Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Čech, Svatopluk, DS

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1924
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 196x
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
Nepolitický vzdělávací divadelní spolek Svatopluk Čech, hrával v sále Matičního domu či v sále Matičného domu Na rybníčku.
Členem, hercem a režisérem, významný orgranizátor ochotnického hnutí na Opavsku Josef Brus,
mj. 1932 hrál v představení Stroupežnického Našich furiantů Bezručova okrsku ÚMDOČ.

1925 - v prosinci - Jiří Balda: Firma Piškot, Čaplin a spol., veselohra.

1926 - v lednu - Karel Piskoř: Meteor, drama o 3 jednáních, režie A. Vlach.
1926 - v březnu - Fr. Šupka: Válečný invalida aneb Bez otcovského požehnání, úprava a režie Ant. Vlach, J. Brus jako Václav, syn statkáře Procházky.
1926 - v dubnu - F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský, režie Jos. Brus.
1926 - v říjnu - J. Illinoisová: Nevinně odsouzen, velká výpravná hra, režie Ant. Vlach, též jako Poctivův syn, Brus v hl. roli domkáře Poctivy
1926 - v listopadu - G. L. Pracný: Zvrhlé duše, režie Ant. Vlach, obraz z vesnického života, J. Brus jako František
1926 - v prosinci - Karel Fořt, hudba Em. Starý: Z českých mlýnů, fraška, režie Brus, též v roli krajánka Šebestiána, hrál orch. Rich. Uvíry, pod taktovkou kapelníka.

1927 - 1. ledna - E. a P. ze Schönthalů: Únos Sabinek, režie Viktor Skála.
1927 - v lednu - El. Pešková: Sedlák Kmotr Soudil aneb Tvrdá palice, obraz z vesn. života, režie J. Rys, hráno v sále Katolických tovaryšů Na rybníčku.
1927 - leden - hostování v Hlučíně, v hotelu National - Karel Fořt, hudba Em. Starý: Z českých mlýnů, fraška, režie Brus, též v roli krajánka Šebestiána, hrál orch. Rich. Uvíry.
1927 - v březnu - Karla Lužanská podle románu I. Klicpery: Jindra, Brus v roli domácího učitele Vojt. Lipy, večer Jindra, hraběnka Ostrovínová, Brus v roli prof. Lipy, režie obou her J. Brus. V květnu hráno v Lukavci.
1927 - v dubnu - J. F. Karas: Na rodné hroudě, velikonoční hra, režie a role sedláka Šponára J. Brus.
1927 - v květnu - Karel Burian, slova i hudba: Chytrák krajánek, hra se zpěvy a tanci, režie J. Brus, též v roli krajánka Krupičky, dirigent R. Uvíra.
1927 - v květnu - Karel Piskoř: Hnízdečko lásky čili Radostná událost, fraška, režie Ant. Vlach, Brus jako Jaroslav Letek.
1927 - v říjnu - Max Halbe: Mládí, drama o lásce, režie Jos. Brus, též v roli studenta Hartwiga.
1927 - v říjnu - F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, režie Jos. Brus, též v roli Bartoloměje Pecky, velitele hasičů a ostrostřelců.
1927 - v prosinci - Ruda Mařík: Ustřihni si mikádo, operetka se zpěvy a tanci, režie J. Brus, též v roli Ludvíka Pařinky; dirigent Fr. Dvořák

1928 - v lednu - Karla Lužanská: Sonja, příběh ruské běženky, režie J. Brus, též v roli Romana Jahna.
1928 - v únoru - Ruda Mařík: Zasnoubení po tmě, opereta, režie Josef Brus, též jako kupec z Prahy Alfons, dirigent Fr. Dvořák.
1928 - v březnu - Ruda Mařík: Manžel putička čili Manželská zeď, fraška, režie J. Brus, též v roli majitele domu Koníčka.
1928 - v dubnu- Karel Fořt: Falešný Lecián čili Honba za lupičem, režie Josef Brus, též jako vojín Fešulín.
1928 - v květnu - F. X. Svoboda: Směry života, režie J. Brus, též v roli právníka Antonína.
1928 - v listopadu - novinka: J. Hais-Týnecký: Noc na Pancíři, komedie, režie J Brus, v roli Turisty, jenž polyká kilometry.-

