Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Hanka, JDO / SDO / ZK ROH Juta / SZK

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1883
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 185x, 186x, 187x, 188x, 190x, 192x, 193x, 194x, 195x
1869 utvořena Jednota divadelních ochotníků,
velké zásluhy o její činnost měl spisovatel a dramatik, místní rodák Fr. Jos. Janke (1848-1888),
který od 1865 hrál ochotnické divadlo, od založení Jednoty byl jejím jednatelem i hercem a dramatikem,
např. k slavnosti otevření divadla 1874 (1884?) sepsal podle Rukopisu královédvorského hrdinskou hru Jaroslav, vítěz nad Tatary.
Pro potřeby ochotníků psal jednoaktové i celovečerní veselohry a frašky, které se díky jednoduchosti a snadné proveditelnosti na ochotnických jevištích udržely a hrály až do konce století. Též dramatizace próz.
Vedle dramatických textů psal pro ochotníky instruktivní stati a přehledy.
1881 Uvedena hra Potrhlý švec (Šamberk) "k dobročinným účelům", v hlavních rolích Köchrová, Bíblová, Durdíková, Hüibner, Lorenc, Vaňura, Durdík, Novák, Janke, Brož ad.
1881 pořádána v Hankově domě "koncertní, deklamatorní a humoristická zábava" za spoluúčinkování profesionálů z Prahy, mj. Karla Kovařovice.
1881 divadelní představení a tombola ve prospěch Národního divadla: hra Tři ženichové a jedna nevěsta neboli Bezhlavé strašidlo v zámecké hrobce (Macháček).
1881 veselohra Vrahové ve městě.
1883 V Hankově divadle uvedena Žižkova smrt (Kolár), opera V studni (Blodek) - s velmi příznivým ohlasem publiak i kritiky, Král Václav a jeho kat, Čech a Němec (Tyl).

1884 založen SDO Hanka (zřejmá návaznost na JDO), město vybudovalo nákladem 10 000 zl. divadelní budovu, kterou nazvalo Hankovo divadlo.
Spolek měl 40 členů.
Jh. Mošna, Benoniová, Vojan.
1897 uv. Dva světy (Ladecký) rež. Šulc, v hl. rolích Putzkrová, Janková, Šílová, Rambousek, Matěna atd.; Dle odb. tisku zdařilé představení, jež se "hrálo při plném domě", Ta třetí, V úskalí, Jen mimochodem.
1898 V panském čeledníku.
1899 Uv. Slza boloňská (Schulz), Dora (Schulz) - úspěšné představení, víc repríz, Krasojezdkyně.
1900 - V. Štech Třetí zvonění.
1903 - Papínkova studentská láska.
1905 - na oslavu památky nalezení Rukopisu královédvorského uvedeno slavnostní představení - Al. Jirásek: M. D. Rettigová.
1905 - 12. 11. - DK Salov: Darmojedka.
1909 uvedena mj. lidová hra J. Štolba: Za šlechtickým erbem.

1911 - 19. 11. - E. Hildebrandt: Mušketýrova první láska, jh. Fanča Horníková, Praha.
1912 - 7. 4. - F. Fouson a F. Vicheler: Vdavky slečny Beulemansovy; - 1. 11. - Al. Jirásek: Otec, drama, režie L. Brejcha; - 24. 11. - W. Mayer Foerter: Román korunního prince, studentská historie lásky, přel. Vydra.
1912 - 6. 10. - St. Przybyszewski: Pro štěstí, drama.
1918 silvestrovský večer s písničkami R. A. Dvorského, jednoaktovku Five o´clock - o páté režíroval R. A. Dvorský, v roli Barona Emil Koníček.


1919 V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů, režie J. Vavřina, v roli Soběbora Emil Koníček.
1920 - 14. 11. - Jar Hilbert: O boha, drama.
1921 Koráb Tenacity (Vildrac), RUR (Čapek) - režie A. Černý, v hl. rolích Kratochvíl, Jiříčková.
1925 Tři doby v zemi české (Řehov).

