Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Hasiči, KrDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1890
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1890 souhlasila místní školní rada v Chroustově pořízení jeviště pro místní ochotníky celé školní obce - Chroustov, Úhlejov, Želejov.
Úhlejovští ochotníci si ho půjčovali za mírný poplatek. Hrávali na něm až do 1923.
Úhlejovští ochotníci až do 1904 hrávali v divadelním odboru hasičské jednoty v Chroustově pod vedením řídícího učitele tamní (spádové) školy Jana Schrimpfa, společně i s ochotníky z Želejova.

1901 byl založen sbor dobrovolných hasičů v Úhlejově.
1902 byla postavena Zavadilka, hostinec, který značně ovlivnil další vývoj společenského a kulturního života v obci.

1919 - 28. 12. - byla sehrána v hostinci Na Zavadilce první hra úhlejovského Kroužku divadelních ochotníků -
Frant. Hlavatý: Bílá Myška, fraška o 4 jednáních, účinkovali K. Holek, Fr. Čeřovský, Boh. Jákl, Jos. Kracík ml., Vojt. Mistr, Jar. Šorm, Bož. Čapková, Ant. Růžička, Jos. Jákl, čp. 14, Marie Jáklová, čp. 47, Fr. Voňková, Anna Voňková, Pavlína Šormová; jeviště a kulisy byly zapůjčeny na Chroustově za poplatek 10,- Kč.

1920 - Hospodář a výměnkář, Z manželského ráje.

1922 Kroužek ochotníků hasičského sboru - Petr Fingal: Hrany, drama; Josef Skružný: To byla noc, veselohra - čistý zisk z těchto her věnován na nové zvony, původní byly zrekvírovány pro válečné hospodářství v první světové válce.

1923 - K. Malínský: Tatínkovy juchty, fraška; Ferd. Oliva: Osudem zrazeni, J. E. Šlechta: Sňatek na zkoušku - Vydlužená rodina; Ferd. Oliva: Zápas o nevěstu.

V té době již staré jeviště nevyhovovalo, díky velkému zájmu občanů o divadle, mohlo být pořízeno s pomocí veřejné sbírky a půjčky.

1924 - 27. února - zřízeno nové jeviště v sále hostince Na Zavadilce. Dodavetelem ateliér akad. mal. Miloše Středy z Miletína , který se uvolil vypracovati jeviště se šesti proměnami včetně plátna a práce truhlářské. Jeho dílem byla i malovaná opona s motivem Praotce Čecha.

1924 - 2. března - první hrou na novém jevišti byla veselohra Ferdinanda Olivy Pro zlatý poklad republiky, hrána 2x; koncem měsíce uveden obraz ze života Františka Rutha Písmákova dcera.
Kulisy a celé jeviště byly po představení ukládány do hasičské zbrojnice.

1925 - J. Štolba: Staré hříchy, El. Pešková: Furiant, Ferd. Oliva: Láska divy tvoří, Fr. Jenne: Dědkové.

1926 - Josef Brožek: Opuštěná.

1927 - Ferd. Oliva: Křižácká válka, Ant. Šíma: Vesnický mučedník, Jos. Skružný: Ferdinand spí

1928- Eliška Pešková: Zrzavá, Jiří Balda: Pan Švejk se žení

1929 - Zábavní odbor sboru dobrovolných hasičů - Hana Lutnová-Ptáčková: Nevěsta, Jiří Balda:Tři hubičky v tunelu, J. Balda: Divoká Mařka.

1930 - v rámci Josefský večírk s pestrým programem , dávána jednoaktovka a 20 kupletů a písní s hudebním doprovodem; dále Ferd. Oliva: Železná koruna, V. Vávra: Láska nad pomstu mocnější.

1931 - Adolf Bogner: Ty nešťastné pátky, Jan Šerny: V černé rokli, El. Pešková: Sedlák Kmotr Soudil

1932 - Karel Vyskočil dle stejnojmenného románu Jana Klecandy: Starý hřích za vinu nespáchanou, pořádánJosefský večírek“ s pestrým programem - jednoaktovkou a 25 kuplety a písničkami s doprovodem hudby; poté Vrána Trocnovský: Ferda detektivem, fraška; Karel Piskoř:
Radostná událost..

