Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Čelakovský, vzděl. řemeslnická jednota / občansko-vzděl. spolek / všeodborový spol. dělnický

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1873
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1912
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x
1873 založena Vzdělávací řemeslnická jednota Čelakovský,
zpočátku hrála v sále hostince Karla Zdráhala.

Ze stanov:
1. článek:
Účel jednoty jest, aby poskytla svým členům duševního vzdělání a zlepšení hmotných poměrů, pokud její prostředky stačí. Tento účel se má uskutečniti zvláště: 1) Dopomáháním dělnictvu ku vzdělání a sice a) opatřením vzdělávacích časopisů a knih vůbec, zvláště ale časopisů odborníky a živnostníky potřebných. b) Přednáškami a rozmluvami o předmětech řemesla, průmyslu, výdělkových a živnostenských podniků se týkajících. c) Pěstováním zpěvu, deklamací, divadla a zábav vůbec, při němž zákonitých ustanovení v tom smyslu šetřeno bude. ...." (12. 1. 1877 František Horký, předseda)

První předseda – František Horký, dále: Augustin Silhábl (do 1877?), 1877 František Horký, 1879 August Prášil, 1882 Leopold Mařík, 1883–1885 Vít Fiala(?), 1886–1887 František Sušický, 1887–1889 Vít Fiala (bytem v čp. 8, Strakonice, zvolen 1887), 1889–1890 Jan Samec, 1891–1892 Theodorich Kratochvíl (účetní občanské záložny), 1893 Václav Soukup, 1894–1901 Rudolf Plánek, 1901–1902 Tomáš Neuman, 1906 Josef Novotný (typograf), 1906–1907 Josef Nocar (typograf), 1907–1911 František Radina (obuvník).

Zaznamenaní místopředsedové – 1887 Jan Horký, 1891 Antonín Nejedlý, 1894 Theodor Kratochvíl, 1895 František Eliáš, 1910 Tomáš Neumann, 1911 Jan Polan.
Zaznamenaní jednatelé – 1894–1895 Augustin Kettner, 1894–1895 Karel Poppl, 1879 Tomáš Neuman, 1884 Josef Černík.


Od konce 90. let změna názvu na Občansko-vzdělávací spolek Čelakovský.

V repertoáru:
1875 – František Jos. Janke: Montek a Kapulet (jednoaktovka); Alexander Bergen: Vražda na Uhelném trhu; Pod Blaníkem (dramatická rozprava o jednom jednání, autor nezjištěn); Eduard Just: Klímův Matěj v panské službě (komický výstup o jednom jednání); Antonín Volf: Dali se do novin aneb Skutečné nabídnutí k sňatku (fraška se zpěvy o jednom jednání). Hráno v hostinci Karla Zdráhala, zisk ve prospěch fondu k zřízení opatrovny pro dítka.
1879
– Josef Jan Renner: Černý Petr, veselohra o jednom dějství hrána v rámci odpolední zábavy, v sále Karla Zdráhala. Hráli: Soukup (zahradník), J. Raffl (kupec), Tomáš Neuman (čapkář), František Reininger (čapkář).
– August von Kotzebue: Zmatek nad zmatek, hráno v sále Karla Zdráhala pod názvem Veselý Kvítek aneb Zmatek v rodině. Zisk ve prospěch spolkové knihovny. Hráli: Vilém Fiala (klavírník), Karel Soukup (zahradník), Josef Raffl (kupec), Leopold Mařík (čapkář), Tomáš Neuman (čapkář) a slečny Alžběta Kloužek, Rühnastová a Anna Chudobová.

1882 – Václav Kliment Klicpera: Libušin soud;
1883 – Ludwig Anzengruber: Sedlák křivopřísežník, Karolína Světlá: Kříž u potoka; V. K. Častolovský: Pěkné nadělení;
1884 – M. Kollář: Poslední Táborita;
1885 – Josef Kaj. Tyl: Strakonický dudák, Marie Jadrná: Dvě sestry (spolek uveden jako “dělnická jednota Čelakovský”), Eliška Pešková: Cikánka a její děti (výnos ve prospěch Národní jednoty Pošumavské), Václav Kl. Klicpera: Pytláci (výtěžek povolen na opravu divadla), Leopold R. Štirský: Nevěsta z obžínek, Václav Leopold Moser: Modlitba na hřbitově, První láska a vězeň (autor nezjištěn);
1886 – F. G. Tobolecký: Proklatec, Jaroslav Hof: Katova dcera, Eliška Pešková: Furiant (event. Lad. Stroupežnický: Naši Furianti);
1887 – V. Lipovský: Služebnice své paní; Wilhelm Mannstaedt / Eliška Pešková: Mlynář a kominík; Antonie Melišová-Körschnerová: Chtěla mít hrdinu, Matčina píseň (více autorů, mj. Václav Moser), Ric a nebo nic (autor nezjištěn), Aleš Dumavský: Dvě postele v jednom pokoji, Strejčkové (autor nezjištěn, V. Kl. Klicpera?);
1888 – Karl von Holtei: Eleonora, Cop a fook (autor nezjištěn), U rychty (autor nezjištěn), Anton Langer: Vrátný z Karlína, Johann Hutt: Všichni se hašteří (opereta), Karl August Görner: Ženské slzy, Eliška Pešková: Otče náš, Albin Valabrégue: Není Durand jako Durand;
1889 – patrně nejaktivnější rok, uvedeno 12 her – František Ferdinad Šamberk: Kulatý svět (fraška se zpěvy), Ignaz Franz Castelli: Sirotek a vrah, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Jen žádného od militár (autor nezjištěn), Jan Alexander Fredro: Doktor Žampion, V. Friedrich: Útěk z kláštera, Stankovský: Samá ženitba, ? Eliška Pešková překl. (více autorů): Protiva, Jindřich Vilhelm: Mistr Bedrník a jeho chasa, Friedrich Kaiser: Krejčí lékařem, Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně; Josef Ladislav Turnovský: Staří blázni.

