Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: ZV ROH ČSD / OB / ZV ROH Komunální služby / MěKS - dříve JDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1951
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 2000
Působení: 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 2000
1951 jednání o převod Jednoty divadelních ochotníků pod ROH.

Další vývoj v přehledu zřizovatelů:
1951-1952 bývalá Jednota divadelních ochotníků Řevnice převedena k ZV ROH ČSD - traťová služba Řevnice.
1954-1955 ZV ROH Jednota 20 Řevnice.
1956-1958 Rudý klub ROH ČSD Řevnice.
1959-1970 DS Osvětové besedy (součástí souboru bylo Studio mladých).
1971-1973 DS ZV ROH Komunálních služeb.
1973-2000 DS Městského kulturního střediska (MěKS).

1956 oslava 50 let ochotnické činnosti J. Materny. Organizování Řevnického kulturního léta.
Do 1959 převažují hry v režii Josefa Materny, v květnu 1959 uvedl svou poslední inscenaci hry J. Kavana Babička je formát, 1960 umřel.
Po Maternově odchodu se režie ujali mladí - Paukertová, Plachý, Křivánková, Valšuba.

Od 1963 postupující stagnace.

1964 při pohádce L. Vaňkové Princezna a šašek neoficiálně vzniklo Studio mladých, parta asi 15-20 děvčat a chlapců, kteří pak po několik let hráli hry pro děti, jež byly jejich tmelem, denně se scházeli. Labutí písní byla pohádka Cínový vojáček v roce 1966.
V té době už se v Lesním divadle nedalo hrát.

1965 - Věc Makropulos, hodnocena jako nejlepší inscenace Čapka na Čapkově divadelním létě ve Staré Huti.
1966 na 3. Libčickém divadelním podzimu (LDP) sehrálo Studio mladých při Osvětové besedě Řevnice pohádku K. M. Waló Chytrá princezna.
Dále stagnace.

1971 pokus o obnovení činnosti jako DS ZV ROH Komunálních služeb.

Rekonstrukce Lesního divadla z iniciativy ing. Josefa Beneše, prováděna převáženě svépomocí. Původní projekt ing. arch Vladimíra Weisse (syn H. Weissové-Cavallarové) osově vyváženého hlediště s rozsáhlým zázemím, zdravotním vybavením atd. nemohl být z finančních důvodů realizován. Byla vybudována osvětlovací kabina s malou klubovnou, moderně vybavené šatny, skladiště rekvizit, upraveny přístupové cesty k divadlu.

1971 zahájena činnost v nově rekonstruoovaném divadle Jiráskovou Lucernou v režii Mir. Plachého.
1972 - Shakespeare: Sen noci svatojánské, režie Jiří Valšuba st.; Kavárnička.
Příchod mladé generace, široká členská základna, netradiční umělecký projev.

Od 1973 Div. soubor Městského kulturního střediska:
1973 - Vanderbeghe: Hoši, dívky a psi, účast na OP Libčický divadelní podzim (LDP).
1974 - Jarry: Král Ubu, v hl. roli Petr Říha, vladaře a cara hrál Jiří Valšuba, Matku Ubu Marie Křivánková.
1975 - Braginskij–Rjazanov: Spolupracovníci, r. Stanislav Sklenář. Účast na OP.
Dramatizace románu A. Zápotockého Bouřlivý rok; R. Klouček: …a nepřestal chodit pěšky. Účast na OP.
1976 - Jarmila Hanzálková: Zapomenutá studánka, r. František Šedivý, hrály většinou děti. Účast na OP.
1976 - V. K. Klicpera: Každý něco pro vlast. Účast na KP divadelní klasiky, Žebrák.
1977 - J. Radičkov: Mela, účast na Libčickém div. podzimu.
1978 - J. Voskovec/J. Werich: Caesar, r. R. Klouček. Účast na OP, KP divadelní klasiky v Žebráku, 1979 KP Wintrův Rakovník.
1979 - Rožewicz: Dceruška. Účast na OP.

Od počátku 80. let vedla soubor A. Šarounová.
Časté zájezdy, např. Apokryfy (Čapek), Zvíkovský rarášek, Slovanské nebe, pásma Thalie v hadrech, Jiří Wolker: Co se ve škole neučí, Ze starých čítanek, Májové večery.
1980 - Shakespeare (úprava Koenigsmark): Troilus a Cressida, režie jh. Radan Rusev, výprava I. Žídek. Účast na KP v Žebráku.
1981 - Jan Drda: Hrátky s čertem. Účast na OP.
John Gay: Žebrácká opera, r. Radan Rusev, účast na FEMAD - Festivalu mladého divadla v Poděbradech.

