Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jirásek, ochot. jednota / Osvětová beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1924
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
Od 1923 hrála pravidelně Ochotnická jednota Jirásek.
1924 člen ÚMDOČ.

"Ve 20. letech 20. století byl neúnavným režisérem Václav Vacko, autodopravce, který celý svůj volný čas věnoval nácviku divadelních her.
Z jeho popudu byl uctivým dopisem požádán spisovatel Alois Jirásek, zda by zdejší ochotnický spolek se mohl honositi jeho jménem. Přišla příznivá, souhlasná odpověď Jiráskova s přáním úspěšné činnosti všem hercům." (Libor Lev)

"Z četných her, které režíroval Václav Vacko, měla velký ohlas např. veselohra Ve mlýnici na šalandě, dále pak na třídílný seriál Cikáni, v němž účinkovalo mnoho herců v cikánských krojích, které byly vypůjčeny z Prahy. Ochotníci hráli však také hry dramatické, ku příkladu Černý vlk, Hrana." (Libor Lev)

Z repertoáru:
Václav Vrána: Ve mlýnici na šalandě,
Karel Hynek Mácha: Cikáni,
Miroslav Vrána-Trocnovský: Černý vlk,
Petr Fingal: Hrany,
Eduard Rada: Bestia Triumphans (Vrah),
Alois Jirásek: Jan Žižka,
František Langer: Jízdní hlídka
aj.

"Vysoce vlasteneckou náplň mělo drama Bestia Triumphans, v němž vystupoval již jako herec mladistvý p. Hajduch v roli poručíka. Výborně zvládli herci i ostatní role, ku příkladu Jakub Klement primáře a Rudolf Skorunka německého lékaře." (Libor Lev)

Většinou se hrálo v hospodě U Caisů, jeviště bylo také U Fajfkářů.

Hráli např.:
Tomáš Borovka, Jan Borovka- Sepl, Josef Borovka (Paule), Marie Hajduchová, Marie Tancerová (Kočoubauerová), Jakub Jungwirth (Koželuh), Václav Vacko, Růžena Vacková (Jakešová), Jan Kříha, Hedvika Kříhová, Štěpán Sýkora, Marie Držková a jiní.

Po Václavu Vackovi, který se odstěhoval, se stal režisérem Jan Hajduch.

Ve 40. letech sehráli např.:
Kamil Novák: Kontrolor Zajíček,
Slávka Grohmannová: Seděla pod borovičkou,
Slávka Grohmannová: Hospůdka U Markytky (1943),
Vladimír Jirousek, Eduard Ingriš: U Panského dvora (opereta).

1943 byla činnost spolku zakázána.

Po 1945 Jirásek činnost neobnovil,
kolem 1950 povoleny s obtížemi dvě hry:
Jaroslav Mottl: To byl český muzikant,
František Kožík: Zahořanský hon.

Po pauze v 50. letech se ochotníci pokusili navázat na tradici jako soubor Osvětové besedy.

1957 – Emanuel Brožík, Jiří Balda, Rudolf Piskáček: Perly panny Serafinky. Režie Štěpánka Dřevikovská, Serafinku hrála uč. M. Labíková.
Bibliografie:
40 LET vývoje obce Brloh. MNV Brloh a SKZ 1984, s. 6, 7. 20 s.

HORÁKOVÁ, Eva: Informace pro MČAD. Místopis okresu. Rkp. 1999. kART.

VEJVAROVÁ, Anna, LEV, Libor: Z minulosti ochotníků v Brloze. Zpravodaj obecního zastupitelstva v Brloze 1999, č. 2.
Archivy:
Brloh, Obecní úřad:
Kronika obce Brloh. Zde dopis A. Jiráska.

Český Krumlov, Státní okresní archiv:
Dok. OKS.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/6703/1940, OJ Jirásek.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2993/1942, SDO Jirásek.

Související Pojmy

Mapa působení souboru - Jirásek, ochot. jednota / Osvětová beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':