Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Školní dětské divadlo - divadlo Žáci škol / sester de Notre Dame

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1873
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 190x
Působení: 186x, 187x, 190x
Školní divadlo opatrovny sester de Notre Dame
1869 - Frant. Jaroš: Tři halíře a Jan Beran: Zakleté srdíčko - s dětmi secvičily školské sestry de Notre Dame.

1873 - Žáci škol - Fr. Pravda: Slepá babička, nápěvy Václav Kratochvíl, hráno ve prospěch školní knihovny, 3x.

1901 - 26. 12. opatrovna školských sester de Notre Dame - vánoční hry Dobré dítky od Frant. Šmata a Slepá babička od Frant. Pravdy - hráno ve velkém sále městské radnice.

1905 - 18.. 19. a 22. 3. - DĚTSKÉ divadlo v Klatovech. - Fr. Jaroš: Tři halíře, v sále hotelu Menčík. - zkoušky vedl učitel Vil. Kurz, výnos ve prospěch „pokladny polévkového ústavu". Ve hře vystoupilo "118 dítek“; nápovědou byl JUC. Kašp. Rašťák, inspicienty uč. Boh. Valenta a Max. Bozděch, tance nacvičil školník p. Jos. Hustoles, zpěvy na harmoniu a pianě doprovázel p. JUC. Jar. Fügner, hru nacvičil a řídil p. uč. Vil. Kurz.

1908 - 16. a 17.5. - Polévkový ústav v Klatovech péčí p. uč. Viléma Kurze pořádal se žáky a žákyněmi měšť. škol v sokolovně divad. představení - Vilma Sokolová-Seidlová: Zlatý klíč a živá voda. Ve hře vystoupilo asi 120 dětí, kostymovanych nádhernými kostýmy fy J. Frida v Praze. Představení bylo uvedeno i v Písku a Táboře.
Bibliografie:
HŮRKA, Jindřich: Bibliografie článků z časopisu Šumavan 1868-1910. Rkp. pro MČAD 2000, č. 51, 107-109

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 358.

Šumavan roč. 34, 1901, 21.12., č. 51, s. 4.
Šumavan roč. 6, 1873, 29. 3., č. 13, s. 118; Š. 6, 1873, 5. 4., č. 14, s. 126.
Šumavan roč. 34, 1901, 21.12., č. 51, s. /4/.
Šumavan roč. 38, 1905, 4. 3., č. 9, s. /3/; Š. 38, 1905, 11. 3., č. 10, s. /4/; Š. 38, 1905, 24. 3., č. 12, s. /3-4/
Šumavan roč. 41, 1908, 23. 5., č. 21, s. /5/.

Mapa působení souboru - Školní dětské divadlo - divadlo Žáci škol / sester de Notre Dame

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':