1929 v březnu - Fr. Šupka, dram. úprava Ant. Vlach, též jako čeledín Matěj: Válečný invalida, režie K. Potůček, J. Brus jako syn statkáře Procházky. Hráno v národních krojích.
1929 - v květnu - Karel Fořt, hudba J. Vašata: Slečinka z bílého zámečku - II. díl hry Z českých mlýnů, režie J. Brus, též jako ing. Müller, dirigent Fr. Dvořák.
1929 - v květnu - na ukončení sezony - Ruda Mařík: Čtveráctví krajánka Švejka, vedselá hra se zpěvy a tanci, režie J. Brus, též v roli Švejka; dirigent Fr. Dvořák.
1929 - v říjnu - Karel Piskoř: Šťastní otcové, režie a v roli obchodníka Mánka Josef Brus.
1929 - v listopadu - J. Balda, hudba Em. Starý: Děvčátko se zlatými vlásky, prostý obrázek se zpěvy, režie J. Brus, též v roli Hanuše Tichého; dirigent Fr. Dvořák.
1929 - v prosinci - Ant. Vlach, též režie: Nelidská macecha, obchodníka Ondruše hrál J. Brus.

1930 - v únoru - operetní novinka Richard Havelka, hudba Emilian Starý: Újezdské kasárny, vojenský vaudeville, režie J. Brus, dirigent: Fr. Dvořák.
1930 - v dubnu - Kamil Novák, hudba A. V. Kudela: Kouzlo manželského štestí, veselohra se zpěvy, režie J. Brus, též v roli Jarky Holého; dirigent Fr. Dvořák.
1930 - v prosinci - R. Branald, hudba Ad. Branald: Veselí tři mušketýři, režie Fr. Brus, dirigent Fr. Dvořák, mj. hráno v Jarkovicích.


1934 - Rajská-Smolíková: Péro a kosa, 2. místo v div. soutěži Bezručova okrsku ÚMDOČ.
1934 - 2. září - oslava 10 let činnosti spolku Svat. Čech. Dopoledne slavnostní valná hromada spojená s divadelní výstavkou v hostinci Praga a v sále Na rybníčku; účinkoval Pěvecko-divadelní spolek Vlastimil z Kateřinek. Odpoledne představení - Ant. Fencl dle A. Jiráska: Psohlavci, historická hra v 7 obrazech, režie Josef Brus, též v roli Jana Sladkého-Koziny.
1936 členem hraničářského odboru ÚMDOČ.
1936 - F. F. Šamberk: Palackého třída, Josef Kubík: Královnička, Lad. Stroupežnický: Paní mincmistrová.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 - G. Preissová: Gazdina roba, Karel Piskoř: Mumie
1937 - Libreto Jiří Balda, Ant. Fencl, hudba Rudolf Piskáček: Perly panny Serafinky, opereta

1938 50 členů, 7 inscenací, mj. A. Jirásek: Vojnarka, po Mnichovu anexe k Německu.

1945 po válce obnovil činnost. mj. Jiří Verner: Bohatý chudák.
1946 - v lednu - Jan Snížek: Příklady táhnou, veselohra, režie Jos. Brus, výprava J. Zámečníček, hráno v Dělnickém domě Na rybníčku.
1946 dále Averčenko: Ptačí mozeček, Niesner: Na té naší pouti, Zd. Němeček: Rukopis času, B. Rajská-Smolíková: Recept na štěstí, O. Minářík: Babí léto paní Květy, J. Štolba: Zlatá rybka.
1947 - v lednu - Olga Scheinpflugová: Quayana, režie Jos. Brus, výprava J. Záleský, masky V. Matýsek, SND. Odpoledne hráno pro frekventanty Divadelní školy. Poté K. Čapek: Loupežník - hráno v přírodě.
1948 - Katajev: Zázrak v pustině; Jiří Bílý: Srdeční injekce, 17x; Minářík: Babí léto paní Květy; K. Fořt: Z českých mlýnů.
1949 - Schenpflugová: Okénko, Jirásek: Vojnarka, K. Fořt: Z českých mlýnů - hráno ve Lhotě.