1890 – Antonín Lokay: Vosí hnízdo; Ladislav Frant. Menhard: Hlasy srdce; Philippe Gille: Uhlíři; Václav Kliment Klicpera: Rohovín Čtverrohý; Jean François Alfred Bayard: Pařížský ničema;
1891 – Ladislav Stroupežnický: Sirotčí peníze; Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová; František Ferd. Šamberk: Palackého třída 27; Ernst Benjamin Raupach: Mlynář a jeho dítě;
1892 – Václav Leopold Moser: Modlitba na hřbitově; Marie Jadrná: Dvě sestry;
1893 – František V. Jeřábek: Služebník svého pána (hráno v místnostech spolkových a ve prospěch ošacení chudé mládeže školní); Jindřich Vilhelm: Mistr Bedrník a jeho chasa;
1894 – Karel Jonáš: Prababiččin kalendář;
1895 – Jan Alfred Hrouzek: Růže Lužanská; E. E.: Dračice;
1897 – Peter Maxwell Davies: Medium (operetka o 1 dějství).

Od 1900 spolek Čelakovský sídlil v hostinci Pantheon.

1900 – František Ferdinand Šamberk: Břinkalovy trampoty, Karel Tůma: Svědomí aneb Žertva na Balkáně, Leopold Feldmann: Nehoda za nehodou, Friedrich Kaiser: Dělníkova milenka, Jan Strakatý: Manžel bez ženy, Eugéne Labiche: Tak se chytají vrány, Eliška Pešková: Cikánka a její děti, August von Kotzebue: Nájemník Kmínek z Kohoutova, Médium. Často hráli frašky a jednoaktovky, zisk se všech her ve prospěch zařízení divadla nebo spolkové knihovny. Vše (i další roky) hráno v sále hostince Panteon.
1901 – August von Kotzebue: Zmatek nad zmatek, Leopold Romedius Štirský: Domácí drak, Adolf Wilhelm Ernst von Winterfeld: Kainovo znamení aneb Sestra červeného kříže. Zisk ve prospěch chudých dítek a zařízení divadla.
1902 – Roderich Benedix: Zatykač, František Ferd. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí, Eliška Pešková: Diblíkova dceruška.

Mezi 1903–1906 přejmenován na Všeodborový spolek dělnický Čelakovský.

1908 – Ignacy Maciejowski: Martin Luba, Charlotte Birch-Pfeifferová: Sedlák Zlatodvorský, Oskar Blumenthal: Praha je Praha;
1909 – Jan Baptist Kühnl: Ztracený ráj, Josef Štolba: Peníze, Druhá láska (autor nezjištěn, E. Malcev?);
1910 – Stávka (více autorů stejnojm. hry), Josef Štolba: Matčino dílo, Eliška Pešková: Černý kříž v lese.

Od 1910 činnost ustávala.

1912 – Jan Vávra: Svatba na velocipedu.
1912 činnost skončila, za dobu působení zaznamenáno celkem 93 uvedených her.
Bibliografie:
HANKOVEC, Milan: Informace pro MČAD. Rkp. 2000. kART. Výpisy z arch. mat. SOkA Strakonice, Rkp. 2002.
Archivy:
Strakonice, Státní okresní archiv:
fond Archiv města Strakonice, kart. 144, 6.14.3,
fond Okresní úřad Strakonice, karton 106, 8/6, karton 157, 8/5 sig. 32, karton 233 8/6, karton 283, 18/St/13,
Cvrček Zdeněk: Strakonice-město-lidé-osudy, s. 290.
(zprac. M. Hankovec)

Mapa působení souboru - Čelakovský, vzděl. řemeslnická jednota / občansko-vzděl. spolek / všeodborový spol. dělnický

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.