Spolupráce s R. Rusevem, ale i Naskovou, Nedošínskou,Vojtou, Peškem, Steimarem, Hrušínským.
Československé premiéry - Mela (Radičkov), Dceruška (Różewicz).

1982 - G. B. Shaw: Pygmalion, režie Paukertová (spisovatelka historických románů Ludmila Vaňková), úspěch na XIX. Libčickém div. podzimu.

1988 Dramatický soubor Městského kulturního střediska Řevnice, 28 členů, vedoucí Ing. Beneš.
Účast v krajských přehlídkách.

1990 - John Patrick: Rajčatům se letos nedaří. Účast na KP Vesnických DS, Libice nad Cidlinou.
1990 - Tyl: Lesní panna, rež. J. Cvancigerová.
1991 - Podskalák, rež. J. Cvancigerová.
Podrobněji repertoár viz Přílohy.

Poté 6 let pauza - nedostatek herců i nezájem diváků.
Masopusty, vánoční pořady.

Koncem 90. let se lidé začínali vracet k divadlu.
Od 1997 postupné obnovování činnosti:
1997 Marie Křivánková uvedla v září hru F. F. Šamberka Blázinec v prvním poschodí.
1998 - G. Gorin: Zapoměňte na Herostrata, rež. M. Křivánková. "Představení vytvořilo mezník v obnovení zájmu o divadlo jak z pohledů členů souboru, tak diváků." (web. str.)
1999 - J.Štolba: Na letním bytě, rež. M. Křivánková. Znovu plné divadlo.
2000 dvě inscenace - Podskalák a Charleyova teta. Obě představení měla obrovský úspěch. Soubor opět začal fungovat.
-------------------
Od 2001 jako Divadelní soubor Řevnice, o. s. (viz).
Bibliografie:
100 LET Lesního divadla v Řevnicích. Jindřich König: Čekanova dramatická družina, Pavla Nováčková: V hlavní roli Lesňák. Vydalo město Řevnice, 2016.

XIV. LIBČICKÝ divadelní podzim. Amatérská scéna 1978, č. 1, s. 21.

50 LET práce 1923-1973. Řevnice, ZV ROH Komunálních služeb, 1973.

60 LET práce 1923-1983. Řevnice, MěKS a OKS Praha- západ 1983. Nestr.

ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Erbenův Žebrák 1980. Amatérská scéna 1980, č. 12, s. 4 - 6.

DVOŘÁK, Otomar - GLASOVÁ, Hana - ZAJÍC, Vladimír: Amatérské divadlo na okrese Praha-západ. Praha-západ, OKS 1983, s.13-15. Doplňky: Křivánková. 2 s. 1998. Rkp. kART.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007.

KŘIVÁNKOVÁ, Marie: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Praha-západ. Rkp. pro MČAD 1998. 3 s. Viz Místa/Okresy/Praha-západ/Texty.

LIBČICKÝ divadelní podzim. Amatérská scéna 1979, č. 2, s. 21.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 421 - 423.

MÜLLER, V.: Na okraj 4. Čapkova divadelního léta. Amatérská scéna 1965, č. 9, s. 18.

PŘEHLÍDKA v Libčicích. Amatérská scéna 1977, č. 1, s. 20.

SEDMDESÁT let řevnických ochotníků. In: Ruch 1993, č. 2-3.

ŠTOLL, Pavel: Řevnický Ubu. Amatérská scéna 1974,Č. 11, S. 13, 4 foto.

WEBOVÉ stránky Divadelního souboru Řevnice:
http://www.divadlorevnice.cz/
(14. 6. 2011)

Amatérská scéna 1967, č. 2, s. 22; 1980, č. 3, s. 21.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

SA foto Pavel Štoll.

Státní oblastní archiv, Praha:
Fond: Středočeský KNV Praha, Krabice IV/3 362/4.
1951 Přehled o stavu převedených souborů LT na masové základny dle hlášení ONV.

