Databáze českého amatérského divadla

Soubory: SDO / Ochotníci

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1870
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1925
Působení: 187x, ... 189x, 190x, 191x, 192x
1870 první ochotnické představení - školnich dětí - hry kněze Františka Pravdy Učitel ve francouzském zajetí,
uskutečnilo se přičiněním učitele Josefa Sindera, který "pracoval co nejsilněji v zřízení školní knihovny... Chtěje potřebných peněz k tomu sehnati, vypůjčil sobě divadelní dekorace ze Seče a 6. ledna 1870 mohl se provozovati kus od kněze Františka Pravdy Učitel ve francouzském zajetí, jenž dne 9. ledna t. r. byl opakován a po obakrát velmi zdařile proveden, přičemž se vytěžilo 60 zl. r.m."

Akci podpořil novomlýnský mlynář Fr, Nevole, který kromě prken a hřebíků daroval i značný obnos peněz na pořízení nového jeviště a dekorací. Hrálo se třikrát čtyřikrát do roka, dospělí ochotníci především hráli lehé francouzské vesedlohry, které vyhovovaly vkusu obecenstva. Brzy bylo na školní knihovnu, jeviště i dekorace a "na městečku" na sochu Anděla Strážce. Mramorový sokl od sochaře Štěcha z Vápenného Podola i socha z Hořic stály 115 zlatých. Schrána se jmény učitele a dětských herců přišla do základu. Tím ale sláva divadla načas ustala.

1891 August von Kotzebue: Zmatek nad zmatek.
1892 Ernst Benjamin Salomo Raupach: Mlynář a jeho dítě, Rudolf Kneisel: Chudý písničkář, Johann Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus aneb Ludrácký trojlístek.
1893 Leopold Stirský: Nevěsta z obžínek.
1896 bojanovskými ochotníky uvedena Paličova dcera (Tyl).

1901 Tekla Náhlovská: Paní představená.
1909 povolen c. k. místodržitelstvím v Praze stálý ochotnický spolek v Bojanově.

Hrály se veselohry, z čistého výtěžku pořízena socha anděla strážného před školou a učební pomůcky.
V hostinci Josefa Sedláka vzniklo jeviště, kde hrávali sokolové i dobrovolní hasiči.

V této předtelevizní době bylo hraní divadla poměrně lukrativní a po kultuře lační obyvatelé zapomenutého kraje rádi přicházeli.

1913 ředitelem B. Hofman.
1913 Josef Štolba: Peníze.
1914 Rudolf Kneisel: Papageno v almaře, Ferdinand Oliva: Dáma ve smutku.
1918 předsedou Bohumil Hofman.
1918 Ferdinand Oliva: Památka z válečného lazaretu, Ferdinand Oliva: Pojď na mé srdce!, Josef Skružný: Komloiristka pana Naflalina.
1919 Josef Skružný: Románek na horách.

1922 Otokar Pospíšil: Na selském gruntě.
1923 Ferdinand Oliva: Osudem zrazeni, Rudolf Kafka: Anděl strážný, Josef Skružný: Macíčkova dovolená.
1925 Josef Skružný: Slečna prokuristka.
Bibliografie:
KYSELOVÁ, Vlasta: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Chrudim. Rkp. pro MČAD 1998. kART.

Chrudimsko a Nasavrcko, s. 593.
Thalie 1896-7, č. 2, s. 27.

Železné hory: země horníků a řeky Chrudimky - http://cestovani.ihned.cz/c1-24627670-zelezne-hory-zeme-horniku-a-reky-chrudimky
Archivy:
Chrudim, Státní okresní archiv:
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 955
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 956
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 957
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 958
Okresní úřad, u. č. 812, i.č. 9587

Praha, Národní archiv Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/70/139/1908, SDO.

Související Obrázky

Bojanov SDO, Papageno v almaře - Dáma ve smutku, 1914
Bojanov, Ochotníci, hostinské potřeby, 189x
Bojanov, Ochotníci, hudba, 1891
Bojanov, Ochotníci, Ludrácký trojlístek, 1892
Bojanov, Ochotníci, Ludrácký trojlístek, 1892
Bojanov, Ochotníci, Mlynář a jeho dítě  - Chudý písničkář, 1892
Bojanov, Ochotníci, Mlynář a jeho dítě, 1892
Bojanov, Ochotníci, Mlynář a jeho dítě, 1892
Bojanov, Ochotníci, Nevěsta z obžinek, 1893
Bojanov, Ochotníci, oprava střechy, 1892
Bojanov, Ochotníci, Paní představená, 1901
Bojanov, Ochotníci, plakáty, 1892
Bojanov, Ochotníci, posluha, 189x
Bojanov, Ochotníci, představení, 1870
Bojanov, Ochotníci, představení, 1874
Bojanov, Ochotníci, výdaje, 1892
Bojanov, Ochotníci, Zmatek nad zmatek, 1891
Bojanov, SDO, Anděl strážný, 1923
Bojanov, SDO, Komploiristka, 1918
Bojanov, SDO, Macíčkova dovolená, 1923
Bojanov, SDO, Na selském gruntě, 1922
Bojanov, SDO, Osudem zrazeni, 1923
Bojanov, SDO, Památka z válečného lazaretu, 1918
Bojanov, SDO, Peníze, 1913
Bojanov, SDO, Peníze, 1913
Bojanov, SDO, Pojď na mé srdce, 1918
Bojanov, SDO, Románek na horách, 1919
Bojanov, SDO, Slečna prokuristka, 1925


Mapa působení souboru - SDO / Ochotníci

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Bojanov, Ochotníci, představení, 1870
Bojanov, SDO, Peníze, 1913
Bojanov, SDO, Peníze, 1913
Bojanov SDO, Papageno v almaře - Dáma ve smutku, 1914
Bojanov, SDO, Románek na horách, 1919
Bojanov, SDO, Na selském gruntě, 1922
Bojanov, SDO, Osudem zrazeni, 1923
Bojanov, SDO, Slečna prokuristka, 1925