Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků / Místní osvětová komise

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1863
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1952
Působení: 186x, 192x, 193x, 194x, 195x
1862 - V Cetoraze provozovali ochotníci v nově zřízeném divadle poprvé veselohry E. A. Görner: Převržená slánka a V. Lefeuvre: Dvě postele v jednom pokoji. Po druhé: Jan Neruda: Prodaná láska a E. A. Görner: Vychovatel v čepci a na den sv. Václava Klicperův Divotvorný klobouk.

1863 doložena činnost divadelního spolku.

1891 ředitelem Kubera.
1891 Václav Kliment Klicpera: Dobré jitro, Antonín Wolf: Osudný den fidlovačky, aneb Strašidlo v ševcovské dílně.

1909 zástupci spolku na oslavách 50leté činnosti JDO v Pacově.
1911 - 31. 12. - Lad. Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník, hra byla na místní velmi skromné poměry velmi zdařilá.
1912 Karel Šimůnek: Byt pro svobodného pána.
1919 František Ferdinand Šamberk: Břinkalovy trampoty, Hanuš Voves: Zmařený život, Karel Horký: Srážka vlaků, Josef Skružný: To byla noc, Pavel Rudolf: Minulost pana rady.

192x činný také jako DO Místní osvětové komise.
1920 Otokat Pospíšil: Na selském gruntě, Karl Mallachow: Papínkovy zálety.
1921 Josef Skružný: Ferdinand spí.
1922 Carlotte Birch-Pfeiffer: Sedlák Zlatodvorský, Carl Costa: Zuzančin pan kaprál, J. F. Karas: Na rodné hroudě, Josef Skružný: Zázračný panák, Výlet s programem, František Kňourek: Štědrý večer po pěti letech.

1923 registrován jako Spolek divadelních ochotníků.

1923 František Xaver Svoboda: Mlsáníčko, František Hlavatý: Bílá myška, Josef Skružný: Macíčkova dovolená, Petr Fingal: Hrany.
1924 František Hlavatý: Kouzlo červánků, František Kňourek: Bláha Švik, nešťastný švec.
1925 František Xaver Svoboda: Směry života, František Xaver Svoboda: Poslední muž.
1926 Otomar Schäfer: Kopřivy.
1927 předsedou Jiří Janžura.
1927 Silvestrovský večer.
1928 Rudolf Kafka: Rozpustilé holky ve škole, Ruda Mařík: Pantáta Vohnout poprvé ve škole, E. A. Longen: Někdy kriminál nad svobodu, Josef Skružný: Románek na horách, Josef Hartman: Ženu za každou cenu, Š. Salmovský: Šněrovačka, Josef Liška Doudlebský: Dvě Laurinky, Ruda-Ruda: Švejkův Sylvestr.
1929 Alois Jirásek: Vojnarka, Jára Sedláček: XIII. přikázání, aneb, Nebudeš nikdy strkati hlavy své - kam nemáš,

1932 předsedou spolku Jiří Janžura, čp. 108.
1935 Richard Branald: Teta Fany, postrach rodiny, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti.
1936 předsedou Jiří Janžura, učitel.
1939 spolek hlášen jako činný.

1940 předsedou spolku Jiří Janžura, učitel, Jan Mašát, učitel, Cetoraz čp. 10.
1940 Josef Jan Kalivoda: Jakubův dvůr, Josef Žemla: Ponocný a strašidlo.
1941 Bohumil Schweigstill: Kašpárkovy čertoviny, Honza kovář a čert, Kašpárek u Ježibaby, Jan Velický: Červená Karkulka.
1942 předsedou Jan Kubů, režisérem J. Mařák.
1942 František Cimler: Tvrdé české palice, Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera, Václav Bárta: Od mlýna k mlýnu, Václav Vrána: Se srdcem těžko hrát.
1943 Karel Balák: Černý kříž v poli, Václav Bárta: Zelená krev.

