Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Osvěta, po 1945 Osvěta a Havlíček

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1923
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1950
Působení: 192x, 193x, 194x
1923-1934 působil Sociálně demokratický ochotnický spolek Osvěta, podle razítka člen UJDDOČ = Ústřední jednota dělnických divadelních ochotníků českých - československých (sociálně demokratická orientace).
1923 - 22. 7. - Rychetský, hráno v přírod. divadle u Dračí díry, režie B. Luft, nacvičil spolek Osvěta společně se souborem Havlíček - celkem 150 účinkujících.

Hrál v hostinci U dvou lip, ročně 3-4 představení.
1930 se naposledy uskutečnila 4 představení vesměs zábavného charakteru.
Pak do 1934 jen každoroční valné hromady.
1933 soubor Havlíček společně s Osvětou uvedl při příležitosti 50. výročí založení hasičského sboru hru Žháři aneb Paličova dcera.
1935 - 21. 7. Josef Kubík: Utíkejte, Prajzi jdou, přírodní divadlo u sokolovny, soubory Havlíček a Osvěta, režie Jar. Valtera a E. Jelenová;

1936 - 1. 6. - J. Skála, J. Klecenda: Pohádka lesní samoty, divadlo v přírodě v Malých lázních, společně Havlíček a Osvěta, režie Jar. Valtera, E. Jelenová. - Jeviště bylo vpravo od vily směrem k celnici a diváci sledovali děj na přinesených židlích, pevných lavicích u restaurace, případně stáli. Vila sloužila přechodně jako šatna herců, případně i boční kulisa.
1936 - 26. 7. - Jiří Balda: Česká srdéčka, divadlo v přírodě u sokolovny, společně Havlíček a Osvěta režie J. Zíma, J. Doubic (hra byla uvedena již v roce 1926 v jiném obsazení); 30. 8. - Zasnoubení v Ratibořicích, na přírodním jevišti v Malých lázních, společně Havlíček a Osvěta, režie Valtera a Vojtěch; 28. 10. - Výkřik do tmy, hráno u Hejzlarů, společně Havlíček a Osvěta, režie Z. Ryšavý, K. Zíma;

1937 - 11. 4. - Soňa revoluce, společně Havlíček a Osvěta, režie F. Smrž, F. Vojtěch; 23. 5. - Karel Balák: Hanička z podlesí, divadlo v přírodě u sokolovny, spol. Havlíček a Osvěta, režie Jos. Škoda, Jar. Valtera, hudba Vaisar; 18. 7. - Karla Lužanská: Zavadilka vdává dceru, divadlo v přírodě u sokolovny, spol. Havlíček a Osvěta režie Jos. Škoda, Jar. Valtera; 4. 7. - Fr. Cimler: Slepý ženich, divadlo v přírodě u sokolovny, spol. Osvěta a Havlíček, režie Jar. Valtera, Jos. Škoda; 22. 8. - J. Ort-Hradčanský: Já jsem Majstr seminářský, přírod. divadlo u sokolovny, spol. Havlíček a Osvěta režie Jar. Valtera, J. Škoda; 28. 10. - Fr. G. Vacek: Poslední od Zborova, hráno U Hlavatých, společně Osvěta a Havlíček, odpoledne i večer, režie Jar. Valtera, J. Škoda;

1941 - K. Zajíček: Královna Dagmar, hra byla uvedena spolkem Osvěta na přírodním jevišti u sokolovny.
1943 - 3. 7. - Dalibor C. Faltis (Vačkář): Stanice Gordian, režie J. Rýdl, v cyklu her k 40. výročí činnosti spolku Havlíček v Bělovsi.
1943 - 25. 7. - Chlapík, hráno u Hejzlarů, režie J. Rýdl, v cyklu her k 40. výročí činnosti spolku Havlíček v Bělovsi.

Od 1945 - po válce
Osvěta hrála společně s Havlíčkem:

1945 - 2. 12. - Karel Čapek: Matka, hrána u Hejzlarů, režie J. Rýdl
Herci: B. Škodová, A. Čermák, Jin. Kašpar, Lub. Novák, Mich. Cimbák, Jos. Rýdl, Beránek, Al. Buchar, K. Jarkovský, a E. Jelenová Vstupné 6,20 až 14 Kč
1945 - 25.12. - N. V. Gogol: Ženitba, hráno u Hejzlarů - režie Leonard Dítě.

1946 - 21. 4. - Olga Scheipflugová: Okénko, hráno v hospodě u Hlavatých - režie J. Rýdl, Herci: E. Jelenová , M. Karlová, J. Rýdl, Jos. Hlavatý, Ol. Beránek, Zd. Doležal, Jos. Krška, J. Kylar, Jar. Langr, Fr. Smrž.

