Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: DS Městečka Trnávka při KIC / DS Z. Fikra / OB / OS / Divadlo z rynku

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1945
Působení: 194x, 195x, 196x, ... 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
Ochotnické divadlo v Městečku Trnávce má mnoholetou tradici. Prvnímuchovaným dokladem o divadel,ní aktivitě v naší obci je fotografie sociálně demokratických dělnických ochotníků z roku 1923.
Další záznamy v kronice mapují činnost v letech válečných až do roku 1964. Snad změny ve společnosti nebo televizní fenomén způsobil konec této bohaté etapy ochotnického, sousedského a spolkového života.

1945 ochotnické divadlo v místě zahájilo v Kulturním domě na Staré Trnávce.
1945 Ferda šéfem.
1946 Václav Hrobčický z Hrobčic, Moravěnko milá, Nade mlýnem, Veliká noc.
1947 Maryša, Matka, Divá Bára, Hospůdka u přívozu.
1948 Rušští lidé.
1949 Poslední muž, Naši furianti.

1953 DS působil při OB.
1953 Lidový král.
1954 Hádajů sa o rozumné, opereta Česká polka, Švejk,
1955 Dámy a husaři, Podskalák, Sládci.
1956 Kudy kam, Otec.
1957 Skandál v Obrazárně,.
1958 Starosta Stilmondský.
1959 Kolébka, Noc na Karlštějně.

1960 Úsměvy a kordy.
1961 Lucerna.
1962 Dalskabáty hříšná ves.
1964 Dnes večer budeme za mřížemi.
1964 hráli Dnes večer budeme za mřížemi.
Poté několikaletá odmlka.


Obnovit divadelní tradici se podařilo v roce 1984 za podpory obce a pana Zdenka Fikra, který s novým kolektivem nastudoval hru Naši furianti. Po úmrtí Zdenka Fikra se režie ujímá PhDr. Milena Duchoňová a pod jejím vedením se i zúčastnil okresních přehlídek, kde získal uznání za režii i za herecké výkony.
1984 došlo k obnovení činnosti Našimi furianty. Další léta hráli po jedné hře, např. O ševci Ondrovi a komtesce Julince, Paní Marjánka, matka pluku, Potopa světa, Jak přišla basa do nebe, též operety a hry se zpěvy, např. Nejkrásnější válka, Gordický uzel, Sto dukátů za Juana.

1984-1987 členkou DS J. Vykydalová (Mandlová),
1985-1987 režisérkou tří inscenací s dětmi a mladými lidmi (později C a Dramatická školička Svitavy).
1987 Z. Kozák: Potopa světa, účast na OP.
1988 DS Z. Fikra - soubor Osvětové besedy Městečko Trnávka, 20 členů, vedoucí PhDr. Milena Duchoňová, odbor mládeže.
1988 Jak přišla basa do nebe, Ladislav Stroupežnický: Mikuláš Dačický z Heslova.
1889 G. Preissová: Její pastorkyňa, r. Dr. Milena Duchoňová. Účast na KP VDS Malé Svatoňovice.

1990 Jiří Tibitanzl: Petrucha z bedny, r. Milena Duchoňová, účast na OP a KP venkov. souborů v Tatobitech.
1991 Gordický uzel.
1994 Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec.
1995 rekonstrukce kulturního domu.
1995 Sto dukátů za Juana.
1997 znovu zahájili jako DS při Kulturním a informačním centru Městečka Trnávka.
Rekonstruovaný Kulturní dům poskytuje souborům (1997 též dětský) odpovídající zázemí.
1997, 1998 - František Votava: Hartinkovský písničkář, režie Milena Duchoňová. 1998 Účast na KP Luže.
Od roku 1999 organizujeme v našem kulturním domě "Divadelní podzim.
1999 Byl jednou jeden drak.

