. J. J. Kolár: Doktora Fausta domácí čepička aneb Loupežnická krčma v lese.

1845-1846 se také intenzivně hrálo ochotnické divadlo. (Dle Ladeckého.) Ochotníci dobře organizováni, např. jako SDO.
Na sýpce se hrálo do 1950, poté hostinec Valentina Ježíška odkoupen obcí.
1856 se vrátil natrvalo ze studií MUDr. Rudolf Kallus (1834-1899), lékař, dobrý herec a režisér i dramatik, brzy ředitelem ochotnického divadla;
1861 autorské i režijní uvedení frašky R. Kalluse Volby v Kocourkově (doloženo kritikou v Opavském besedníku, kde byla uvedena i jména tehdejších ochotníků - J. Prachař, F. Rosmanit, V. R. Wisner, J. Žák, R. Kallus, J. Kostelníkopvá, M. Jandová, E. Pelikánová). Hrálo se Na střelnici. Tyto prostory patřily místnímu německému střeleckému spolku. Ze strany Němců také došlo při představení k menším incidentům - představení rušili další střelbou.

Poté hráli ochotníci na Střelnici.
1962 si ochotníci zvolili za ředitele MUDr. Rud. Kalluse a garderobiérem Rud. Lahšu.
1864 - J. N. Štěpánek: Čech a Němec, tím otevřeno nové sídlo Občanské besedy - 3 pokoje vkusně vymalované "... když se do některého z těch pokojů vstoupí, zdá se jakoby v nějakých salonech v sídelním městě se viděl, neboť ty krásné visuté mnohoramenné svícny, ta velikánská zrcadla a ty nádherné obvěsky pod oknami ...".
1865 povoleno 10 her.
1868 ochotníci reagovali na doporučení okresního úřadu, aby se s Němci spojili, „neboť druhého divadla není v místě zapotřebí“. MUDr. Kallus napsal, že čeští ochotníci působí aktivně již od roku 1860, a to buď Na střelnici, nebo ve vlastní Aréně; některá představení hrají i v němčině (např. 1867); vystupují „sotva jednou měsíčně“ (proto se jim nezdá zbytečná existence dvou divadelních jevišť - hostinský Na Střelnici půjčoval bez dohody české jeviště něm. ochotníkům)".

Ochotníci byli dobře organizováni, např. jako Ochotnické divadlo, Společnost ochotnická.
1870 byl založen ochotnický spolek, který 1882 zanikl.

Národní a buditelské poslání v českém prostředí, ale s německou správou a také s německou ochotnickou skupinou.
Bibliografie:
LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 133.

MACEK, Stanislav: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Nový Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-2002. Viz Místa/Texty.

MICHNa, Radomír: Dějiny ochotnického divadelnictví na Místecku, Brušpersku a Frenštátsku do roku 1945. Diplomová práce. Ostravská univerzita, FF, kat. historie. Ostrava 2000.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 205-206.

VOJTEK, E.: Z historie ochotnického divadla ve Frenštátě p. R. Strojopis, 16 s. z r. 1986. Muzeum Frenštát

Moravská orlice 12. 11. 1865.
Archivy:
Archiv St. Olbricht – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice 1865. Pro DČAD červen 2014.

Mapa působení souboru - Ochotnické divadlo / Ochotnický spolek / SDO / Společnost ochotnická

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':