Databáze českého amatérského divadla

Soubory: SDO / Národní jednota severočeská / OB

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1870
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 196x
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1870 Spolek divadelních ochotníků v Holohlavech založil učitel Josef Mikeš.
Prvé jeviště bylo umístěno v hostinci pana Josefa Tučka č. 12: dřevěná konstrukce potažená plátnem a kresbou místního rodáka Jaroslava Jaroše, který namaloval i kulisy. Uvedeny např. hry:
Učitel ve francouzském zajetí, Chudý písničkář, Frajtr Kalina, Bratr honák aj.
Činnost ochotníků řídili:
1870–1873 zakladatel učitel Josef Mikeš,
1873–1879 místní obchodník Charvát (švagr Mikšův) v č. 47,
1879–85 učitel Karel a říd. uč. Novohradský , po jejich odchodu hlavně adjunkt Kočí a různí místní ochotníci.
1896–1901 za doby řízení učitele J. Pavelky vykazovali ochotníci největší činnost, staré zchátralé jeviště bylo důkladně upraveno, podobně
1901–1914 za vedení Vojtěcha Prokopa, kdy pořízeno nové jeviště, které maloval místní rodák a ochotník Josef Jaroš, později malíř v Jaroměři; jeden pokoj maloval též místní malíř a ochotník Jan Tomek, malíř na Novém Hradci.

V této době přetvořeno bylo dosud volné sdružení ochotníků v divadelní odbor při místním odboru Národní jednoty severočeské (NJS) s vlastní správou a jměním.
Ved. činitelé J. Charvát a R. Macháček.
Intenzivní činnost od 70. let do počátku republiky. Převaha veseloherního repertoáru. Kromě starších her ( Klicpera, Pešková aj. ) byly sehrány mnohé kusy stávající dramatické tvorby: Jirásek, Stroupežnický, Šamberk, Mrštíkové, Šubrt, Štolba, Štech, Horáková.
Přes veškeré nedostatky a obtíže nedostatečné scény, byly velmi dobré výkony ochotníků byly oceňovány obecenstvem, takže mnohá představení byla sehrána i 3x a význačnější kusy po čase opět opakovány (Vojnarka, Otec, Maryša, Selská krev, Poklad).

1919 Maryša.

1924 NJS členem ÚMDOČ.
1925 K. Horký: Baťoh, A. Jirásek: Otec.
1927 přeměna - opět založen SDO, jako první uvedena hra místního kronikáře V. Pokopa Soumrak (na paměť selských bouří a exekuce místních dvou občanů Špringra a Víznera).
Člen ÚMDOČ.
Každý rok hrál 3 inscenace, mj. operety.

1935 - uvedena hra Srdce, režie A. Jambora - na oslavu 50. výročí postavení Nár. divadla a 100letého výročí národní hymny.
1935 - 1. 12. - Veselohra Láska a věda, režie Josef Pultr.
1936 Fr. Langer: Jízdní hlídka, režie Josef Pultr, hráli: Matějka – Jos. Řehák, Kalaš – Jos. Pultr, Soukup – Alois Jambora, Spidla – Lad. Rohlena, Valenta – Jos. Peřina ml., Hašek – Jaroslav Peřina ml., Strnad – Bohuslav Jošt , Nedbal – Ladisl. Mach, Tajožný – Rud. Dašek, 1. zajatec – Václ. Knejp, 2. Zajatec – Jos. Hroch , Mužík – Frant. Bohdanecký ml. Hráno též v Černožicích, 2x, a Sendražicích.
1936 - K. Balák: zpěvohra Madlenka z kovárny, 2x, dále poprvé v přírodě za el. osvětlení K. Balák: Vesnice zpívá, divadlo v přírodě, režie Al. Jambora. "Ve dne nejisté počasí se vyčasilo a pěkně vypravená scéna při elektrickém osvětlení hýřila pestrostí národních krojů, což i se zpěvy, doprovázenými místními hudebníky četnému obecenstvu se líbilo, takže rozcházelo se s uspokojením, přes skrovnou vnitřní hodnotu kusu a některé málo patrné nedostatky, omluvitelné spěšným uvedením hry na scénu. Vedle osvědčených ochotníků L. Rohleny, Al. Jambory, L. Krejčové, A. Fejglové, Jos. Peřiny ml. - i mladší síly, jako Jar. Peřina ml., Fr. Bohdanecký, Jos. Hroch, H. Hlouškov aj. pěkně se zavedli..."
1936 - 20. 12. - Karel Koutný: Fanynko, neplač, rež. Al. Jambora, veselohra patrně poslední hrou na starém jevišti.
1937 SDO v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 provedena rekonstrukce hostince v čp. 36 U Nepasických, nájemce František Srkal. Byl zvětšen sál a přistavěno jeviště s líčírnou. Nové jevištní zařízení dodala firma J. Fert Brno. Kulisy, rampy, rozvodná deska a reostaty aj.
Na novém jevišti se započalo divadelní hrou Fr. Šuberta Probuzenci za režie Josefa Pultra. Následovala zpěvohra U naší kapličky, režie Alois Jambora.
1939 J. Štolba: Na letním bytě, hráno v přírodě; Lad. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic.

1940 Jirásek: M. D. Rettigová, 3x a na okrskové soutěži ÚMDOČ v Jaroměři.
1942 režíroval J. Pultr hry Vojnarka, Pod závojem, Zorka a Odpusť nám naše viny. Dále režisér V. Hencl uvedl detektivní hru Vrah jsem já.
1946 3 inscenace, Paní Marjánka, matka pluku.
1948 O. E. Lesk: Peldramové.

1950-1958 neshody v souboru, bez činnosti.
1958 činnost obnovena jako OB
Činnost doložena do 1960 (SOkA).
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 234.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 69.

Ochotnické divadlo Holohlavy - http://www.smirice.eu/spolky/divadlo/holohlavy.htm. Příspěvky zpracovali Rudolf Andrýs, důchodce, Holohlavy čp. 20, Přemek Andrýs. (Vlož. do 1937)

Československé divadlo 1925, č. 11, 2. str. ob., č. 18, 2. str. ob.
České divadlo 1940, č. 4, s. 71.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/847/1927, SDO (zal.).

Státní okresní archiv Hradec Králové
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Holohlavy
Časový rozsah: 1938-1960
Tematický popis: Protokoly schůzí 1938-1960.
Archivní pomůcky
LENDEROVÁ M.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ HOLOHLAVY 1938-1960. Inventář, 1987, s. 3, ev.č. 595.

Související Organizace

Související Obrázky

Holohlavy, kulisy na výstavě
Holohlavy, SDO, dějiny dle SOkA HK
Holohlavy, SDO, fond SOkA HK.
Holohlavy, SDO, M. D. Rettigová - plakát, 1940
Holohlavy, SDO, Maryša, účinkující, před 1924
Holohlavy, SDO, Otec, hráno v přírodě, 1925
Holohlavy, SDO, Vesnice zpívá, hra se zpěvy, asi druhá polovina 30. let


Mapa působení souboru - SDO / Národní jednota severočeská / OB

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Holohlavy, SDO, Maryša, účinkující, před 1924
Holohlavy, SDO, Otec, hráno v přírodě, 1925
Holohlavy, SDO, Vesnice zpívá, hra se zpěvy, asi druhá polovina 30. let
Holohlavy, SDO, M. D. Rettigová - plakát, 1940
Holohlavy, kulisy na výstavě