Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1920
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1946
Působení: 192x, 193x, 194x
DRAMATICKÝ ODBOR SOKOLA PLZEŇ-PETŘÍN (DrO)

1920 – Vznik Dramatického odboru Sokola Plzeň-Petřín, rok po založení jednoty. Stává se důležitou složkou jednoty, výdělky z představení jsou používány na další rozvoj jednoty (rozšíření mobiliáře, pronájem sálů pro představení, propagace jednotlivých představení, příspěvky jednotě do fondu na stavbu sokolovny).
1922 – 10.1. se uskutečnil ples s představením u Václava Egermaiera v Božkově.
1922 – Uskutečnilo se 5 divadelních představení pro dospělé a 7 pro děti.
1922-1936 – členem ÚMDOČ.
1923 – 6 divadelních představení.
1924 – 6 divadelních představení,

1930 – Za dramatický odbor br. Koler „poukazuje na nutnost zvětšení budovy pro jeviště v délce o 7 metrů a v těchto rozšíření do stran asi o 2 metry. Předkládá plánek ku prohlédnutí a praví, že na tomto zvětšení zřízeno by bylo i loutkové jeviště. (Ze schůze jednoty k plánu zahájit výstavbu vlastní sokolovny.)
1933 – V říjnu hraje v Koterově divadle hru Kde mám svého tátu.
1933 – Hra Medvěd a víla (25. a 26.12. ).
1936 – 31. 7. Dramatický odbor vystupuje z Ústřední Matice divadelního ochotnictva československého v Praze, neboť „dle usnesení ČOS nesmí býti sokolské dramatické odbory organisovány v ochotnických ústředích". Navzdory tomu soubor figuruje v seznamu členských souborů ÚMDOČ z roku 1937.
1936 – 8 divadelních představení.
1937 – 9 divadelních představení.
1938 – 7 divadelních představení
1939 – V 7 divadelních představeních návštěva 1 365 osob.

1940 – 7. 2. vedení DrO: vedoucím je br. V. Mencl, zástupcem br. F. Schreil, vedoucím výpravy J. Vimmer.
1940 – 16. 11. hra Naši furianti společně se členy Dělnického ochotnického spolku Havlíček.
1940 – Ze schůze DrO z příspěvku ved. br. Mencla: „Ke konci zprávy prosím by členstvo působilo na veřejnost pokud se týče návštěvy divadel. Návštěvy posledních divadel nás naprosto neuspokojují. Mějme všichni zájem abychom po této stránce výchovné byli na výši. Už vzhledem ke konkurenci. Veškeré práci v jednotě hodně zdaru!"
1941 – 3. 12. Policejnímu Oberlandratu hlášeno vedením jednoty zrušení plánovaných divadelních představení na začátku roku 1941 z důvodu, že „není moţno vytápěti sál".
1946 – 18. 1. Dělnický ochotnický spolek Havlíček (DOSH) nabízí v rámci jednotné kulturní a divadelní činnosti sloučení s DrO Sokola.
1946 – 1. 3. DrO s již integrovaným DOSH zahajuje svou činnost.

1964 – Pořízen seznam inventáře dramatického souboru na Petříně (10. 9.), obsahující množství divadelních kulis a nábytku. Rozhodnutí k likvidaci tohoto inventáře dohodnuto na schůzi Osvětové besedy dne 7. 9. 1964.
Bibliografie:
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 76.

Divadelní ochotník 1930, č. 7-8, s. 93. kART.
Poznámka:
Informace o činnosti souboru poskytl pan Pavel Michalec (viz interní dokumenty).
Obor činnosti:
činohra
pro děti a mládež
Typ souboru:
odbor Sokola

Mapa působení souboru - Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':