Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ochotníci

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1819
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1860
Působení: 1819, 182x, 183x, 184x, 185x
1819 ochotníci, především místní vzdělanci a měšťané, kteří utvořili domácí společnost, sehráli první české divadlo,
Loupežníci na Chlumském vrchu (Cuno, Štěpánek),
2x na improvizovaném jevišti patrně v některém hostinci na náměstí (Krameriovy noviny uvedly “v nově zřízeném městském divadle”).
Toto představení je některými autory přičítáno vlivu, který měl na jaroměřský vlastenecký život kněz a učitel Josef Liboslav Ziegler (1782-1846) a jeho družina.
Sehrála je skupina občanů, která již předtím připravila 3 německá představení (ta však neměla takový úspěch).
Týž rok uvedana hra Pravdy odplata na počest děkana Jos. Vojtěcha Procházky (1755-1831).

1824 Kotzebue: Výpalné.

Teprve v letech 30. a 40. 19. století se ochotníci zmobilizovali.
1831 zaznamenán o české divadlo v hostinci U zlatého beránka, bylo sehráno v předvečer kladení základního kamene k řetězovému mostu přes Labe.
1936 záznam o tom, že ochotníci dostali povolení k divědelní hře.
O souvislejší činnosti jsou zprávy od konce 30. let.
1840 se česky hrálo v den svěcení základního kamene k nové školní budově vedle kostela sv. Mikuláše.
Jaroměř v té době považována za město, v němž "horlivě se českých her ujímají" (Květy 1840, č. 14.).

1842 si jaroměřské dámy po několikaleté přestávce opět přály hrát divadlo, a tak vyzvaly k jeho obnovení známe ochotníky - bratry Viléma a Matěje Langrovy, - dle kroniky. Rukavičkář Vilém Langer (1815-1865) se uplatňoval jako režisér. Představení hráno na improvizovaném jevišti v hostinci U Beránka.
V dalších letech se hrávalo střídavě U anděla a U lva.
Jistou specialitou 40. a 50. let hry hrané ochotníky pro děti, např. J. P. Koun: Láska dětí ( hra je věnována M. D. Rettigovová, Rettigová a její děti jsou také předobrazem postav hry z roku 1828), nejvíce oblíbeny hry rytířské.

1848 Pravdy odměna, sehrána k oslavě vyhlášení konstituce.
1849 deklamatorní akademie.

V 50. letech ochotníci vedení "tiatr meistrem" Josefem Martínkem (1834-1883) sehráli - především v hostinci U bílé labutě - několik her:
Zschokke: Abelino, veliký zbopjník, Hensler: Ďáblův mlejn na Vídeňské hoře, Korompay: Rudolf z Felseka aneb Černodolský mlejn, Kotzebue: Panošova šelmovství, Klicpera: Divotvorný klobouk, Stegmayer: Šalamounův rozsudek, Štěpánek: Čech a Němec, Cuno: Loupežníci na Chlumu, Rettigová: Bílá růže.

Václav Hejna (1857-1937) zaznamenal jména lidí, kteří se v 50. letech ochotničení věnovali - byli to jak synkové, tak dcery z měšťanských rodin a v nejednom případě hrály celé rodiny - např. Viléma a Matěje Langra, švec Fr. Konvička (hrával s oblibou úlohy intrikánů), klempíř Hynek Polický patřil k oblíbeným jaroměřským ochotníkům (hrával hlavně národní hrdiny ve vlasteneckých kusech, později byl i divadelním ředitelem), rodina obuvníka Hlaváčka, soudní písaři bratři Baierové, krupař Pacák, barvíř Šarfenberger, prýmkař John, knihař Holič, Jos. Šimánek a nápověda Vinc. Kudrnáč. Hlavními herečkami byly Ludm. Šobová, Josefa Kalinová, Fanny Svobodová, Terezie Martínková, Julie Krebsová, Fanny Vágnerová, Fanny Neustupová. S ochotníky se sblížil i c. k. notář J. K. Exner, v 60. letech již významný ochotník.
Pro divadlo U bílé labutě maloval opony a kulisy samouk Franz Šmíd.
Bibliografie:
ČERNÝ, František: Divadelní život v Jaroměři 1819-1918. (Rkp. 2000. SA Fr. Černý.) Praha, Academia 2003, s. 12-41.

Mapa působení souboru - Ochotníci

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':