1933 - opět Josefský večírek s jednoaktovkou a kuplety; Al. Jarý: obraz ze života v Podkrkonoší Její osud.
1934 - Viktor Franěk (pseud. Marie Slavíkové): Synové sedláka Hory.
1935 - Slepý ženich, R. Branald: Láska na konci vesnice; Viktor Franěk (M. S.): Hřích lesního Křikavy

Všechny hry režíroval Jan Jákl - čp. 47, napověda Anežka Machková - čp. 26.
Místní sbor dobrovolných hasičů byl organizátorem divadelní činnosti a hráli převážně jeho členové.

1936 - Kalné proudy, jednoaktovka Živá mrtvola, Má matička chudá byla, Jak osud s lidmi hraje - dosud největší obsazení: 15 ochotníků.
1936 - divadelní dorost: Čertův mlýn v horách.
1937 - dramatizce románu K. V. Raise Kalibův zločin, k narozeninám TGM sehrána Pohádka o statečném srdci, Nevěsty z českého ráje; dorost sehrál hru Fr. Baleje Bez maminky, dospělí: Viktor Franěk (M. S.): Tajemství lesní samoty.
Provedení divadelních her řídil Jan Jákl, napověda Anežka Machková.

1938 Josef Rovenský: Maryna, cikánská krasavice, Jiří Hora: Bártova pomsta
1939 Václav Bárta: Prach a broky - sehráno na velikonoční svátky.
Po okupaci fašistickým Německem se další představení divadelních her nemohlo uskutečnit, neboť Okresní úřad v Hořicích požadoval německý překlad divadelních her, ten ovšem nexisistoval.

Další písemný materiál o činnosti divadelních ochotníků sboru dobrovolných hasičů se napodařilo najít.
Z doložených představení, většinou režie Karel Holek:

1946 - Pantáta Neplecha, hrálo se v přírodě na návsi v Úhlejově .
1948 - Jan Říha: Takový byl Martin,
1949 - Mumraj na Vejrovně
1950 - Divadelní odbor hasičského sboru sehrál na Hod Boží vánoční hru podle povídky Boženy Němcové Karla, 13 herců, provedena 2x.
1952 V. B. Třebízský: Vesnický Jakobín - velká účast a spokojenost občanů. Prostory hostince však již nevyhovovaly větším kulturním akcím.1955 hostinec Na Zavadilce uzavřen, tím skončila i možnost ODi, nebyla žádná div. místnost.
Bibliografie:
VALENTA, Petr: Dějiny ochotnického divadla Úhlejov. Rkp. pro DČAD únor 2011. Viz Texty /Úhlejov.

Související Organizace

Související Obrázky

Miloš Středa, malíř v Miletíně, autor opony
Úhlejov, Hasiči, Praotec Čech - opona
Úhlejov, hasičská zbrojnice
Úhlejov, hostinec Na Zavadilce
Úhlejov, KrDO, Pantáta Neplecha, 1946
Úhlejov, KrDO, Vesnický Jakobín, 1952
Úhlejov, KrDO, Vesnický Jakobín, 1952
Úhlejov, opona, Středa, Praotec Čech
Úhlejov, Pantáta Neplecha, s. a., účinkující. v přírodě
Úhlejov, skupina ochotníků na počátku 20. let 20. století
Úhlejov, Vesnický Jakobín, 1952
Úhlejov, Vesnický Jakobín, 1952, účinkující
Úhlejov, Zavadilka, 1902


Mapa působení souboru - Hasiči, KrDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Úhlejov, Zavadilka, 1902
Úhlejov, hasičská zbrojnice
Úhlejov, Hasiči, Praotec Čech - opona
Úhlejov, skupina ochotníků na počátku 20. let 20. století
Úhlejov, KrDO, Pantáta Neplecha, 1946
Úhlejov, KrDO, Vesnický Jakobín, 1952