Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Divadelní sdružení

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1865
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1880
Působení: 187x, 188x
Ochotníci v Krásné Hoře hrávali divadla v hostinci Na sále již před rokem 1860.

Dle sbírky dokumentů někdejšího kronikáře L. Ondráka

Mezi roky 1865-1870 vzniklo Divadelní sdružení.
1875 Jar. Vrchlický: Trojí políbení - patrně první hra.
Do 1878 si půjčovali z Dublovic a Nadějkova.
1878 si pořídili vlastní jeviště. Plátno darovaly hospodyně, dříví a prkna hospodáři. Oponu a kulisy maloval malíř pokojů z Jistebnice a některé části místní obchodník Vil. Němeček.
Od těch dob se hrávalo i 6x do roka. Vůdcem ochotníků byl MUDr. Josef Bareš.

Patrně 1880 či 1881 vznikl z tohoto Divadelního sdružení iniciativou učitelů Nováka a Jindráka Spolek divadelních ochotníků Tyl, jehož stanovy se schvalovaly až 1890 (viz Tyl).
Bibliografie:
HABART, Čeněk: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, IV. díl. 1994.

INFORMACE pro MČAD zprac. z výpisů z obecní kroniky, vlastních vzpomínek a vzpomínek kronikářova otce S. Kofroň.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 390.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Rkp. 2000. 24 s. Viz Místa/Okresy/Příbram/Texty.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko, č. 6. Příbram, OkÚ, SOkA, OM 1999, s. 51-90. kART.

Mapa působení souboru - Divadelní sdružení

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':