2000 Divadelní soubor Kulturního a informačního centra, Josef Lada: Byl jednou jeden drak, režie PhDr. M. Duchoňová. Účast na KP. Doporučení do širšího výběru CP Popelka Rakovník.
2001 - Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta, režie Ludmila Kučerová. Účast na KP Kojetín 2002.
2004 - Ladislav Stroupežnický: Naši furianti.
2006 - Marc Camoletti: Na správné adrese, režie Ludmila Kučerová. Účast Sněhový Brněnec, KP Divadelní sešlost Boleradice, NP KDP Vysoké nad Jizerou (Cena za režii, scénografii a 4 ceny za herecké výkony).
2008 - Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Účast na MP O Václava z Václavova - čestné uznání Jaroslavu Červinkovi za roli PhDr. a ThDr. Ichturiela.
2009 - Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Účast na KP Sněhový Brněnec - čestné uznání Ondřeji Čechovi za roli Lupina potulného komedianta a Otto Stenzlovi za roli kováře Ondřeje Tyburce, diplom Evě Henslové za roli Mariány Plajsnerky, Jaroslavu Kučerovi za roli Trepifajksla a Jaroslavu Červinkovi za dvojroli Ichturiela a faráře Ignáce Louly.

2010 - Václav Kliment Klicpera: Potopa světa, r. Lída Kučerová. Účast na KP Sněhový Brněnec - ceny za herecké výkony Ondřej Čech a Jaroslav Červinka; čestné uznání za režii Lída Kučerová a za herectví Jaroslav Kučera.
2011 - Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, J. Cimrman: Dlouhý, Široký a Krátkozraký, r. Ludmila Kučerová. Účast na KP Sněhový Brněnec, cena za herecký výkon Ondřeji Čechovi v roli Bystrozrakého, Jaroslavu Červinkovi v roli krále, Vítězslavu Zezulovi v roli Děda Vševěda a cena Ludmile Kučerové za režii a čestné uznání Otto Stenzlovi za roli Zlatovlásky, Petrovi Jarkovskému za roli prince Jasoně - Drsoně a souboru za výtvarné řešení scény a kostýmů - nominace na KDP. Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou - čestné uznání Jaroslavu Červinkovi za roli Krále a Petru Jarkovskému za roli Prince Jasoně-Drsoně a cena Ondřeji Čechovi za roli Bystrozrakého.
2013 - Karel Jaromír Erben: Pták Ohnivák a liška Ryška, r. Ludmila Kučerová. Účast na KP Jarní Sešlost, Boleradice - host přehlídky. Účast na KP Sněhový Brněnec - čestné uznání Iloně Žouželkové za roli Lišky Ryšky.
2013 - Divadlo z rynku, Zdeňka Selingerová: Divočiny, r. Zdeňka Selingerová. Účast na CP Loutkářská Chrudim - doplňkový program.
2015 - DS Městečka Trnávka, Eduardo Rovner: Vrátila se jednou v noci. Účast na KP Sněhový Brněnec - čestné uznání Ondřej Čech za výrazný herecký výkon ve vedlejší roli, 2. místo v Anketě diváka.

2023 - Lída Kučerová a soubor: Manželka se nepůjčuje, r. Lída Kučerová. Účast na KP Sněhový Brněnec - cena Ludmile Kučerové za režii, Vítězslavu Zezulovi za herecký výkon v roli Honzovy tety, čestné uznání souboru za inscenaci, vítěz Ankety diváků - doporučení na CP Krakonošův divadelní podzim, Vysoké nad Jizerou. .
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993.

DUCHOŇOVÁ, Milena: O její práci: Hromada 2000, č. 28, s. 45; 1995, č. 13, s. 387.

GREGAR, Alexandr: Vysocké rituály - KDP 2007. Amatérská scéna 2007, č. 6, s. 20.

GREGAR, Alexandr: Sněhový Brněnec pošesté. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 32 - 33.

GREGAR, Alexandr: Jarní výmlat v Brněnci. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 46.