20. a 30. léta 20. stol. DS Hanka velmi aktivní,
režie K. Barbora, k hostování zval herce ND, např. O. Scheinpflugovou, místo ní Hugo Haas přivedl “ochotnici” z Mladé Boleslavi Adinu Mandlovou. Další jh. Eduard Kohout, Jiřina Šejbalová, Růžena Šlemrová.
Mj. pohádky pro děti,
od 1937 i zpěvohry,
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 Škola základ života (přítomen autor J. Žák),
1938 Matka na JH, tam též 1939 Noví lidé (Werner).
1939 získal člen spolku Bed. Šiffner (50 let) stříbrný odznak ÚMDOČ.

Hanka během okupace 1939-1945 15 her pro mládež a 47 pro dospělé,
celkem 129 představení, klasika (Jirásek, Ibsen ad.) i současné hry Rejthar, Nezbedný bakalář ad.

1938 konec činnosti Dělnického divadla, koncepci přebral Palcát,
1938-1945 cykly besed o české kultuře, lektoři Halas (o poezii), E. F. Burian (o divadle), J. Pečírka (o výtvarném umění), M. Očadlík (o české hudbě), K. Smrž (o filmu).
Pro členy kurzy herecké, režisérské, o přednesu veršů, jevištní mluvě, přednášeli Kurš, Skrbková, Pelikánová, Mitlöhner ad.
V kulturních večerech hostovali Iša Krejčí, Holzknecht, Wachsmann, Holan, Brousil, Dostal, Drda, Fišárek, Plicka, Firkušný ad.
Během okupace celkem 86 akcí s 42 000 návštěvníky.

1938 - Hanka, Karel Čapek: Matka, r. Jaroslav Růžička. Účast na NP JH.

1939 - Noví lidé (Werner) - režie Růžička. Účast na NP JH.
1939 - Hanka, Emil Synek: Noční služba. Účast na Jiráskův okrsek, divadelní soutěž, Jaroměř.

1940 - Hanka, Horký: Bejvávalo aneb Loupežníci na Chlumu. Účast na 1. Jaroměřském divadelním týdnu.

1941 - Zdeněk Štěpánek: Nezbedný bakalář, H. Ibsen: Strašidla, účast na Klicperově Chlumci; Alois Jirásek: Vojnarka, Cizinec (Coolen). Účast na přehlídce První div. týden 1941.

1943 ve skupině Palcát scénograf Květoslav Bubeník.
1943 - Miloš Hlávka: Spáč, režie K. Hirsch, úspěch.

1944 - Olga Barényi: Veliká hvězda, r. J. Geisler. Premiéra.

Po 2. svět. v. DS Hanka velmi aktivní,
1945 zah. českou a ruskou klasikou (Naši furianti, Revizor), spoluúčast Havlíčka a Palcátu. Dále Ruští lidé, Hejtman Talafús, Gero, Pygmalion, Tartuffe, Vassa Železnovová, Ženitba, Deset malých černoušků, Román lásky a cti, Skaláci, Ruská otázka, Mladá garda, Svatba Krečinského, Začínáme žít aj.
1947 - G. B. Shaw: Pygmalion. Účast na 5. Jaroměřském divadelním týdnu.
1948 N. V. Gogol: Ženitba, v zemské soutěži ÚMDOČ na 17. místě.
1948 - SDO Hanka, Peter Karvaš: Meteor, r. J. Geisler. Účast na VI. Cyklus ochotnických her v Hořicích.
1948 - Maxim Gorkij: Vassa Železnovová. Účast na 6. Jaroměřském divadelním týdnu.
1949 - SDO Hanka, Ivan Stodola: Marína Havranová, účast Raisův Běohrad. Účast na 7. jaroměřský divadelní týden, Jaroměř.
1949 - SDO Hanka, G. B. Shaw: Pokolník. Účast na Divadelní festival ochotnických souborů měst českého severovýchodu, Jaroměř.
1950 zájezd do Dolného Kubína (Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová), tam odehráno 6 představení.
1951 - ZK ROH Juta 03, L.A.Stroupežnický: Naši furianti. Účast na Přehlídka lidové tvořivosti závodních klubů ROH, Lázně Bělohrad.
Od 1951 Hanka pod ZK ROH n. p. Juta.
Jh. K. Höger (1951 Lidé, bděte, 1953 Pozdní láska, 1955 Loupežník), Zd. Procházková (Noc na Karlštejně v přírodě), Ed. Kohout (Benátská maškaráda). Hanka časté hostování v okolí, bohatý repertoár, dostatek režisérů.