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Bibliografie

Související Obrázky

Řevnice, ČSD, Lesní divadlo, Fidlovačka, scéna s písní Kde domov můj, 1952
Řevnice, ČSD, Lesní divadlo, Orchestr Jindřicha Felda ml. hrál při uvedení Fidlovačky, 1952
Řevnice, Dráček, MKS, Strašidlo Bublifuk, dětské představení, 1977
Řevnice, DS MěKS, Dceruška, 1980
Řevnice, DS MěKS, Dceruška, 1980
Řevnice, DS MěKS, Žebrácká opera, FEMAD 1981
Řevnice, DS MěKS,Caesar, v Žebráku 1978
Řevnice, DS v Lesním divadle, Kutnohorští havíři, scéna, 1950
Řevnice, DS,  Lesní divadlo, F. F. Šamberk, písně Karel Hašler: Podskalák, 1991
Řevnice, DS,  Lesní divadlo, Lucerna 1971
Řevnice, DS, Lesní divadlo, Lucerna 1971
Řevnice, DS, Lesní divadlo, Podskalák, 1999
Řevnice, DS, Zapomeňte na Hérostrata, 1998
Řevnice, Jednota, Lesní divadlo, Večer tříkrálový, 1955
Řevnice, KS, Lesní divadlo, Sen noci svatojánské, 1972
Řevnice, KS, Lesní divadlo, Sen noci svatojánské, 1972
Řevnice, KS, Lesní divadlo, Sen noci svatojánské, režie Jiří Valšuba st.,1972
Řevnice, Lesní divadlo v Řevnicích, Naši furianti, 1976
Řevnice, Lesní divadlo, 2002 - Máje
Řevnice, Lesní divadlo, rekonstrukce svépomocí v 70. letech.
Řevnice, MěKS,  Troilus a Kressida, 1980
Řevnice, MěKS, Lesní divadlo, Blázinec v prvním poschodí, 1997
Řevnice, MěKS, Lesní divadlo, Caesar, 1978
Řevnice, MěKS, Lesní divadlo, Na letním bytě, 1999
Řevnice, MěKS, Lesní divadlo: Na letním bytě (Štolba), 1999
Řevnice, MKS, Mela, 1977
Řevnice, MKS, Pygmalion, 1983
Řevnice, OB, Lesní divadlo, Radúz a Mahulena, 1963
Řevnice, OB, Lesní divadlo, Radúz a Mahulena, 1963
Řevnice, Osvětová beseda, Lesní divadlo, Radúz a Mahulena, 1963
Řevnice, Řevnické Lesní divadlo, Kavárnička, 1972


Mapa působení souboru - ZV ROH ČSD / OB / ZV ROH Komunální služby / MěKS - dříve JDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Řevnice, ČSD, Lesní divadlo, Fidlovačka, scéna s písní Kde domov můj, 1952
Řevnice, ČSD, Lesní divadlo, Orchestr Jindřicha Felda ml. hrál při uvedení Fidlovačky, 1952
Řevnice, Jednota, Lesní divadlo, Večer tříkrálový, 1955
Řevnice, OB, Lesní divadlo, Radúz a Mahulena, 1963
Řevnice, OB, Lesní divadlo, Radúz a Mahulena, 1963
Řevnice, Osvětová beseda, Lesní divadlo, Radúz a Mahulena, 1963
Řevnice, DS, Lesní divadlo, Lucerna 1971
Řevnice, DS,  Lesní divadlo, Lucerna 1971
Řevnice, KS, Lesní divadlo, Sen noci svatojánské, 1972
Řevnice, KS, Lesní divadlo, Sen noci svatojánské, 1972
Řevnice, KS, Lesní divadlo, Sen noci svatojánské, režie Jiří Valšuba st.,1972
Řevnice, Řevnické Lesní divadlo, Kavárnička, 1972
Řevnice, Lesní divadlo v Řevnicích, Naši furianti, 1976
Řevnice, Dráček, MKS, Strašidlo Bublifuk, dětské představení, 1977
Řevnice, MKS, Mela, 1977
Řevnice, DS MěKS,Caesar, v Žebráku 1978
Řevnice, MěKS, Lesní divadlo, Caesar, 1978
Řevnice, MěKS,  Troilus a Kressida, 1980
Řevnice, DS MěKS, Žebrácká opera, FEMAD 1981
Řevnice, MKS, Pygmalion, 1983
Řevnice, DS,  Lesní divadlo, F. F. Šamberk, písně Karel Hašler: Podskalák, 1991
Řevnice, MěKS, Lesní divadlo, Blázinec v prvním poschodí, 1997
Řevnice, DS, Zapomeňte na Hérostrata, 1998
Řevnice, MěKS, Lesní divadlo, Na letním bytě, 1999
Řevnice, MěKS, Lesní divadlo: Na letním bytě (Štolba), 1999
Řevnice, DS, Lesní divadlo, Podskalák, 1999
Řevnice, Lesní divadlo, 2002 - Máje


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.