Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1883
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1907
Působení: 188x, 189x, 190x
DS Tyl
1883-1907 Divadelní spolek Tyl, založen v roce jako divadelní odbor při Českoslovanském čtenářském spolku.
1883 - Uvedeno Nechce tančit, Pantofel a kord (Schröderer, Tyl).
K tehdejším aktivním členům souboru patřili mj.: Halířová, Kolínková, Nedbálková, Pfeiffrová, Táborský, Procházka, Šuman aj.

Divadelní spolek Tyl měl pronajatý sál s vybaveným jevištěm na náměstí v hotelu Kvoch (nyní sál Lidového domu).
V repertoáru spolku najdeme současnou dramatiku, starší hry, zpěvohry a opery.

1884 - 26. 12. - hrána jednoaktovka - F. F. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí a opereta Nápoj lásky. "Oba kusy provedeny dobře, což dokazoval bouřlivý potlesk a uspokojení na tvářích všech přítomných se jevící." Čistý výnos 9 zl. 80 kr. věnován ku zakoupení hudebních nástrojů kostelních.

1889 - 27. 11. - slavnostně předán do užívání nový záloženský dům s velkým společenským a divadelním sálem. Stavitelem M. Urbánek, krásné a důmyslné stálé divadelní jeviště bylo dílem divadelního malíře Rom. Skály z Prahy. Večer se hrála Šamberkova Éra Kubánkova. Hrálo se při přeplněném jevišti.

Tyl hrával při různých významných příležitostech (např. při svěcení nové školy 1892), přispíval ke zpestření programu různých oslav a zábav, či ve prospěch jiných místních spolků (Sokol, Krejcarový spolek, na podporu chudé školní mládeže atd.)
O vybavení jeviště detailně vypovídá předávací listina z roku
1907, kdy byl spolek rozpuštěn a celé jeho zařízení odkoupil Sokol.

Významné osobnosti: Jan Procházka, Vilém Hollý, Tomáš Šamánek.
Bibliografie:
KUSLOVÁ, Hana: Informace pro MČAD. Rkp. 2000.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II.díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 650.Divadelní listy 1883, č. 15, s. 133, č. 17, s. 150.

Moravská orlice 6. 1., 18. 1. 1885.
Moravská orlice 17. 10., 15. 11. 1889.
Archivy:
Archiv St. Olbrichta – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice 1889. Pro DČAD září 2015. MO 1885, pro DČAD květen 2017.

Související Obrázky

Vizovice, ochotníci, 1883


Mapa působení souboru - Tyl

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Vizovice, ochotníci, 1883