1964 J. K. Tyl: Kutnohorší havíři, účast na jarních dnech kultury v Lounech - inscenace potvrdila, jak je obtížné zvládnout současný výklad klasiky.
Bibliografie:
FIALA, Rudolf: O práci spolku divadelních ochotníků Hanka. In: Historie Hankova domu a divadla. Dvůr Králové nad Labem, Město 2004, s.51-62. kART.

FIALA, Rudolf: Naše Hankovo divadlo. Dvůr Králové nad Labem, Hankův dům - Spojený závodní klub ROH 1984. 40 s. kDÚ. KK.

HLÁVKA, Petr. Soupis divadelních her Miloše Hlávky (1907-1945), dramaturga ND, které byly hrány ochotníky v době protektorátu. Pro DČAD listopad 2016.

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 1938 - 1945, Kulturní život ve Dvoře Králové nad Labem za druhé světové války, str. 89-99. (viz Texty a Bibliografie)

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 201-202.

PROGRAM divadelního festivalu “I. Raisův Bělohrad”. Kopie plakátu. kART.

PRVNÍ divadelní týden. 26.4.-4.5.1941. Almanach. Dvůr Králové nad Labem, SDO Hanka, 30 s. M Dvůr KRálové nL. č.i.OA 52/258. Viz Obrázky.

ŠINDELÁŘ, Jaroslav: Jarní dny kultury v Lounech. Amatérská scéna 1964, č. 8, s. 20-21.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 199-200.

Zdatný ochotnický dorost - informace o představení Veliká hvězda v Poledním listu, Praha 7.8.1944 - viz Přílohy.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 69.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1939, s. 12. Seznam ochotníků oceněných stříbrným odznakem ÚMDOČ.
----

Divadelní listy 1881, č. 1, s. 12, č. 24, s. 221, č. 28, s. 251, č. 44, s. 382.
Divadelní listy 1883, č. 3, s. 29, č. 28, s. 238, č. 31, s. 262, č. 35, s. 298.
Divadelní listy 1899-1900, č. 2, s. 32.
Thalie 1897-8, č. 4. s. 29, č. 5, s. 38, č. 21, s. 168.
Thalie 1898-9, č . 11-12, s. 95.
Thalie 1899-1900, č. 4, s. 32, č. 5, s. 41, č. 20, s. 160.
Divadelní listy 1900, č. 8, s. 175.
Divadelní listy 1902-3, č. 8, s. 144.
Divadlo 1905/06, č. 3., s. 80.
Divadlo 1905/06, č. 2., s. 55.
Divadlo 1909, č. 12, s. 314.
Divadlo roč. 11, 1912-1913. příl. 1, s. 8. příl. 3, s. 25.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 5, s. 46.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 4, 5. 12., s. 50.


Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 25. 11. 1920, č. 47, s. 540.
Jeviště 1921, č. 5, s. 79, č. 14, s. 223.

Československé divadlo 1925, č. 11, 2. str. ob.
České divadlo 1939, č. č. 8, s. 80.
České divadlo 1940, č. 8, s. 150, č. 9, s. 179.
České divadlo 1941, č. 4, s. 75.
Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 6-7, s. 155.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky, nezpracováno

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901–1910, i. č. 3293, sg 30/186/30/1908, SDO Hanka.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1533/1944, SDO Hanka (německý zápis).

Státní okresní archiv Trutnov:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků 'Hanka' Dvůr Králové nad Labem
Časový rozsah: 1925-1951
Metráž: 0,26 bm (z toho nic není zpracováno)
Tematický popis: Plakáty, fotografie, výtažky z novin
Archivní pomůcky: nejsou

Související Organizace

Související Obrázky

11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941, Hospodská, M, Nosková, Dvůr Králové nL,
Dvůr Králové n.L., Tiba, Čapajev, v tit. roli J.Svoboda, 196x
Dvůr Králové, Hanka, První div týden 1941, program
Dvůr Králové, První divadelní týden 1941, obálka
Dvůr Králové, První divadelní týden 1941, tit strana
Hronov, Jiráskův Hronov 1938 - program
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky


Mapa působení souboru - Hanka, JDO / SDO / ZK ROH Juta / SZK

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Dvůr Králové, První divadelní týden 1941, obálka
Dvůr Králové n.L., Tiba, Čapajev, v tit. roli J.Svoboda, 196x
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941, Hospodská, M, Nosková, Dvůr Králové nL,


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.