1946 - 9. 5. Průvod od Hejzlarů ve 14,30 hod. Odhalení pamětní desky u celnice na památku padlých rudoarmějců i místních občanů; Karla Lužanská: Praha je naše, večerní představení u Hejzlarů, herci neuvedeni.
1946 - 29. 9. - Barry Conners: Popelka Patsy, hráno u Hejzlarů, režie E. Jelenová. Herci: J. Cvrček, B. Semeráková, J. Drašnarová, B. Lofová, J. Kašpar, J. Rýdl, Hana Bernardová.
1946 - 25. 12. - Božo Lovrič: Kapitán Niko, drama, hráno u Hlavatých, režie J. Semerák. Herci: Z. Ryšavý, J. Kašpar, B. Semeráková, O. Beránek, A. Čermák, F. Smrž, E. Jelenová, B. Lofová, M. Škodová, S. Čermáková, K. Mědílek, V. Tláskal, V. Zelený, J. Krška, Z. Vinter a Z. Doležal

1947 - 8. a 9. 3.- Arnold Ridley: Půlnoční vlak, hráno u Hlavatých, režie J. Semerák. Herci: K. Mědílek, M. Sedláčková, V. Zelený, O. Beránek, B. Lofová, E. Jelenová, A. Čermák, B. Semeráková, Z. Doležal, J. Krška, M. Ryšavý. Hráno také pohostinsky dne 23. 3. 1947 v Olešnici u Č. Kostelce
1947 - 10. a 11. 5. - Zdeněk Němeček: Rukopis času, hráno u Hlavatých, režie J. Semerák. Herci: Maršíková, Dítětová, H. Bernardová, M. Sedláčková, K. Mědílek, J. Kašpar, O. Beránek.
1947 - 5. 10. - Karel Piskoř: Tulácké dobrodružství, hráno u Hlavatých, režie E. Jelenová
Herci: J. Krška, Marta Šmídová, H. Bernardová, Z. Ryšavý, V. Zelený, B. Semeráková, J. Cvrček, O. Beránek, B. Lofová, Z. Komárková, St. Doležal (Znovu byla hra opakována ještě v roce 1949 - bez bližších podrobností).
1947 - 1. 11. - Krev a půda, u Hejzlarů - režie J. Semerák, (opakováno, 1. uvedení neznámé)
Herci: J. Semerák, B. Semeráková, H. Bernardová, Z. Tláskalová, Jar. Vacková, Al. Buchar. A. Čermák, J. Rýdl, Z. Ryšavý, Vl. Černý O. Beránek.
1947 - 25. a 26.12. - Noel Coward: Duchové na zemi, hráno u Hlavatých, režie J. Semerák
Herci: J. Rýdl, E. Jelenová, B. Semeráková, Jin. Kašpar. B. Lofová, E. Jelenová, Bož. Košťálová, J. Vacková

Ochotnické spolky Havlíček a Osvěta v Bělovsi
1948 - 6. a 7. 3. - Pavel Brázda: Věrní se probouzejí, režie Z. Ryšavý, hráno u Hlavatých k oslavě narozenin TGM (- Věrni panu presidentovi), (viz plakát)
Herci: Fr. Čermák, J. Rýdl, V. Zelený, Vl. Černý, B. Semeráková, Zd. Tláskalová

Ochotnické spolky Havlíček a Osvěta v Bělovsi
Vlivem únorových politických událostí, kdy se režim dostal plně do rukou komunistů, došlo k útlumu ochotnické činnosti i práci jiných organizací. Spolek Havlíček se definitivně rozpadl a Osvěta pokračovala až v roce 1949. Někteří herci ze souboru Havlíček přešli do Osvěty.

1949 činný, v tomto roce přijat do ÚMDOČ (Náchod).

1949 - 2. 4. - Arthur Miller: Všichni moji synové, překladová novinka, režie J. Rýdl, hráno u Hlavatých.
Herci: B. Semeráková, M. Ficková J. Vacková, Z. Lofová, J. Hlavatý, J. Rýdl, J. Ryšavý, O. Beránek, V. Zelený, Vlast. Hurdálek
1949 - 19. a 20. 11. - Jan Říha: Polibek královský, režie J. Semerák, hráno u Hlavatých.
Herci: J. Hlavatý, B. Semeráková, L. Mikeš, A. Vejrek, B. Středa, A. Čermák, B. Lofová, D. Žaludová, Z. Pouznar, F. Smrž

1950 - 13. a 14. 5. - Břet, Kavan: Pantáta Hájek, režie J. Semerák, hráno u Hlavatých.
Herci: Středa, Vacková, Ducháčová, Zd. Herout, V. Hofmanová, Pouznar, A. Čermák, J. Forman, B. Semeráková, D. Žaludová, Fišer, J. Cvrček, V. Zelený, J. Semeráková, Vl. Hurdálek
1950 - Jaroslav Vrchlický: V uchu Dionýsově, nejsou známy bližší údaje.
Touto hrou Osvěta ukončila činnost jako samostatný spolek - dle nového divadelního zákona začleněna jako
Divadelní soubor Závodního výboru ROH slévárna, n.p. MEZ v Náchodě, viz
Bibliografie:
HLADKÝ, Ladislav: Informace dle SOkA Náchod, fond Okresní úřad, rejstřik spolků a spisy. Viz Místa/Okresy/Náchod/Texty.

SAMEK, Antonín: Historie divadelních ochotníků v Bělovsi. (Studie nebyla knižně vydána. Byla zpracována pro doplnění historických informací pro kroniku. Materiál je též k nahlédnutí ve Státním okresním archivu a Městské knihovně v Náchodě.) Publikováno na http://www.beloves.wz.cz/jesteneco_diva_1a.htm.

Zprávy ÚMDOČ 8-9, s. 211.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/4968/1925, OS Osvěta Sociální demokracie, (zal.).

Související Obrázky

Běloves, Havlíček, Hejzlarova hospoda, Havlíček zde hrál od 1908
Běloves, Osvěta a Havlíček,  Ženitba, 1945
Běloves, patrně spolek Osvěta, snímek z neznámé hry, uvedené na Borách


Mapa působení souboru - Osvěta, po 1945 Osvěta a Havlíček

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.