KUČEROVÁ, Ludmila: Informace pro MČAD dle kroniky DS.
Rkp. 1998. 1 s. kART.

Moravskotřebovské noviny 1997, č. 2.
Archivy:
Praha, NIPOS, DČAD, kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988; Dotazník ÚLK 1999.

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli:
Svitavy, Okresní kulturní středisko, Plány a hodnocení, Ka 1, nezpracováno
Svitavy, Okresní kulturní středisko, Metodické materiály, Ka 4, nezpracováno
Svitavy, Okresní kulturní středisko, Programy a metodika, Ka 6, nezpracováno
Svitavy, Okresní kulturní středisko, Programy a metodika, Ka 10, nezpracováno

Související Osobnosti

Související Obrázky

KDP 2007, osobnosti festivalu, Kučerová Ludmila
Městčko Trnávka, DS, Dalskabáty aneb Hříšná ves, 2009
Městečko Trnávka, Divadelní soubor, Na správné adrese, 2007
Městečko Trnávka, Divadlo z rynku, Divočiny, CP Loutkářská Chrudim 2013
Městečko Trnávka, Dlouhý, široký a Krátkozraký, NP Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou 2011
Městečko Trnávka, DS, Na správné adrese, 2006
Městečko Trnávka, DS, Na správné adrese, 2006
Městečko Trnávka, DS, Na správné adrese, 2006
Městečko Trnávka, DS, Potopa, 2010
Městečko Trnávka, Kronika DS Zd. Fikra od 1984
Městečko Trnávka, OB, Lidový král, 1954
Městečko Trnávka, OB, Lidový král, 1954
Městečko Trnávka, OB, Lidový král, 1954, Guttman
Městečko Trnávka, OB, Lidový král, 1954, Guttmanová, Dobeš
Městečko Trnávka, OB, Lidový král, 1954, Macháček a Kryštofová
Městečko Trnávka, OB, Lidový král, 1954, Zdeněk Fikr
Městečko Trnávka, OB, Petrucha z bedny - program, 1990
Městečko Trnávka, OB, Petrucha z bedny - program, 1990
Městečko Trnávka, OB, Sládci, 1961
Svitavy, Okresní kulturní středisko, Seznam divadelních souborů a jejich dramaturgie, 1988
Svitavy, Okresní kulturní středisko, Seznam divadelních souborů a jejich dramaturgie, 1988
Svitavy, OKS, Hodnocení divadelní sezony, 1990
Svitavy, OKS, OP amatérských divadelních souborů, 1987
Svitavy, OKS, Soutěžní řády, plány práce, dramaturgie souborů, 1989
Zdeněk Fikr - zakladatel spolku


Mapa působení souboru - DS Městečka Trnávka při KIC / DS Z. Fikra / OB / OS / Divadlo z rynku

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Zdeněk Fikr - zakladatel spolku
Městečko Trnávka, OB, Lidový král, 1954, Zdeněk Fikr
Městečko Trnávka, OB, Lidový král, 1954
Městečko Trnávka, OB, Lidový král, 1954
Městečko Trnávka, OB, Lidový král, 1954, Guttman
Městečko Trnávka, OB, Lidový král, 1954, Macháček a Kryštofová
Městečko Trnávka, OB, Lidový král, 1954, Guttmanová, Dobeš
Městečko Trnávka, OB, Sládci, 1961
KDP 2007, osobnosti festivalu, Kučerová Ludmila
Městčko Trnávka, DS, Dalskabáty aneb Hříšná ves, 2009
Městečko Trnávka, DS, Na správné adrese, 2006
Městečko Trnávka, DS, Na správné adrese, 2006
Městečko Trnávka, Divadelní soubor, Na správné adrese, 2007
Městečko Trnávka, DS, Potopa, 2010
Městečko Trnávka, Dlouhý, široký a Krátkozraký, NP Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou 2011
Městečko Trnávka, Divadlo z rynku, Divočiny, CP Loutkářská Chrudim 2013


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.