Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Občanská beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1871
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 188x
Působení: 187x, 188x
1871 byla ve Velvarech založena Občanská beseda s cílem "vzbuzovat a pěstovat život duševní a společenský". Občas pořádala ochotnická divadelní představení a další společenské akce v sále hostince U arcivévody Štěpána (čp. 224), jehož majitel Karel Bubeníček byl nejen radním, ale také nadšený vlastenec.
Na řízení divadelních představení pořádaných Občanskou besedou se koncem 70. let podílel i Hynek Vicena, pozdější spoluzakladatel ochot. spolku Tyl.

1879
"Na ochotnickém divadle Občanské besedy ve Velvarech dávati se bude dne 14.dubna 1879 ve prospěch chudých v besedních místnostech v hostinci p. K. Bubeníčka: Spanilá mlynářka, veselohra v 1 jednání od Melesville-a. Předtím Nalezenec, veselohra ve 2 jednáních od J. K. Tyla."
(Svobodný občan č.14 z 5. dubna 1879)

"Na ochotnickém divadle Občanské besedy ve Velvarech dává se v neděli dne 30. listopadu t. r. v besedních místnostech v hostinci p. K. Bubeníčka: Manžel bez ženy, fraška ve třech jednáních dle G. A. Gomera od J. St."
(Svobodný občan č. 48 z 29. listopadu 1879)

"Ochotníci zdejší (odbor divadelní obč. besedy) po dlouhé přestávce opět nás překvapili a sice sehráli tentokráte starou novinku Manžel bez ženy, kterýžto kus od nedávno zde meškající společnosti p.Ludvíka byl dáván – a tudíž nevábil. Velmi dobře provedli úlohy své dámy, tj. Klára a Karolinka, což svědčí o pilné studii a pevné vůli. Méně však se tentokráte osvědčili páni, čehož však velkou vinu nese pochybené obsazení úloh. Na svém místě byl Čermák, méně Záruba a docela v nepravých rukou nacházela se úloha Ladislava Šestáka. Odporučuje se tudíž ředitelstvu, aby úlohy lépe obsazovalo, a pánům, aby své úlohy svědomitěji studovali. Konečně by bylo žádoucno, aby obecenstvo četněji navštěvovalo divadlo a je podporovalo, ano se takřka provždy hraje k účelům dobročinným, a tudíž též povinností občanstva, aby účel taký podporovalo."
(Svobodný občan č. 49 ze 6. prosince 1879)

1880
"Slavnostní představení ve prospěch Národního divadla. Na ochotnickém divadle občanské besedy ve Velvarech pořádá se v pondělí dne 29.března 1880 v besedních místnostech p. K. Bubeníčka ochotným řízením p. H. Viceny slavnostní představení ve prospěch Národního divadla. Dávati se bude Strakonický dudák, čili Noční hody divých žen, národní báchorka se zpěvy, tancem a skupeními ve 3 jednáních od J. K. Tyla. Hudba od J. Ballandy, písně od J. Nesvatby.
(Svobodný občan č. 13 z 27. března 1880)

Pod záštitou Občanské besedy a pod vedením H. Viceny znovu hrála i mládež:
"Omladina velvarská pořádá dne 22. srpna 1880 ve prospěch jubilejního fondu spolku akademického v Praze divadelní představení. Dávati se bude Petr jako Pavel, aneb Opatrnosti nikdy nezbývá, fraška se zpěvy ve 3 jednáních dle G. Mosera a E. Jacobsona, pro české jeviště volně zpracováno od K.Tůmy. Po divadle volná zábava."
(Svobodný občan č. 34 z 21.srpna 1880)
"Představení opakováno s laskavým řízením p.Viceny ještě 29.srpna."
(Svobodný občan č. 35 z 28.srpna 1880)

1881 Oslavila Občanská beseda desetiletí svého trvání. Divadelní odbor při této příležitosti uvedl hru Magelona (Kolár).

1883 Pan farář a jeho kostelník (Kneisel).

1883 zde uvedla mládež pod vedením býv. divadelního ředitele Hynka Viceny veselohry Telegram, Kapitola I., II., III. Výnos věnovali ve prospěch Ústřední Matice.
Bibliografie:
Divadelní listy 1881, č. 43, s. 375.
Divadelní listy 1883, č. 15, s. 133.

DOBNER, Libor: Ochotnické divadlo na území někdejšího hejtmanství a politického okresu Slaný a části okresu Kladno. Rkp. 2000. kART. Viz Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II.díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 638.

PÖMERL, Jan - ŠPECINGER, Otakar: Ze spolkového života Velvar, in Velvary, Kapitoly z dějin královského města, Městský úřad Velvary 2008.

Svobodný občan č.13 z 29.března 1879.
Svobodný občan č.14 z 5.dubna 1879.
Svobodný občan č.48 z 29.listopadu 1879.
Svobodný občan č.49 ze 6.prosince 1879.
Svobodný občan č.13 z 27.března 1880.
Svobodný občan č. 35 z 28.srpna 1880.

Související Obrázky

Velvary, Občanská beseda, Přátelé, r Hynek Vicena, 1881 - plakát


Mapa působení souboru - Občanská beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':