1950 předsedou Jan Kubů, rolník, režisérem Stanislav Macháček, poštovní příručí.


1952 spolek rozpuštěn a soubor přešel k Československému svazu mládeže, viz.
Bibliografie:
BOLESLAVSKÝ, Jos.Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu.In: Divadelní ochotník Díl II. Sv.6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s.III. kDÚ

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 130.

MOHLOVÁ, Markéta: České ochotnické divadlo v Pacove v letech 1859–1918. Bakalářská práce. Olomouc, FF UP 2008, s. 36 - http://theses.cz/id/xsqfxo/47223-317369438.pdf

čas. Dalibor 1. 11. 1862
Archivy:
Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Pelhřimov, Okresní úřad, Spolkový katastr, č.knihy 124
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 727
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 721
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 678, ka 145
Pacov, Okresní národní výbor, i.č. 743, ka 370
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 669, ka 153
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 829, ka 315
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1137, ka 808
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis).
Pelhřimov, Státní okresní archiv, Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 327-331
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 331

Praha, Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2209/1923, Div. ochotníci (zal.).

Související Obrázky

Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Bílá myška, 1923
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Břinkalovy trampoty, 1919
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Byt pro svobodného pána, 1912
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Ferdinand spí, 1921
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, hlášení funkcionářů spolku, 1950
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Hrany, 1923
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Kopřivy, 1925
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, korespondence ke stanovám, 1942
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, korespondence ke stanovám, 1942
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Kouzlo červánků, 1924
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Macíčkova dovolená, 1923
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Minulost pana rady, 1919
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Mlsáníčko, 1923
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Na selském gruntě, 1920
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o funkcionářích spolku, 1937
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Paličova dcera, 1942
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Paličova dcera, 1942
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Paličova dcera, 1942
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Papínkovy zálety, 1920
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, policejní hlášení, 1942
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, přechod do Československého svazu mládeže, 1952
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, přechod do Československého svazu mládeže, 1952
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, příjmy a výdaje z představení, 1891
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Románek na horách, 1928
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Rozpustilé holky ve škole - Pantáta Vohnout poprvé ve škole - Někdy kriminál nad svobodu, 1928
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Silvestrovská zábava, 1927
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Silvestrovská zábava, 1928
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Směry života, 1925
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1939
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1939
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Štědrý večer po pěti letech, 1922
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, To byla noc, 1919
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Tvrdé české palice, 1942
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Tvrdé české palice, 1942
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Tvrdé české palice, 1942
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Vojnarka, 1929
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Výlet s programem, 1922
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, výzva k uvedení funkcionářů spolku, 1932
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, XIII. přikázání, 1929
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Zázračný panák, 1922
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, Zmařený život - Srážka vlaků, 1919
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků,Bláha Švik, nešťastný švec, 1924
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků,Poslední muž, 1925
Cetoraz, Spolke divadelních ochotníků, Dobré jitro - Osudný den fidlovačky, 1891
Křeč, Lukavec, Hrobská Zahrádka, Slavětín, Vodice, Cetoraz, přehled divadelních souborů, 1943
Křeč, Lukavec, Pacov, Hrobská Zahrádka, Slavětín, Vodice, Cetoraz, evidence spolků, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1926
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1942
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1942
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1942
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Spolkový katastr 1900 - 1948, č.knihy 124


Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků / Místní osvětová komise

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pelhřimov, Okresní úřad, Spolkový katastr 1900 - 1948, č.knihy 124
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, příjmy a výdaje z představení, 1891
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1926
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, výzva k uvedení funkcionářů spolku, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1935
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o funkcionářích spolku, 1937
Cetoraz, Spolek divadelních ochotníků, spolkové stanovy, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1941
Křeč, Lukavec, Pacov, Hrobská Zahrádka, Slavětín, Vodice, Cetoraz, evidence spolků, 1943
Křeč, Lukavec, Hrobská Zahrádka, Slavětín, Vodice, Cetoraz, přehled divadelních souborů, 1943