Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Vlastimil / Studenti / Kroužek divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1874
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1919
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x
1874 byl založen Pěvecký spolek Vlastimil,
název měl podle místního rodáka J. Vlastimila Kamarýta (1797–1833, kněz, překladatel, sběratel národních písní).

Po 1893 hráli i na jevišti Národní jednoty pošumavské.

Ochotnické divadlo přerušila 1. světová válka (1914–1918).

Od 1918 ve městě probíhaly divadelní aktivity studentů:

1918 (1. dubna a 20. května) – student Josef Štěpánek uvedl na scénu krátké aktovky: Josefská tragédie (autor nezjištěn); D. A. Mansfeldof: Co dělat, aby žárlil; Emil Záborský: Manžel záletník.

1918 (o prázdninách) – student práv F. Veselý nacvičil Maryšu Aloise a Viléma Mrštíkových, sehrána byla 1. září.
"Bylo však zapotřebí jeviště. To ve Velešíně bylo v majetku NJP, toho času uloženo u Pekočů v kuželně. Tyto trosky byly upraveny a přemalovány. Pro velký úspěch byla hra za týden opakována."
1918 v září uvedli veselohru Františka Ferdinanda Šamberka: Palackého třída 27.
"Bylo to o pouti. Tehdy došlo poprvé k tomu, že se v kostele při bohoslužbách ozvala na kůru místo rakouské naše národní hymna Kde domov můj, kterou nečekaně zahrál a zazpíval učitel František Ryneš. Brzy potom 28. října 1918 byla vyhlášena samostatná Československá republika a kulturní činnost se významně rozrostla."

Protože zatím všechny akce byly neorganizované a vyskytly se pomluvy o machinacích s penězi,
22. 11. 1918 byl založen Kroužek divadelních ochotníků.
Podíleli se na tom studenti a část členů zpěváckého spolku Vlastimil.

Kroužek měl tři obory – divadelní, hudební a přednáškový (recitační),
32 členů, předsedou se stal Petr Kotal.
Byla založena také kronika.

Hráli u Pekočů na vypůjčeném jevišti.

1918 (26. 12.) – Gabriela Preissová: Její pastorkyňa. Představení proběhlo poprvé při elektrickém osvětlení (dříve vždy při karbidových lampách).
1919 v září při slavnosti k otevření měšťanské školy – kabaretní vystoupení; v říjnu – Alois Jirásek: Psohlavci; v prosinci – Alois Jirásek: Vojnarka.

1919 v prosinci byl založen Osvětový spolek Šumavan (viz), Kroužek divadelních ochotníků se stal jeho součástí.
Bibliografie:
HORÁKOVÁ, Eva: Souhrn informací pro MČAD z okresu Český Krumlov. Rkp. 1999. kART.

HORÁKOVÁ, Eva: Přehlídky, semináře, tvůrčí dílny v okrese Český Krumlov. Rkp. 1999. kART.

JANDOVÁ, Růžena – HOLAKOVSKÝ, Milan: Dvě knihy o Velešíně, 600 let městečka 1391–1991. Velešín, OÚ 1991.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II.díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 624.

Z HISTORIE osvětového spolku Šumavan. Velešínský zpravodaj, říjen 2004 – www.velesin.cz/cz/zpravodaj/2004/cz1250/aktual/region/t_velzpr1004.htm – VŠ 10. 11. 2012.

Mapa působení souboru - Vlastimil / Studenti / Kroužek divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':