Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ochotnické družstvo

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 186x
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1867
Působení: 186x
"První zmínky o divadelní činnosti v této obci pocházejí ze 17. dubna 1864, kdy byla v Plaňanech konána velkolepá oslava druhotin děkana Vojtěcha Kincla. Celé město bylo vyzdobeno prapory a představenstvo nechalo připravit dvě veliké divadelní scenérie u kříže na hřbitově. Podrobnější záznamy o podobě těchto scenérií se nám bohužel nedochovaly." (R. Pšeničková)

V polovině 60. let 19. stol. zprávy o ochotnickém divadle, hrálo se příležitostně, založeno ochotnické družstvo.
1867 věnovalo příspěvek z představení na zkrášlení sochy sv. Jana Nepomuckého.

1868 založili Spolek divadelních ochotníků, 1872 oficiálně ustaven (viz).
Bibliografie:
LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 140.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 150-151.

PŠENIČKOVÁ, Radka: Amatérské divadlo na Kouřimsku. Magisterská diplomová práce. Brno, MU - FF - Ústav hudební vědy 2009, s. 32-33, 68-71.
Archivy:
Státní okresní archiv Kolín:
OkÚ Kolín 1850-1948, i. č. 120 (Spolkový katastr). Soupis právnických osob v okrese Kolín z března 1948.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Praha, Národní archiv, DNM.

Mapa působení souboru - Ochotnické družstvo

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':