Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Místní osvětová beseda / Ochotnicko-čtenářská jednota

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1883
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1883 zal. Ochotnicko-čtenářská jednota, předsedou Klement Martinů, režisér A. Vladyka.
1883 Raupach: Mlynář a jeho dítě.
1887 režisér Jiří Macek.
1889 předsedou Leopold Šeda, režisérem Jiří Macek.
1889 uvedena hra Sedlák křivopřísežník.

1890 předsedou Emanuel Rybička, režisérem Jiří Macek.
1893 Fr. Ad. Šubert: Jan Výrava.
1895 předsedou Emanuel Rybička, režisérem učitel Votroubek.
1896 schváleny spolkové stanovy, předsedou J. Táborek.

1900 předsedou Jan Lambert.
1904 Eliška Pešková: Černý kříž v lese, Antonín Lokay: Růžová pouta.
1905 předsedou Vítek.
1907 Luděk Archleb: Meteor, A. Koldinský: Hraběnka z podskalí.
1909 Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová, Karlweiss: Hrubá košile, J. K. Tyl: Strakonický dudák, František Adolf Šubert: Žně.

1917 J. Alexandrovič Salov: Darmojedka .
1918 předsedou Vítek.

1920 předsedou Jan Lambert.
1924 Mrštíkové: Maryša, Petar Petrovič Pecija: Uzel, Johann Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus aneb Ludrácký trojlístek, režiséry Adam, Šnatrůček.

1930 předsedou Eisner.
1931 Conners: Popelka Patsy, Božena Rajská-Smolíková: Zelené království.
1933 - jubilejní rok Ochotnicko-čtenářské jednoty -
12. 3. slavila půlstoletí svého trvání valnou hromadou se slavnostní akademií, na níž byl sehrán Stroupežnického Zvíkovský rarášek a provedeny sborové zpěvy.
Na této valné hromadě obdržela OČJ čestný diplom od výboru ÚMDOČ v Praze, která tak ocenila 50letou úspěšnou a záslužnou práci pro české lidové divadlo.
1933 předsedou OČJ zvolen A. Eisner, režisérem opět F. Šantrůček, sbormistrem J. Chalupník.
1933 na úpravu místního jeviště věnováno 2000 Kč, za něž malířský mistr Čulík zhotovil oboustranný otáčecí pokoj, nové sufity a provedl opravy a nátěr proscénia.
Sokol se usnesl na přístavbě místnosti vedle jeviště a obec se zavázala během 5 let spolkům jejich náklady na tuto úpravu uhradit.

V rámci oslav 50 let Ochotnicko-čtenářské jednoty z Nových Hradů -
1933 - Ochotnická skupina Republikánského dorostu v Leštině sehrála divadlo v přírodě - L. Archleb podle V. B. Třebízského: Nevěsta za českou korunu.
1933 OČJ a Sokol 2 představení -
1933 - 19. 3. - Otomar Pospíšil: Smír
1933 - V. Franěk (pseud. Marie Slavíkové): Bruneta či blondýna, veselohra.
1934 - 25. 2. - Anna Ziegloserová: Cácorka, komedie, v hl. roli učitelka Jinochová, 25. 3. - Maeterlinck: Stilmondský starosta, Hlavatý: Na vysoké stráni.
Režisér Šantrůček onemocněl, proto větší přestávka.
Od 1935 režisérem F. Hašek, sbormistrem J. Chalupník.
1935 - 31. 3. - J. Koutný: Fanynko, neplač
1935 - 10. 6. - Karel Balák: Když štěstí přijde
1935 - 6. 10. - O. Dubovský: Dědoušek si namlouvá
1936 - 1. 3. - pohostinsky v Nových Hradech sehrál vysokomýtský Šembera Langrovu Jízdní hlídku, hra měla mimořádný účinek.
1936 - 31. 3. - Karel Piskoř: Šťastní otcové
1936 - 28. 10. - F. J. Čečetka (1871-1942), novohradský rodák, autor románů a dramat: Sluníčko, přítomný autor byl s provedením spokojen.
1937 - 14. 3. - A. J. Urban: Vyučování lásce, veselohra
1937 - 22. 4. - V. Werner: Lidé na kře, prosečtí sokolové požádali o sehrání představení též v Proseči
1937 - 28. 9. - O. Minařík: Zorka
1937 - 28. 10. - R. Robl: Zvony.
1937 Ochotnicko-čtenářská jednota v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1939 Z. Vrbata: My se dohodneme, Houpačky.

1940 předsedou František Mlejnek.
1947 předsedou Chalupník.

1950 předsedou Josef Jinoch.
1952 pod hlavičkou Místní osvětové besedy.
1959 Vojtěch Cach: Moje teta, tvoje teta.
Bibliografie:
LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 144.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II.díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 59.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 70.
Archivy:
Chrudim, Státní okresní archiv, Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota

Kronika Ochotnicko-čtenářské jednoty.

Praha, Národní archiv:
Podání českých DS 1856-1948. Soupis v databázi MČAD.

Související Obrázky

Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, čtvrtstoletí činnosti, program, 1908
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, dohoda o spolupráci se Sokolem, 1922
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, dotazník, 1905
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, Kniha divadelních knih, 1883
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, Kniha protokolů, 1883 - 1887
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, Kniha protokolů, 1883 - 1887
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, Kniha protokolů, 1883 - 1887
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, Kniha protokolů, 1883 - 1887
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, Kniha protokolů, 1883 - 1887
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, Kniha protokolů, 1895 - 1908
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, Kniha účetní, 1883 - 1909
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, Kniha zápisů, 1909 - 1932
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, Kniha zápisů, 1932 - 1950
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, Kronika, 1933
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, Oběžník, 1905 - 1908
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, Oběžník, 1908 - 1924
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, Oběžník, 1931 - 1947
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, oslava půlstoletí činnosti, 1933
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, Pokladní kniha, 1952 - 1960
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, spolkové stanovy, 1896
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, spolkové stanovy, 1896
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, spolkové stanovy, 1896
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, spolkové stanovy, 1896


Mapa působení souboru - Místní osvětová beseda / Ochotnicko-čtenářská jednota

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, Kniha protokolů, 1883 - 1887
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, Kniha protokolů, 1883 - 1887
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, Kniha protokolů, 1883 - 1887
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, Kniha protokolů, 1883 - 1887
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, spolkové stanovy, 1896
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, spolkové stanovy, 1896
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, spolkové stanovy, 1896
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, spolkové stanovy, 1896
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, dotazník, 1905
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, čtvrtstoletí činnosti, program, 1908
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, dohoda o spolupráci se Sokolem, 1922
Nové Hrady, Ochotnicko-čtenářská jednota, oslava půlstoletí činnosti, 1933