Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: SDO / Rozkvět

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1876
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1957
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x,191x, , 192x, 193x, 194x, 195x
Spolek divadelních ochotníků

1876 založen SDO z popudu místního učitele, 7. 5. 1876 sehrál Nehas, co tě nepálí.
Do 1881 24 tituly, porůznu v místních hostincích. Nedůvěra obyvatel, přestávky v činnosti.
Divadlo také uspořádalo sbírku a poslalo 24. 8. 1881 osm zlatých na stavbu Národního divadla v Praze.
1883-1918 86 představení,

1919-1925 uvedeno 51 titulů.

1924 změna názvu na Rozkvět,
1924 členem ÚMDOČ.
1930 vlastní moderní jeviště. Repertoár např. Pražský Žid, Třetí zvonění, Princezna Pampeliška. Hostování členů ND. Kmenovým představením Jan Výrava (České Meziříčí rodištěm hlavního hrdiny Jakuba Němečka). I divadlo v přírodě (Lucerna).
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1940 Jan Výrava (Šubert), Oblaka (Kvapil).
1941 Milovat je nemoderní (Sterk).
1943 - 24. 7. - Ženy na Miskavuori, hráno u Hejzlarů, v cyklu her k 40. výročí činnosti spolku Havlíček v Bělovsi sehrál Spolek div. ochotníků Čes. Meziříčí.
Do 1943 275 představení z klasického i soudobého českého repertoáru, 96 členů, z toho 41 aktivních.

Osvětová beseda
1953-1954 činnost ochabla, nedostatek členů.
1955 Zapadlí vlastenci,
1956 - Morálka paní Dulské.
1956 80. výročí divadelní činnosti - předseda souboru učitel M. Střítecký, uvedena Tylova Paličova dcera, režie M. Kudera.
1956/7 - K. Čapek: Loupežník, režie J. Králíček. M. Andýsková hrála Mimi, M. Kudera Loupežníka. Vynikli O. Severa jako Šefl a B. Vohralíková v roli Fanky.
Součástí kroužek zpěváků, příprava na operetu, r. M. Kudera.
Bibliografie:
ALBRECHTOVÁ, Jana: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Rychnov nad Kněžnou. Rkp. pro MČAD 1998. 30 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s.157.

SAMEK, Antonín: Historie divadelních ochotníků v Bělovsi. (Studie nebyla knižně vydána. Byla zpracována pro doplnění historických informací pro kroniku. Materiál je též k nahlédnutí ve Státním okresním archivu a Městské knihovně v Náchodě.) Publikováno na http://www.beloves.wz.cz/jesteneco_diva_1a.htm.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 462.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 248.

ZAHRADNÍK, Zdeněk: Amatérské divadlo Podorlicka. In: Divadlo Podorlicka. Rychnov nad Kněžnou, OKS 1980, s. 34.

Divadelní listy 1880, č. 16, s. 269-271.
Jeviště 1925, č. 1, s. 32.

České divadlo 1940, č. 8, s. 160, č. 9, s. 179.
České divadlo 1941, č. 1, s. 19.
Ochotnické divadlo 1956/4 s.116; OD 1957, č. 2, 2. s. obálky
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/219/129/1899, SDO.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1758/1924, SDO Rozkvět (změna).

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou:
Název fondu (sbírky): Ochotnický spolek České Meziříčí
Časový rozsah: 1876-1959(1960)
Tematický popis: Pamětní kniha s fotografickými přílohami, korespondence s národními umělci ND Praha S. Neumannem, J. Pivcem, K. Kolárem atd., kniha účtů za jednotlivá divadelní představení. Fondu lze použít ke studiu dějin obce.
Archivní pomůcky
JUZA J.: OCHOTNICKÝ SPOLEK ČESKÉ MEZIRÍČÍ, 1876 - 1960. Sdružený a skupinový inventář (část), 1982, s. 1, ev.č. 35/66.
Poznámka:
Divadlo.
Po příchodu pisatele této kroniky do zdejší obce, zaloţen byl spolek divadelních
ochotníků ve Věstíně a Věstínku. Od té doby hrávány téměř kaţdoročně různé divadelní
hry, většinou ze selského ţivota. Jeviště k těmto účelům zakoupeno v r. 1910 od
ochotnického spolku v Rovečném za 10 K. Kromě toho pořízeny ještě další dekorace od
firmy Ziegelheim v Přerově. Hráváno v hostinci Josefa Šenkýře ve Věstíně č. 11,
který za tímto účelem dovolil prolomiti ve zdi mezi kuchyní a šenkovnou otvor, aby bylo
získáno místo k postavení jeviště. Trámovou konstrukci jeviště zhotovil pan František
Dudek, tesař z Věstína č. 20.
Prvé divadelní představení bylo v roce 1910 a sehrány dvě jednoaktovky:
Blázinec v prvním poschodí od Šamberka a Rozveselená rodina od F.H.Svobody. Čistý
zisk 65 K 75 h věnován škole. Téhoţ roku na podzim odehráno Roţkovo drama Podzimní
svítání s čistým ziskem 46,92 K.
V dalších letech konána tato představení: r. 1911 Bílá myška s čistým výtěţkem
121,46 K, r. 1912 Vpád (38,30K), r. 1913 Staré hříchy (20,30 K), Zápas o nevěstu
(36,06 K).
Vypuknutím světové války v roce 1914 přerušena byla divadelní činnost aţ do roku
1918, kdy sehrána studentská komedie Brandonova Charleyova teta s čistým výnosem
150 Kč.
V roce 1919 sehrána hra F.Karasa: Na rodné hroudě a Ivana Franka: Ukradené štěstí
s čistým ziskem 295 Kč 55 h. Následuje rok 1920 s pěknými dramaty: Peníze a Černé oči s
výnosem 1 353 Kč. Roku 1921 provedeno drama Opuštěná a Za cizí hříchy. Z obou
představení získáno 722,76 Kč. Další činnost spolku divadelních ochotníků se jeví
v stručném přehledu takto:
R. 1922 dvě dramata: Na selském gruntě a Svědomí (zisk 373 Kč.)
10
r. 1923 drama Dvě lásky a veselohra Diblíkova dceruška, se ziskem 290 Kč 20 h. Roku 1924
veselohra Od starého k mladému posvícení. R. 1925 Pan revírník a jeho Tony. Čistý zisk
těchto posledních dvou představení věnován nově zaloţenému sboru dobrovolných hasičů
ve Vestíně.
Jako ochotníci nejčastěji hrávali: Čeněk Bednář, rolník z Věstína č.2, Adolf Kadlec,
z Věstína č.17, Josef Janoušek, rolník z Věstínka č.1, Josef Just, rolník z Věstínka č.10,
Štěpán Kadlec, stavitel z Prahy, Josefa Totušková, choť správce školy z Věstína Josefa
Halvová švadlena z Věstína č.21, Františka Šenkýřová, z Věstína č.24, Josefa Justová
z Věstína č. 16.
Obor činnosti:
činohra
pro děti a mládež
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení

Mapa působení souboru - SDO / Rozkvět

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.