Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, SDO / ZK Cukrovaru / OB / Sokol

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1946
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 196x
Působení: 194x, 195x, 196x
1946 byly schváleny stanovy Spolku divadelních ochotníků Josef Kajetán Tyl.

1949 nastudovány 3 hry: Barnáš: Most nejkrásnější, Cimler: Statek našeho Franty, Hais-Týnecký: Hodiny.
Hráli v tomto roce celkem 5x.
1949 hodnocení ONV Mladá Boleslav:
Ocenění spolku: Průměrný spolek II. skupiny do 60%.

11. 5. 1951 na schůzi byl spolek likvidován a přešel pod ROH Cukrovaru Brodce nad Jizerou n. p.
Od 1956 ustupovali od převažujícího zábavního žánru včetně operety k hodnotnějším hrám, např. Evženie Grandetová (H. de Balzac).
Po nedokonalém Strakonickém dudákovi se zlepšila i režijní práce (Fr. Dvořák).

1958-1959 podle Ochotnického divadla 1959, č. 2 hráli jako DS Tyl Osvětové besedy.
1958 - M. Kubátová: Jak přišla basa do nebe, účast na Pojizerských hrách.

Podle fondů Stát. okresního archivu Ml. Boleslav (viz Šimonek) byl 1958-1961 zaznamenán J. K. Tyl, dramatický odbor TJ Sokol.
(DrO Sokola, viz, pracoval v Brodcích už ve 30. letech 20. stol. - patrně do zákazu v době 2. svět. války, ale činnost znovu zaznamenána 1949.)
Ze záznamů z 50. let 20. stol. o ochotnických souborech zcela zřejmé, zda v místě hrál v té době jeden soubor nebo dva.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 106.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

Ochotnické divadlo 1956, č. 4, s. 117; 1959, č. 2, s. 32.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/30/1946, SDO J. K. Tyl.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
Okresní národní výbor Mladá Boleslav, manipulace 1951-1954, sg 262; manipulace 1959-1976, sg 456/8.

Související Organizace

Související Pojmy

Mapa působení souboru - Tyl, SDO / ZK Cukrovaru / OB / Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':