Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Místní rada osvětová / Osvětová beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 194x
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1964
Působení: 194x, 195x, 196x
Na konci 40. let 20. stol. divadlo v obci organizovala Místní rada osvětová.
1949 nastudována 1 hra - Svoboda: Směry života - uvedena 1x.

1949 hodnocení ONV Mladá Boleslav:
Ocenění souboru: V obci není div. spolku ani dram. odboru Sokola nebo hasičů – činnost vyvíjela jen MRO – nahodilý soubor.

Od 1950 vedl divadlo Miroslav Habětín.
1955 Rudolf Piskáček: perly panny Serafinky
Hrály se např. hry: Babička (dle Němcové), Divá Bára (dle Němcové), Ženitba (Gogol), fraška se zpěvy Z českých mlýnů (Fořt), Praha je naše (K. Lužanská), Pan Johanes (Jirásek), Dalskabáty (Drda), Dámy a husaři (Alexandr Fredro) aj.

Dle J. Šimonka - 1960 divadelní odbor Osvětové besedy byl předán zpět(?) organizaci Sokol. Evidován ještě 1961.
Dle M. Lepkové (kronikářky Chotětova) - 2. 5. 1964 sehráli členové Osvětové besedy divadelní představení, na které přišlo 140 diváků.
Bibliografie:
LEPKOVÁ, Marie: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. 1 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 293.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.
Archivy:
Mladá Boleslav, Státní okresní archiv:
Okresní národní výbor, manipulace 1959-1976, sg 456/8.

Praha, Státní oblastní archiv:
Informace ONV Mladá Boleslav pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Soukromý archiv plakátů Václav Hlaváček.

Související Obrázky

Chotětov, Osvětová beseda, Perly panny Serafinky - plakát, 1955
Chotětov, Osvětová beseda, Perly panny Serafinky - plakát, 1955


Mapa působení souboru - Místní rada osvětová / Osvětová beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Chotětov, Osvětová beseda, Perly panny Serafinky - plakát, 1955
Chotětov, Osvětová beseda, Perly panny Serafinky - plakát, 1955