Od 1951 soubor spolku Čech převeden k ZK ROH Ostroj.

1965 oslavil 40 let od založení souboru Čech v ZK Ostroj Opava, sjelo se 70 bývalých členů.
1965 - v srpnu - M. Domanski: Žena ve svézelné situaci, kriminální komedie, režie Joža Brus, výprava R. Amort, v hl. rolích Naďa Růžičková. Lojza Dreiseitl, Josef Brus. Vzpomínková schůze členů Sv. Čecha po 40 letech.
Do 1965 uvedl 120 premiér,
k nezapomenutelným patřily např.
Psohlavci.

Lutowski Noční služba ad.
Bibliografie:
HRANIČÁŘSKÝ odbor ÚMDOČ. Československé divadlo 1936, roč. XIX, č. 3, s. 45.

PRACNÁ, Sylva: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Opava. Rkp. pro MČAD 1998.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1938, DNM: T 10.886

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1932, s. 29.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 75.

Amatérská scéna 1965, č. 11, s. 23.
Archivy:
Slezské zemské muzeum v Opavě, plakáty a materiály. Pro DČAD 2012/2013.

Související Obrázky

Okres Opava, Soupisy her odehraných  v okrese - 1945-1948
Opava, Bezručův okrsek, Naši furianti - plakát, 1932
Opava, Čech - Jindra, hraběnka Ostrovínova, hrála Pavla Dvořáková, 1927
Opava, Čech - Quayana, na snímku Jarka Friesová, Helena Malá, 1947
Opava, Čech, Alois Jirásek: Vojnarka, výev z inscenace, režie Josef Brus, 1938
Opava, Čech, Babí léto paní Květy, na snímku Věra Záleská a Joža Brus, 1946
Opava, Čech, Firma Piškot, Čaplin a spol - plakát, 1925
Opava, Čech, Gazdina roba, účinkující, 1937
Opava, Čech, Karel Havlíček Borovský - plakát, 1926
Opava, Čech, Májové koťátko, účinkující 1935
Opava, Čech, Na rodné hroudě - plakát, 1927
Opava, Čech, Noc na Pancíři - plakát, 1928
Opava, Čech, Noční manévry, účinkující, 1934
Opava, Čech, Paní mincmistrová, 1936
Opava, Čech, Pod dozorem věřitelů, účinkující, 300. vystoupení Josefa Brusa, 1934
Opava, Čech, Příklady táhnou - plakát, 1946
Opava, Čech, Psohlavci, Joža Brus jako Jan Sladký Kozina, 1934
Opava, Čech, Psohlavci, slavnostní představení k 10letému jubileu činnosti spolku, 1934
Opava, Čech, výbor spolku, 1928
Opava, Čech/Bezručův okrsek ÚMDOČ, Loupežník, Josef Brus v roli Profesora, 1947


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Opava, Čech, Májové koťátko, účinkující 1935
Opava, Čech, výbor spolku, 1928
Opava, Čech, Karel Havlíček Borovský - plakát, 1926
Opava, Čech, Na rodné hroudě - plakát, 1927
Opava, Čech - Jindra, hraběnka Ostrovínova, hrála Pavla Dvořáková, 1927
Opava, Čech, Noc na Pancíři - plakát, 1928
Opava, Čech, Psohlavci, Joža Brus jako Jan Sladký Kozina, 1934
Opava, Čech, Psohlavci, slavnostní představení k 10letému jubileu činnosti spolku, 1934
Opava, Bezručův okrsek, Naši furianti - plakát, 1932
Opava, Čech, Gazdina roba, účinkující, 1937
Opava, Čech, Alois Jirásek: Vojnarka, výev z inscenace, režie Josef Brus, 1938
Opava, Čech, Příklady táhnou - plakát, 1946
Opava, Čech/Bezručův okrsek ÚMDOČ, Loupežník, Josef Brus v roli Profesora, 1947