Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Kašpárkovo divadlo, LS / LD DO / ZK Chronotechna

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1946
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1960
Působení: 194x, 195x
1946 - 26. 9. - LS Kašpárkovo divadlo založili
Fr. Hlavínek a Boh. Šváb, K. Pejčoch, A. Chramosta, učitelé a ochotníci z průmyslových závodů.
Snažili se obnovit i dále rozvíjet tradici předválečného loutkářského souboru Kašpárkova družina, který působil v české menšinové obecné a mateřské škole.
Od MNV propůjčen chátrající objekt hostince na Olomoucké ulici, v němž před válkou hrávaly německé kočovné divadelní společnosti i němečtí ochotníci. Adaptaci provedli převážně učitelé brigádnicky, bez řemeslníků. /Restaurační část hostince zbořena. Velký sál nahoře rozdělen na jeviště se zákulisím, hlediště a předsálí. Vybudováno sociální zařízení, zřízena a postupně vybavena dílna pro zhotovování kulis, sklepní prostory využity pro sklad kulis./ Vznikla moderní LS, v té době nejlépe vybavená na Moravě.
1948 Kašpárkovo divadlo přispělo na Fond pro postavení pomníku Matěji Kopeckému v Kolodějích.
Hráli pravidelně říjen-duben.
Loutky navrhoval a vyřezával ze dřeva Fr. Hlavínek, kostýmy Lopraisová, vodicí nitě až 2,5 m dlouhé, 7-9 pro jednu loutku. Materiál místní průmyslové podniky, výroba veškerého vybavení vlastní.

Zkoušky 4x týdně, každou neděli 14 a 16 hod. představení.
Zah. 1946 Fr. Čech: Kouzelný koberec, hostování v okolí (Hnojice, Křivá, Medlov). Za sezonu 5-7 her, 4-6 repríz.
Za 10 let existence 20-25 her, např.
1949 Vojtěch Cinybulk: Ostrov splněných přání, R. Kučera: Červený kvítek, účast Loutkářská Chrudim - 2. místo, na JH 3. místo; dále J. Malík: Míček Flíček, J. Kainar: Zlatovláska, režie všech her Hlavínek.
1948-1949 44 představení.
1949 hostování Jos. Skupy, návštěva J. Malíka, Fr. Čecha. V tu dobu opět modernizace jeviště.

1950 LS převzat ZK ROH svazu zaměstnanců školství a osvěty, neboť většina členů byla z řad učitelů
Po 1950 nebezpečí konce souboru. K. Pejčoch a V. Trnavský odsouzeni za protistátní činnost. Úbytek členstva.

Divadlo založilo maňáskový soubor z mladých členů. Ten nacvičil 2 hry a předvedl je v sezóně 1951/52 v 9 představeních.
1952 aktivita ustrnula.
1953 Fr. Hlavínek vážně onemocněl a nikdo jiný se nechtěl vedení souboru ujmout.

1954 Teprve po doplnění souboru novými členy se podařilo nacvičit výpravnou pohádku – Kainarovu Zlatovlásku. Vstupné bylo stanoveno na 2 Kčs. Každé vystoupení muselo být předem schváleno osvětovým inspektorem.
1954 - v dubnu - Vojtěch Cinybulk: Ostrov splněných přání.

1954 v dubnu ZK Chronotechna převzal Kašpárkovo divadlo do operativní správy, poté vznikl výbor loutkového divadla. Členy výboru LD byli Fr. Hlavínek, R. Štefek, A. Virágová, D. Boklažuk a pí Skalová.
1955 - S. J. Maršak: O domečku na kopečku, Marie Záhořová-Němcová: Princezna Čárypíše a Aladinova lampa (v rámci soutěže Lidové umělecké tvořivosti (LUT).

1956 LS pod Dům osvěty, převážně zájezdová činnost po okolí.
Zájezdová scéna zahájila sezónu 1956 hrou Jana Malíka Míček Flíček, hrála se 10x ve Šternberku a 10x na vesnicích. R. Kučera: Červený kvítek, 2x, taktéž veselé pásmo La Farce de Maître Pathelin: Mistr Pleticha. Vstupné bylo pouze 1,50 Kčs.
1957 26 představení,
1958 činnost obnovena, LS pod ZK ROH Chronotechna, příchod nových členů, hlavně techniků podniku.
1958 6 her, 25 představení, účasti v soutěžích. Konkurence kina (pravidelná promítání dětských filmů) a TV činnost souboru ukončila.
LS sehrál celkem 63 her, 366 představení, z toho 42 mimo město, 62 431 návštěvníků.

