Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Osvětová beseda / Klub ROH

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1951
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 196x
Působení: 195x, 196x
1951 – 26. dubna – zde byl založen Klub ROH.
Pokračoval v činnosti bývalého ochotnického spolku „Včela”, který byl likvidován. Předsedou byl zvolen učitel Antonín Folda. Klub měl dva odbory, dramatický a šachový.
V květnu 1951 sehrál klub ROH divadelní hru Aloise Jiráska: Otec, která měla velký úspěch.

1952 se začala široce rozvíjet činnost Újezdní osvětová beseda se sídlem v Rožnově. Vedoucím byl rožnovský učitel Buřič, který měl velký zájem o kulturu ve Včelné.
"Na schůzi 31. 1. 1952 bylo usneseno, že místní klub ROH, který nerozvíjel dostatečnou činnost, přejde do Újezdní osvětové besedy jako dramatický kroužek, kde bude míti větší pole působnosti, což se stalo."

1953 – 1. ledna – přenesla Újezdní osvětová beseda své sídlo do Včelné.
Vedoucím byl rožnovský učitel Buřič.
Dramatický kroužek Újezdní osvětové besedy sehrál 28. a 29. března 1953 Paličovu dceru od J. K. Tyla.
11. a 12. října uvedena Ženitba od Nikolaje V. Gogola, poté hráli Jiráskovu Vojnarku.
Hry měly úspěch, chválu sklidili – paní Kaňková, Kaňka ml., Jan Hůlka a Zdena Petroušková.

1954 – Olga Scheinpflugová: Okénko;
1955 – 8. května – na oslavu otevření kulturního domu byla uvedena Jiráskova Lucerna, pro velký úspěch byla ještě jednou reprízována; dále F. X. Svoboda: Poslední muž, Josef Štolba: Na letním bytě a Miloslav Stehlík: Mordová rokle.
1957 – Silvestr s místními komiky a "kupletáři" (Ondra, Bláha, V. Babka a Babková).

K význačnějším hercům této éry amatérského divadla ve Včelné patřili Jan Kaňka, Vlasta Kaňková, Jan Schneide, František Michalec, František Zasadil, Slávka Babková, Jaroslav Vavroch.

1961 – Petr Karvaš: Zmrtvýchvstání dědečka Kolomana;
1962 – Josef Mlejnek: Červená záplata.

1971 kronikář vzpomíná na bývalé ochotnické divadlo.
Bibliografie:
WEBOVÉ stránky obce – www.vcelna.cz – Historie a kronika – Kronika – 24. 4. 2012, 7. 7. 2014.

Mapa působení souboru - Osvětová beseda / Klub ROH

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':