Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Skalka, DS

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1996
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 2012
Působení: 199x, 200x
Divadelní soubor Skalka je pokračováním ochotnického divadla Junáka (od 1946, viz) a poté Divadelního kroužku ZK ROH Kovohutě Příbram (od 1954, viz).

Soubor uváděl a uvádí většinou klasická díla českých autorů - Jiráska, Tyla, Drdy, Stroupežnického, Klicpery, atd.

Rok, ve kterém se spolek osamostatnil, není v historii spolku (viz web. odkaz) zaznamenán.
1996 přešlo lesní divadlo na Skalce (vybudované původním souborem Junáka a později ve správě ZK Kovohutě) do správy OÚ Nové Podlesí.
Divadelní spolek Skalka je od 2003 evidován jako občanské sdružení.

1996 oslavy 50 let od vzniku divadla, uvedena Lucerna.

Soubor pravidelně uvádí vánoční hry, se kterými účinkuje v okolních obcích.
Také divadelní karnevaly, bály a pod.

2012 spolek Skalka, vedený režisérem Hudečkem, představení pro přírodní divadlo nepřipravil.
Bibliografie:
KUNICKÝ, J.: Informace pro MČAD zpracoval z místní kroniky. Rkp.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II.díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 63.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko, č. 6. Příbram, OkÚ, SOkA, OM 1999, s. 51-90. kART.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Rkp. 2000. 24 s. Viz Místa/Okresy/Příbram/Texty.

Webové stránky Obecnice - historie Divadelního spolku Skalka.
http://www.obecnice.eu/cz/obec-obecnice-a-osec/spolky-a-sdruzeni/divadelni-spolek-skalka/historie-v-datech/c515
Archivy:
VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Praha, Národní archiv, DNM.

Mapa působení souboru - Skalka, DS

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':