Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl / NJ / OB

Stav: stav není znám
Založení / první zpráva: 1910
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198X, 199x
Začátky - na popud rodáka Války - ojedinělé pokusy.
1879 učitel Theodor Martinů, na jeho popud založen čtenářsko-pěvecký spolek Lumír, hrány mj. hry Tylovy, Klicperovy, Kolárovy, Šubertovy, Štolbovy.
1910 Lumír přeměněn v odbor Národní jednoty.
Od 1910 žarošičtí ochotníci vyšli vstříc potřebě české menšinové politiky jako Ochotnický kroužek Tyl, dramatický odbor Národní jednoty.

Po zavedení elektřiny do obce ochotníci modernizovali jeviště (techniku, dekorace, garderobu a rekvizity, též dekorace pro historické hry v přírodě). Poté bylo velmi dobře vybaveno.
Koncem 30. let byl v ochotnické knihovně na 1724 divadelních her, v tom i vzácné unikáty prvních vydání her českých klasiků.
Divadlo velmi dobře vybaveno také pro historické hry v přírodě.
1937 si pořídili novou, v pořadí čtvrtou oponu od založení prvního divadelního spolku. Dle návrhu Fr. Vacka ji provedl místní rodák ak. mal. Jos. Konečný.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1939 pod názvem Tylovo ochotnické divadlo odboru Národní matice.
1939 K. Čapek: Matka.

Na přelomu 30. a 40. let 20. století spolek uvedl hry: Fr. Věnc. Jeřábek: Služebník svého pána, Fr. A. Šubert: Probuzenci (v přírodě), J. J. Kolár: Magelona, Herloš: Poslední Táborita, H. Řehoř: Drama otroků (v přírodě), J. J. Kolár: Smiřičtí (v přírodě), Tureček-Jizerský: Václav Myška z Hrádku, J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, Jar. Hilbert: Vina, F. X. Svoboda: Márinka Válková, V. Dyl: Posel, J. K. Tyl: Strakonický dudák aj.

V archivu DS fotodokumentace a korespondence, např. F. X. Svobody ke hře Márinka Válková (1941).
1941 předseda spolku F. Vacek. Uv. Bartoš: Ideální manželství, Blažková: Rozvod na zkoušku, Jar. Hilbert: Vina, F. X. Svoboda: Směry života.
1941 oslavy 60. výročí souboru, opona divadla od akad. malíře Joži Konečného.

Do 1943 307 představení, 147 členů, z toho 59 činných.
Zasloužilí představitelé spolku: Anna Divonská, holič Aug. Kopeček, textilní mistr Jos. Řičánek, obuvník Fr. Vacek, text. mistr Ferd. Hlaváček, obuvník Julius Válka, obch. zástupce Tomáš Smetana, rolník Ed. Zelený, přednosta pošt. úřadu Jan Tesař, rolník Karel Válka, rolník Jar. Plachý, obuvník Jos. Kolařík, sazeč písma Jar. Vlach.

50. léta jako DS OB.

1960 DS OB uvedl Preissovou Její pastorkyňa.
1970 dočasné ukončení činnosti.
1980 oslava 100. výročí ODi, sjezd div. ochotníků.
I kolem 1980 místní DS mezi nejlepšími na Hodonínsku, pravidelná účast na okr. přehlídkách.
1995 Dkr.
Bibliografie:
VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s.357-359.

VLACH, Jaroslav: Ochotnické divadlo, hudba a zpěv v Žarošicích 1747-1970. Brno, Muzejní spolek 1977. 137 s., 24 s. foto na příl.

VLACH, Jaroslav: 80 let divadla v Žarošicích. OD 1961, č. 2, s. 36.

České divadlo 1939, č. 10, s. 99.
České divadlo 1941, č. 1, s. 18, č. 2, s. 34, 37, 38, č. 3, s. 45 (reprodukce opony divadla).

Související Osobnosti

Související Obrázky

František Vacek, Žarošice
Žarošice, Tyl, opona, Vlast, Joža Konečný, 1937, vlastivědný památník


Mapa působení souboru - Tyl / NJ / OB

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
František Vacek, Žarošice