Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Pokrok, SDO / JZD (1873-1963)

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1873
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 196x
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1873 založen SDO Pokrok učitelem Janem Horákem na popud místní omladiny, na první valné hromadě byl zvolen ředitelem spolku, režisérem Marcel Pilát. Členy 24 mladíků a 23 dívek.
1873 - 23. 11. - první uvedenou Hrou Omylové světem vládnou, do konce roku Divotvorný klobouk, Anička z besedy aneb Vdovec a vdova.
1874 Jen žádného do militer, Černý Petr, Duch času, tři večery aktovek, dále mj. Paní Marjánka, matka pluku, celkem 10 představení za velkého zájmu diváků.
Spolek řízen místním lékařem a stavitelským mistrem.
Divadlo, salon v hostinci p. Bílka, velmi pěkně vymalováno bobroveckým malířem Dostálem, též dobrým hercem, zvláště pěkná malovaná opona s motivy z řeckého bájesloví.
1875 ze 7 představení známy jen 3 tituly - Starý manžel, Mistr Bochník a Telegram; 25. 4. Hynek Grunert: Svatováclavské posvícení
Hrávalo se ve Svobodově, poté v Bílkově hostinci.
Ročně 3-8 představení.
1879 - 12. 1. - Ant. Wolf: Nehody pana Šukálka aneb Zastaveníčko při měsíčku, Ant. Wolf: Pan Franc aneb Šelma velká; 9. 2. - J. Hoppe: Kolář, kuchař a kožešník. Celé divadlo vymalováno a znovu upraveno. 5. 10. - M. I. Pihert: Fraška a basa, půvabný humoristický obraz se zpěvy ve 4 jednáních, hudbu složil J. Pihert, spoluúčinkovali studenti.
1879 - v březnu - kvůli sporu, kdo v Moravské orlici zveřejnil článek Vyškovský žid zakázán, odstoupil ředitel spolku Fr. Drdla.

1885 - K. G.: Hašek, Mašek, Pašek, veselohra v 1 jednání, F. R. Hocke: Nepravý a přece pravý, veselohra ve 2 jedn.

1888 - 22. 1. - F. F. Šamberk: Divadelní vlak aneb Vzhůru do Prahy!, režie Chroust a Pohanka. Po dlouhé odmlce hráno divadlo, "hra na naše poměry důstojně provedena byla." Z herců nejvíce zaujali sl. Žofie Straková a J. Rous.
1888 - 2. 4. - Ladislav Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník, do divadla přišlo z Bobrové i okolí četné obecenstvo, poprvé - a pěkně - hrála nově zřízená kapela kapelníka Sáblíka;
1889 - 13. 1. - Jindř. Vilhelm: Mistr Bedrník a jeho chasa, fraška se zpěvy.
1893 učitel Jan Horák jednohlasně jmenován čestným členem spolku, objednán členský odznak.
1898 38 členů, z toho 31 výkonných.

1905 namaloval člen spolku, budoucí ak. malíř Oldřich Blažíček (1887-1953) oponu pro Spolek divadelních ochotníků Pokrok - ještě před započetím studia na umělecko průmyslové škole a akademii v roce 1905.
Vzorem mu byla opona ve Smetanově domě v Litomyšli.
1905 uvedeny - Zuzančin pan kaprál, Na letním bytě, Lapený Samsonek, Písmákova dcera.
1914 Pokrok v únoru a v dubnu odehrál 2 hry V zajetí a Zlato (158. představení), poté byla divadelní činnost přerušena první světovou válkou.
Hrát se znovu začalo až
1918 - ještě za války, počátkem roku - 159. představením Skružného veselohra Ferdinand spí, poté od téhož autora To byla noc a Ptačí mozky; Mtrštíkové: Maryša, Lad. Stroupežnický: Zkažená krev, na oslavu návratu TGM do vlasti uveden Jiráskův Otec.
1919 po několikáté už předsedou spolku zvolen učitel Jan Kubita. Jako 176. představení - 28. 10. - k 1. výročí osvobození a vzniku republiky uvedena hra Ferd. Olivy V červáncích svobody.
1919 měl spolek 80 členů, z toho čestné, 33 přispívajících a 43 činných.

1922 15 představení, 109 členů, z toho 83 činných.
Součástí Pokroku i hudební odbor.

Po válce SDO Pokrok obnoven,
1951 soubor převeden pod JZD Bobrová.

Celý repertoár viz Alba.
Bibliografie:
SVOBODA, J. F.: Vlastivěda moravská. Novoměstský okres. Brno 1948, s. 133 a 282.

ZOBAČ, František: Historie divadelního spolku pokrok 1873-1963, Obec Bobrová 2006.

Moravská orlice 2. 5. 1875.
Moravská orlice 1. 4. 1879.
Moravská orlice 2. 2., 4. 5. 1888.
Moravská orlice 9. 1. 1889.
Archivy:
Regionální muzeum ve Žďáru nad Sázavou - opona.

kART/obálka ÚMDOČ:
Oznámení o převodu spolků na společenské organizace, dopis Havlíčkova okrsku ÚV ÚMDOČ v likvidaci z 3.5. 1951.

Archiv St. Olbricht – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice 1875, 1879, pro DČAD srpen 2014. Moravská orlice 1888, pro DČAD září 2015.

Související Pojmy

Související Obrázky

Bobrová, Oslava hudby, kopie opony Františka Urbana pro Smetanův dům v Litomyšli, a. Oldřich Blažíček, 1905, zasedací síň OÚ,
Bobrová, Pokrok, Historie divadelního spolku Pokrok 1873 - 1963, Obec Bobrová 2006
Bobrová, Pokrok, Historie divadelního spolku pokrok 1873 - 1963, Obec Bobrová 2006
Bobrová, Pokrok, hlášení o divadelní činnosti, 1948
Bobrová, Pokrok, Naši furianti, 1899
Bobrová, Pokrok, seznam členů souboru
Bobrová, Pokrok, seznam členů souboru
Bobrová, Pokrok, Těžké ryby - plakát, 1899
Bobrová, Pokrok, To neznáte Hadimršku - plakát, 1931
Nové Město na Moravě, Okresní osvětová rada, přehled inscenací, 1948
Nové Město na Moravě, Okresní osvětová rada, přehled inscenací, 1948
Nové Město na Moravě, Okresní úřad, Schvalování divadelních produkcí, 1936
Nové Město na Moravě, Okresní úřad, Schvalování divadelních produkcí, 1936
Nové Město na Moravě, Okresní vedení veřejné osvětové služby, povolování divadelních her, koncertů …, 1943


Mapa působení souboru - Pokrok, SDO / JZD (1873-1963)

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Bobrová, Oslava hudby, kopie opony Františka Urbana pro Smetanův dům v Litomyšli, a. Oldřich Blažíček, 1905, zasedací síň OÚ,
Bobrová, Pokrok, Těžké ryby - plakát, 1899
Bobrová, Pokrok, Naši furianti, 1899
Bobrová, Pokrok, Historie divadelního spolku Pokrok 1873 - 1963, Obec Bobrová 2006