Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Slezská Matice osvěty lidové, Místní odbor

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1906
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1928
Působení: 190x, 191x, 192x
Místní odbor Slezské Matice osvěty lidové v Porubě

1906 zahájil pravidelná divadelní představení.
1908 - sehráli 4 představení pro děti.
Též další kulturní a osvětová činnost.
1911 - v postě a adventě sehráno 12 div. představení, z nich jedno oceněno na krajinské výstavě v Přerově 2. cenou.
1912-1913 divadelní činnost "zvláště vynikla".

Matice se intenzivně zabývala i sociální činností, před 1. světovou válkou založila a vedla mateřskou školu, na niž se ovšem v prvních dvou válečných letech nepodařilo sehnat prostředky, takže musela být zavřena.
1916/1917 - opět otevřena a byla vydržována hlavně z výtěžků divadelních představení až přes konec války.

Po první svět. válce div. činnost opět vzrostla na úroveň let 1912 a 1913.
1921 - přes 10 divadel,
1922 - 6 divadelních představení. 588 členů matičního odboru.
1923 pořízeno nové jeviště nákladem 50000 Kč, uskutečněno 6 představení.
1924 - 7 div. představení (i s 3 dětskými), velká návštěvnost, některé hry až 3x opakovány, nově divadelní zájezdy do Stanislavovic a Horní Lomné. Pro dospělé - 4. 5. - Fr. von Schönthan: Únos Sabinek, 28. 9. A. a V. Mrštíkové: Maryša - k oslavě čtvrtstoletí činnosti Slezské Matice v regionu; 16. a 23. listopadu J. K. Tyl a Rud. Piskáček: opereta Děvče z předměstí;
1925 - 10 divadelních představení, mj. Karel Fořt, hudba J. J. Fiala: opereta Růže ze Sibiře, v hl. roli p. Tichý, člen ostravského ND Moravsko-slezského. 28. října opereta opakována za velké účasti v přeplněném sále.
Hry byly uvedeny za režie p. Em. Bašty, p. stavitele Přikryla a učitele Spurného z Petřvaldu, "jemuž za prokázanou tímto ochotu patří náš upřímný dík". Účast na divadlech byla vždy veliká, některé divadelní hry byly opakovány až 3x. Zájezdy s divadlem uspořádány byly i do ohrožených míst Těšínska - do Stanislavic a Horní Lomné.

1925 - za 20 let působení odehráli 122 představení, divadlo mělo velký ohlas, návštěvnost představení velmi dobrá.

1928 - 28. 10. - oslava desátého výročí trvání republiky. Projevy všech zástupců na památku byly vepsány do obecní kroniky. Večer sehrána divadelním kroužkem zpěvohra Jos. Kubíka s hudbou J. J. Fialy: Hoši z první legie. Zpěvohra opakována pro odbočku čsl. legionářů v báňském domě v Orlové.

1928 o divadelní činnost v místě staral se divadelní kroužek při odboru matičním, v němž byly zastoupeny také spolky Sokol a hasiči.
1928 - 25. 2. - Karel Piskoř: Děvče jako květ,
1928 - 17. a 18. 3. - Jar. Kvapil: Princezna Pampeliška,
1928 - 9. 4. - M. Glas: Potasch a Perlmutter,
1928 - 23. a 29. září Dyna Hallová - J. Kubík: Princezna z kolotoče, opereta,
1928 - 9. 12. - Otto: Härting: Vilouškův svatební den;
31. prosince „Sylvestrovský kabaret". Celkem uspořádáno 10 divadelních představení.
Bibliografie:
ČINNOST Slezské Matice osvěty lidové na Těšínsku a Hlučínsku za rok 1924. Slezská Ostrava 1925, s. 68.

ČINNOST Slezské Matice osvěty lidové na Těšínsku a Hlučínsku za rok 1925. Upravil Frant Onderka. Slezská Ostrava 1926.
http://www.sbc.org.pl/Content/118576/Cinnost_Slezska_Matice_osvety_lidowe_Tesinsko1925.pdf (excp.22.5.2015)

DĚJINY Orlové. Zprac. kol. pracovníků Slezského ústavu Opava ad. Orlová, MěÚ 1993, s. 83 ad.

NAVRÁTOVÁ, Drahomíra, kronikářka: Informace pro MČAD. Rkp. 1997. kART.
Archivy:
Knihovna Slezského zemského muzea v Opavě.

Související Organizace

Mapa působení souboru - Slezská Matice osvěty lidové, Místní odbor

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':