Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Hasiči

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1926
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1942
Působení: 192x, 193x, 194x
1926 zahájil divadelní činnost DS SDH, ujal se tak odkazu
zaniklého spolku Národně socialistické mládeže, od níž získal divadelní jeviště a rekvizity k tomu náležející.
Hráli především na svatodušní svátky, často v přírodním prostředí.
Nemalou zásluhu na přípravě divadelních představení měl Josef Říha (*1904), který ve své době zastával funkci vzdělavatele sboru.

Od roku 1926 až do začátku druhé světové války (1939) bylo sehráno hasičským sborem 8 divadelních
her na jevišti a 11 her v přírodě.
Tehdy se hrávalo v hostinci „Na výšince“ (čp. 25 – dům paní R. Černé), kde se museli nejen herci, ale i diváci velice uskromnit, protože po postavení jeviště nezbylo mnoho místa pro sedadla.
V hostinci Na výšince bylo sehráno:
1927 - 27. 3. To byla noc, 1. 5. - Návrat k přírodě, 23.10. - Pytlák Martin, 11.12. - Staří blázni
1928 - 22. 4. - Pražská ovocnářka
1930 - 14. 12. - Její osud
1932 - 11.12. - Ve stínu nenávisti
1935 - 7. 4. - Bílá Myška

V přírodě sehrána představení:
1928 - 27. 5. - Za zděděné právo
1930 - 8. 6. - Děti z hor
1932 - 15. 5. - J. Skružný, Břet. Ludvík: Lázeňská vila
1934 - 20. 5. - A odpusť nám naše viny
1935 - 2. 6. - Z rozkazu vrchnosti. 1935 představení ve středu obce, kulisy tvořila cesta s obytnými staveními. Hlediště bylo zčásti na Rejfkově a zčásti na cestě vedoucí ke kapličce.
1936 - 17. 5. - Kříž u potoka
1936 - 26. 7. - Rozmysli si, Mařenko
1937 - 30. 5. - Bártova pomsta
1938 - 15. 5. - Kamarádi od Zborova
1939 Mlýn na samotě

Hasičský sbor si na hry v přírodě zhotovil přírodní jeviště, domek, který se nechal použít ke každé hře.
Také si opatřil kolíky a prkna, aby diváci měli kde usednout, a další vybavení. Veškeré rekvizity byly uskladněny v domku pana F. Glose čp. 30 (pod hostincem U Raplů), ve kterém bydleli Píchovi.
V noci 30.12.1942 domek vyhořel a všechny divadelní rekvizity tak vzaly za své. Tím byla napsána i poslední tečka za divadelní činností místního sboru hasičů.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 579.

ŘÍHA, Miroslav: Radimské novin(k)y 2007, č. 5, s. 2.

Související Organizace

Mapa působení souboru - Hasiči

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':