Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Hasiči

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1894
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1949
Působení: 189x, 190x, ... 192x, 193x, 194x
Sbor dobrovolných hasičů byl založen 1876,
o kulturní činnost , potažmo i divadelní se v SDH staral Zábavní odbor, který měl na starosti též hasičské plesy a další společenské akce - pochovávání basy (v hostinci Na pořádce), kácení máje, kateřinské zábavy, zahradní zábavy, muzejní čtvrtky, hodové a předhodové zábavy a taneční večery v Anníně. Nechyběli také při různých jiných příležitostech, např.: slavnosti Božího Těla, slavnosti Vzkříšení na Bílou sobotu, při masopustním plesu, a pořádali i přednášky (historické, vlastivědné a odborné). Hasiči také měli svoji knihovnu.

1894 - 16. září - je datován nejstarší dochovaný záznam o hasičském divadle v Tovačově, uvedeno divadelní představení Čest hasičstvu, po něm se konala taneční zábava.

1906 - 18. 3. další záznam - byl opět sehrán divadelní kus Čest hasičstvu.
1906 - 8. 4. - koupeno jeviště od pana Perka za 125 korun.

Ve 20. a 30. letech hasiči (dle kroniky) např. uvedli:
1924 - Josef Skružný: To byla noc, v hotelu U Tří králů,
1925 - Curt Kraatz: Rozvedený pán,
1927 - A. Antonín Lokay: Kandidáti ženitby, aneb, Nevěsty od 500 do 50.000, Pražská hokynářka,
1928 - Pražská ovocnářka,
1929 - Utrpením ku štěstí,

1932 - Na manželské frontě klid, Na manželské frontě stávka,
1934 - veselohra Tonda a Venca, U Tří králů,
1935 - Křtiny, jako svět neviděl, Dědeček si namlouvá, Karel Piskoř: Šťastní otcové.
Tento lidový, nenáročný žánr byl u publika oblíben. Většina představení byla úspěšně sehrána za hojné účasti obecenstva, a tím také přinesla hasičstvu slušný finanční zisk.

Hasičské divadlo se hrálo i v době druhé světové války.
Sehrána tato divadelní představení:
1941 - Románek krásné cikánky (leden), Karel Balák: Anton, nezlob (březen), U naší kapličky (květen, hráno 3x).
V operetách účinovala místní rodačka, budoucí sólistka olomoucké opery Marie Olejníčková-Helenská.
1942 se hrálo, ale v kronice není uveden název divadelní hry.
1943 - W. Shakespeare: Večer tříkrálový (1. března ).
1944 za propůjčení „hasičské hlavičky“ (není uvedeno kterému spolku) na sehrání hry Josefa Stelibského Ostrov milování dostal SDH darem vybavení divadla za 3 100 korun.

Divadelní představení se většinou hrála v tzv. Lidečku - Lidovém domě, někdy také v sále hotelu U Tří králů. Hlavními aktéry divadelních představeních této doby bývali Alois Pavlík a Alois Hanzlík. Oba byli přirozeně talentovaní komici a jejich herecký projev byl velmi spontánní. U obecenstva si získali oblibu, dovedli zaujmout a rozesmát.

V poválečných letech se divadelní činnost tovačovských hasičů rozvíjela úspěšně dále. Uvedli operety:
1946 Jaroslav Beneš: Na tý louce zelený (únor),
1948 Karel Balák: Hanička z podlesí (únor); Jaroslav Jankovec a Rud. Nížkovský: Odtroubeno (květen), hráno též v Ivani.
Na divadelní kurz byla vyslána Františka Venclíková a sestra samaritánka Marie Stratilová.
Předsedou zábavního odboru se stal Alois Pavlík.

Jako důsledek únorových událostí došlo k transformaci divadelního odboru,
1941 ustaven nový Divadelní spolek při SDH. Pozvaní ochotníci: Skoupilová Jana, Hanáková Božena, Jadrná Marie, Obdržálek Ladislav, Tomšík Milan, Bouda Zdeněk, Stratilová M., Ptáčková Justa, Vinkler Miroslav, Sobčák Zdeněk, Dřímalová Růžena, Houšková Zdena, Mrvová Marie, Mezulianiková Jarmila, Páleník Karel, Novák Fr., Nesvadba Václav, Řezáč Jan, Pavlík Alois, Prášil Jan.
Předsedou výboru Lad. Obdržálek, režisérkou Františka Venclíková.
Uneseno, že bude uvedena hra Richarda Benorda Vesnický zrádce,
1949 uvedena, 3x sehrána, dále Fr. Sokol-Tůma: Pasekář, 2x reprízována, do divadelního kurzu vysláni čtyři členové sboru.

Další divadelní představení nebyla zaznamenána, důvody útlumu nezjištěny.
Bibliografie:
HAVLÍN, Antonín: Ochotnické divadlo Sboru dobrovolných hasičů. Čest hasičstvu. In SILNÁ, Ingrid a kol.: Amatérské divadlo na Tovačovsku. Město Tovačov, spol. Tovačovský zámek 2010, s. 55-67.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II.díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 553.

Související Organizace

Související Obrázky

Tovačov, Hasiči
Tovačov, Hasiči
Tovačov, Hasiči, Třicet stříbrných
Tovačov, Hasiči, U naší kapličky, 1941
Tovačov, Hasiči, U naší kapličky, 1941


Mapa působení souboru - Hasiči

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Tovačov, Hasiči
Tovačov, Hasiči, U naší kapličky, 1941
Tovačov, Hasiči
Tovačov, Hasiči, U naší kapličky, 1941
Tovačov, Hasiči, Třicet stříbrných