Databáze českého amatérského divadla

Soubory: KrDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1894
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1959
Působení: 189x, 192x, 193x, 194x, 195x
1894 zal. Kroužek divadelních ochotníků.

1922 obnoven.

1935 Josef Štolba: Závěť, J. M. Šafařík: Legionář Lanc, Rychard Branald: Nestyď se tatínku.
1937 předsedou Čeněk Koubek, nové stanovy.
1938-1958 více než 50 představení (hráno i za okupace), ročně 3-5 her.
1938 Marie Příleská: Zozvod na zkoušku (Rozvod z lásky), Vinobraní, Božena Rajská-Smolíková: Zelené království, Taneční zábava, Božena Rajská-Smolíková: Zelené království.
1939 Taneční zábava, Jaroslav Ludvík Šípek: Hanička, Rudolf Bernauer: Konto X, Josef Kubík: Na Milčický rychtě, Silvestr.

1940 František Lašek, František Balej: Ta naše muzika, srdce proniká!, František Hlavatý: Městská rada na námluvách, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Václav Stěžerský: Lucifer, aneb, Zázračný elixír, Mládí, Taneční zábava, Halle: Mládí.
1941 J. Balda a Em. Brožík, hudba Rud. Piskáček: Perle panny Serafinky, Rudolf Walter: Krev a půda, J. K. Tyl: Paličova dcera, Hana Harcová.
1942 předsedou František Kubizňák, koužek má 70 členů.
1942 Tobis, Mírovský, Rohan: Na tý louce zelený, Hudební kabaret, Alois Jirásek, Lucerna, Karel Zajíček: Hlas země požehnané, Slávka Grohmannová: Hospůdka u Markyty, Jiří Werner: Bohatý chudák, Jiří Hora: Bártova pomsta, Slávka Grohmannová: Vesničko má, Karel Piskoř: Tulácké dobrodružství, Kabaretní večer.
1943 Václav Bárta: Zelená krev, Grmela: Dědictví, M. Hanzalová-Semikinová: Na přelomu, Božena Rajská-Smolíková: Filosof od verpánku, K. Zajíček: O malíři, který dělal zázraky, Vojta Hálek: Pustina; Vilém Werner: Lidé na kře.
1943 Jan Grmela: Dědictví – účast na soutěži Arbesova okrsku ÚMDOČ, Pardubice; Václav Vrána: Zelená krev na záletech.
1944 J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, František Sokol-Tůma: Pasekáři, M. Straková: Dobrý člověk.
1945 spolek má 42 členů.
1945 Božena Rajská-Smolíková: Zelené království, J. Hranický: Bouřlivé dny, Silvestr.
1946 Jaroslav Mácha: Princ s rudou hvězdou na čele, M. Feliz: Stráž na hranicích, Richard Branald: Dva vojáci od muziky, Maurice Maeterlinck: Stilmondský starosta, Rodná ves, Lída Merlínová.
1947 Marie Blažková: Její hlavní role, K. M. Walló: Tajná vysílačka, Věrní se probouzejí, Ladislav Stroupežnický: Pan Macíček-obchodník.
1948 Karel Jaromír Erben: Sládci, Jiří Verner: Souboj talárů, Břetislav Kavan: Ohnivý vítr, Božena Rajská-Smolíková: Zlatý liják.
1949 nájemcem jeviště v div. sále v čp. 35.
1949 Jiří Verner: Bohatý chudák, Matěj Bor: Noc v Hlubokém, Alois Jirásek: Otec, Účast na Soutěž Arbesova okrsku, Pardubice.

1950 Arnaud d´Usseau - James Gow: Hluboké kořeny.
1951 Jiří Balda: Muzikantská Liduška.
1952 Leon Kruczkowski: Odvety.
1953 Josef Štolba: Na letním bytě.
1955 Otto Minařík: Zorka.
1958 Michal Balucki: Když ptáčka lapají.
1959 spolek je ještě činný.
Bibliografie:
HLOUŠKOVÁ, Martina: Místopis OD okresu Pardubice. Rkp. pro MČAD. 43 s. Viz Místa/Okresy/Pardubice/Texty.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s.174.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Kroužek divadelních ochotníků Dolní Ředice
Časový rozsah: 1937-1959
Tematický popis: Fond obsahuje zápisy ze schůzí (1937-1949), pokladní kniha (1938-1959), zápisník vydání (1938-1958), stanovy 1939 (2x)
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kar. 4, č. i. 76
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kar. 1, i .č. 16
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kar. 2, i .č. 19
Dolní Ředice, Kroužek divadelních ochotníků, Protokol jednací, 1938 - 1949
Dolní Ředice, Kroužek divadelních ochotníků, Pokladní kniha, 1938 - 1959
Dolní Ředice, Kroužek divadelních ochotníků, Kniha vydání, 1938 - 1958
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 130, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 133, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 134, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 135, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 136, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 137, 1943

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/2383/1933, KrDO (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/9917/1935, KrDO.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/7187/1937, KrDO.

Související Obrázky

Dolní Ředice, KrDO, Dědictví - plakát, 1943
Dolní Ředice, Kroužek divadelních ochotníků, Kniha vydání, 1938 - 1958
Dolní Ředice, Kroužek divadelních ochotníků, Pokladní kniha, 1938 - 1959
Dolní Ředice, Kroužek divadelních ochotníků, Protokol jednací, 1938 - 1949
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, věstník Opona vzhůru, 1940
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kartotéka činnosti spolků, 1949
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Zprávy okrskového režiséra, 1947
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru


Mapa působení souboru - KrDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, věstník Opona vzhůru, 1940
Dolní Ředice, KrDO, Dědictví - plakát, 1943
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950