Databáze českého amatérského divadla

Soubory: JDO / DO při Čs. st. statku

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1873
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 187x, 188x, 194x, 195x
1873 v obci uspořádána Hudební, pěvecká a deklamatorní dětská besídka, podnět ke vzniku JDO. Jednota vznikla v dubnu téhož roku a již 20. 4. bylo sehráno první divadelní představení. Brzy vlastní jeviště a hostování v okolních vesnicích.
1879 přenesla JDO svou činnost do Třebovětic, 1883-1885 činnost ustala, 1886 obnovení.

1896 uv. opereta Zázračný elixír.

1945 vznik JDO, členem Erbanova okrsku ÚMDOČ, režiséry J. Krebs a J. Elmer.
Po 1948 se hrálo U Lukášků a v parku u měšťanské školy.
1949 JDO nájemcem jeviště v sále v čp. 9.
Po 1951 JDO začleněna jako DO při Čs. státním statku, jeho aktivita brzy skončila.
Bibliografie:
MALINA, Jiří: Sto let ochotnického divadla v Cerekvici nad Bystřicí. Cerekvice n.B., MNV 1973. 32 s. OM Jičín

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 129.

Thalie 11896-7, č. 3, s. 45.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2226/1945, JDO.

Státní okresní archiv Jičín
Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků Cerekvice nad Bystřicí
Časový rozsah: 1945-1951(1953)
Metráž: 0,19 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Tematický popis: knihy protokolů valných hromad a výborových schůzí, pokladní knihy, členské přihlášky, plakáty, korespondence
Archivní pomůcky
JANKŮ R.: JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ, 1945 - 1951 (1953). Inventář, 2004, s. 12, ev.č. 373.

Související Organizace

Mapa působení souboru - JDO / DO při Čs. st. statku

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':