Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Svítání, soubor DDOČ

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1919
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1919-1959 dělnický Vzdělávací a OS Svítání.
Ve 20. letech vynikl mezi pražskými dělnickými kolektivy SDDOČ trvalým a záměrným sledováním obrodních cílů dělnického divadla. V repertoáru hl. hry se sociální tematikou, např. Průboj (E. Hegner), Socializace (A. Kalivoda), Z noci v den (I. Lomský), starší hry kritického realismu, mj. Na faře (H. Heyermans), Otec, Maryša, hry Šubertovy, Šimáčkovy, Preissové, Ibsenovy, Hauptmannovy ad., nebo zábavné komedie či frašky, např. pět dílů dramatizovaného Haškova Dobrého vojáka Švejka, veselohry Šamberkovy, opereta Kristina z myslivny (R. Mařík a R.Buchbinder).
Spolupráce s režisérem F. Spitzerem, např.
1933 Očitý svědek.
1935 Vláda temna (Tolstoj), Hudební a recitační akademie, součástí Zoščenkova jednoaktovka Případ.
1936 - 1. máje - Pogodin: Aristokrati, režie J. Jarda, scéna Crha.
1936 J. K. Tyl: Kutnohorští havíři, součást představení k sjezdu DDOČ.
1937 Tlustý anděl z Rouenu (Maupassant, dramatizace Spitzer), inscenace týž rok mj. uvedena na miniaturní přehlídce práce vybraných souborů SDDOČ v karlínském Varieté;
1938 Pušky paní Carrarové (Brecht) a Broskvový květ (Jüang-jang-pei), v němž hrála profes. h. Lída Otáhalová, režie Fr. Spitzer; J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena, režie Fr. Spitzer, dále hry Osvobozeného divadla, premiéry většinou v Divadle Na slupi,
1938 - červenec - Josef Kajetán Tyl: Tvrdohlavá žena, režie František Spitzer, výprava Jan Hošna, hudba Fr. Hudec, tance Květa Dobrovolná, hrálo Dělnické divadlo Svítání s hosty z pražských divadel DDOČ, 4x.

Soubor pokračoval i po 1945.
1939 - únor - A. N. Ostrovskij: Nebylo ani groše, režie Fr. Spitzer, hráno v Divadle Na Slupi, 2x.
Bibliografie:
BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s.19, 27, 78-80, 83, 86-87, 90, 92-97, 101, 103-106, 108-109, 111, 113, 115, 117-118, 124-126, 136-140, 153-154, 163, 165, 196-197.

DĚJINY českého divadla IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1983, s. 104, 230, 328, 331, 332; obr. s. 329: Výjev ze hry Broskvový květ. DS Svítání, Praha-Nusle, 1938.

PRAŽSKÉ spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990. Sest. Marek Lašťovka, Barbora Lašťovková, Tomáš Rataj, Jana Ratajová, Josef Třikač. Documenta Pragensia Monographia, vol. 6. Praha, Scriptorium 1998. 744 s. Kap. XI. Ochotnické, čtenářské a zábavní, s. 229-265 (Svítání, Vzdělávací a ochotnický spolek, 1919-1959 [PS242]).

SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis. Rkp. 14. s. 1999-2000. PC ART.

VODÁk, Jindřich: Čtyři aktovky v představení DDOČ. České slovo 20. 8. 1937.
Archivy:
Praha, Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/905/1919, Vzdělávací OS Svítání.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/2889/1925, Vzdělávací a OS Svítání (změna).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2097/1945, Vzdělávací a OS Svítání

Praha, Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakáty -
DNM P-3-B-228-a C 10484; DNM P-10-B-389_253_C 16 622; DNM P-4-A-244g; DNM P-10-B-389_253_C 16 624; DNM P-4-A-243a-1927; DNM P-4-A-243a-1924; DNM P-3-B-227-k C 9662; DNM P-3-B-227-m C 9798; DNM P-3-B-227-m C 9824; DNM P-3-B-227-m C 9835;

Související Osobnosti

Související Organizace

Související Pojmy

Související Obrázky

Praha, DDOČ, Pražská dělnická divadla, představení k Jubilejnímu sjezdu DDOČ 1911-1936 - plakát, 1936
Praha-Nusle,  Svítání, soubor DDOČ, Tvrdohlavá žena - plakát, v Divadle Na Slupi, 1938
Praha-Nusle, Dělnické divadlo Svítání, Očitý svědek - plakát, 1933
Praha-Nusle, Dělnické divadlo Svítání, Pušky paní Carrarové, Broskvový květ - plakát, 1938
Praha-Nusle, Svítání, Aristokrati, v Divadle Na Slupi - plakát, 1936
Praha-Nusle, Svítání, Hudební a recitační akademie - plakát, 1935
Praha-Nusle, Svítání, Pušky paní Carrarové - Jüan-jang-p´ei (Broskvový květ) - plakát, v Divadle Na Slupi, 1938
Praha-Nusle, Svítání, Tvrdohlavá žena, v Divadle Na Slupi - plakát, 1938
Praha-Nusle, Svítání, Vypečená parta - plakát, 1932
Praha-Žižkov, Neruda,  Prodaná láska – Praha-Michle, Dělnické divadlo, Zázrak v pustině – Praha-Nusle, Svítání, Tlustý anděl z Rouenu – Praha, Hejrupáci,  Zázračné divadlo - prohram, 1937


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Nusle, Dělnické divadlo Svítání, Očitý svědek - plakát, 1933
Praha-Nusle, Svítání, Vypečená parta - plakát, 1932
Praha-Nusle, Svítání, Hudební a recitační akademie - plakát, 1935
Praha, DDOČ, Pražská dělnická divadla, představení k Jubilejnímu sjezdu DDOČ 1911-1936 - plakát, 1936
Praha-Nusle, Dělnické divadlo Svítání, Pušky paní Carrarové, Broskvový květ - plakát, 1938