1959 - Zdeněk Schmoranz: Začarovaný les, Vojtěch Cinybulk: Ostrov splněných přání, pohádky sehráli loutkáři v Kašpárkově divadle.
1960 došlo ke změně ve státní správě. Šternberk přestal být okresním městem. Zakrátko pak šternberské loutkové divadlo definitivně ukončilo svou činnost.

1960 Alibaba a čtyřicet loupežníků z příběhů Tisíce a jedné noci, režie a scéna jeden z nejaktivnějších a organizačně i umělecky nejschopnějších členů souboru, výborný klavírista a hudebník, prof. Rostislav Loprais (nar. 24.2.1921 Brno). Poslední hra Kašpárkova divadla byla předvedena také na Jiráskově Hronově.
Bibliografie:
HLŮZOVÁ, Vlasta: Ochotnické divadlo ve Šternberku. Šternberk 2012, s. 60-61.


ČLS 1948/49, s. 162.
Zprávy Loutkářského soustředění 1948, č. 1, s. 1.
Loutková scéna IV. ročník, 1948, č. 10, 2. s. obálky.
Archivy:
V sezóně 1958/59 sehrál soubor 6 původních her v 25 představeních a zúčastnil se soutěží v kategorii B. Podle vypracovaného a schvá-leného dramaturgického plánu jich bylo připravováno 7 (Housátko od M. Gurevičové, Hrdinové severu od K. Šnejderové, Popelka (Lich-vardová-Lokvencová), Perníková chaloupka, Jak Nesvárovští pře-mohli draka od Bedřicha Svatoně, Adámek mezi broučky a O dře-věném vojáčkovi. Hry byly vybírány tak, aby vyhovovaly všem věko-vým stupňům. Umělecké vedení bylo opět svěřeno Františku Hla-vínkovi. ZK Chronotechna vytiskl loutkářům také na celou sezónu plakáty s jednotnou grafickou úpravou, do nich si pak divadelníci dopisovali název hry, její obsazení a některé další údaje.

Ve dnech 9.-10.5.1959 se poprvé v historii loutkářství tehdejšího Olomouckého kraje otevřela opona Kašpárkova divadla i maňáskové scény ve šternberském Domě osvěty u příležitosti výjimečné akce - byl zahájen I. festival loutkářů Olomouckého kraje.
Poznámka:
"K historii poválečné loutkové scény Kašpárkovo divadlo je zatím jediným výchozím regionálním pramenem audiokazeta o šternberských loutkářích, uložená na Městském úřadě ve Šternberku. Zaznamenali ji Rostislav Loprais, Miroslav Frýdecký, Jarmila Frýdecká a Marie Zdražilová.
Kronika tohoto souboru, kterou vedl pedagog Rostislav Loprais, se bohužel nezachovala. Ve vlastnictví soukromého sběratele se nachází pouze fotokronika z roku 1959, mapující průběh Krajského loutkářského festivalu, jenž se toho roku ve Šternberku konal u příležitosti 10. výročí založení Pionýrské organizace."
Obecný přehled o šternberských ochotnických scénách přináší kapitola Z historie loutkového a ochotnického divadla ve Šternberku v publikaci V. Hlůzové Stopami šternberské historie (Šternberk 2011).
Obor činnosti:
loutky
pro děti a mládež
Typ souboru:
soubor kulturního zařízení

Související Osobnosti

Související Pojmy

Související Obrázky

Šternberk, Kašpárkovo divadlo, autor loutek František Hlavínek, 50. léta 20. století
Šternberk, Kašpárkovo divadlo, Housátko - plakát, 1958
Šternberk, Kašpárkovo divadlo, Housátko, 1958
Šternberk, Kašpárkovo divadlo, loutka Kašpárka
Šternberk, Kašpárkovo divadlo, ze zákulisí, 50. léta 20. století


Mapa působení souboru - Kašpárkovo divadlo, LS / LD DO / ZK Chronotechna

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Šternberk, Kašpárkovo divadlo, autor loutek František Hlavínek, 50. léta 20. století
Šternberk, Kašpárkovo divadlo, loutka Kašpárka
Šternberk, Kašpárkovo divadlo, Housátko - plakát, 1958
Šternberk, Kašpárkovo divadlo, Housátko, 1958
Šternberk, Kašpárkovo divadlo, ze zákulisí, 50. léta 20. století