Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Čech, ochotnický vzdělávací spolek / Sokol

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1874
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1950
Působení: 187x, 188x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1874 po vzoru z Chrasti, kde se hrálo od roku 1830, místní studenti - Ant. Motyčka, stud. učitelského ústavu v Hradci Královém, a Alois Chour, stud. pardubické reálky, se rozhodli v Horce uvést hru Ant. Wolfa Fotografická dílna v Praze. Dříví na kostru jeviště si vyprosili na lesním úřadu, potřebná prkna půjčili sousedé, na oponu půjčil strejček Řeháků plachtu z vozu, kterou pokryli bílým papírem a pomalovali. Papírové byly i kulisy.
Hráli v hostinci p. Nermutě, který sám vedl režii i napovídal.
Na druhé představení sousedé darovali půjčená prkna na jeviště a za výtěžek z 1. představení pořízena opona - byly na ní namalovány Nové Hrady. A na portál přimalovali Frantík Trnků a Vincík Dobrkovský podobizny Klicpery a Tyla.

1877 zal. Vzdělávací spolek Svatopluk Čech,
2 hry ročně ve prospěch spolkové knihovny.

1886 Moser: Doktor Tlučhuba, aneb, Všecko stůně.
1888 divadelní představení.
1889 uvedeno divadelní představení ve prospěch Hasičů, August von Kotzebue: Třeštílek, Gustav Heinrich Gans zu Pultitz: Politika v lese.

1907 ustaven Ochotnický vzdělávací spolek Svatopluk Čech, předsedou Josef Řehák.
1907 Josef Kubík: Na statku a v chaloupce, Viktor Nejedlý: Svátek filipo-jakubský, Johan Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus, aneb Ludrácký trojlístek, Eliška Pešková: Furiant.
1909 pořádáno jedno divadelní představení, ples.

1910 K. L. : Není v Praze nad legraci, Otto Faster: Pražské švadlenky.
1913 předsedou spolku Josef Řehák.
1913 R. Kneisel: Ona něco ví, Jan Kühnl: Psohlavci.
1914 František Ferdinand Šamberk: Era Kubánková.
1919 předseda Josef Řehák.
1919 Otto Haasen: Čertovo kvítko, Josef Skružný: Láska si nedá poroučet, Alois Jirásek: M. D. Rettigová, Josef Skružný: Žabec, pořádán Věneček a Večírek, Josef Skružný: Láska si nedá poroučet, František Xaver Svoboda: Směry života.

1920 předsedou Josef Řehák.
1920 Petr Fingal: Španělská vesnice, Jiří Balda: České vzkříšení, Alois Jirásek: Lucerna.
1921 Antonín Wolf: Pan Franc, aneb, Sedlák šelma velká.
1922 Luděk Archleb: Slavnostní schůze.
1923 Josef Ladislav Turnovský: Staří blázni, Tomáš V. Hubený: Lešetínský kovář, Franz Arnold a Ernst Bach: Španělská muška.
1924 předsedou Josef Starý.
1924 Václav Stěžerský: Dražba na nevěstu (Žena na zkoušku), Josef Štolba: Závěť, pořádán kabaretní večírek.
1925 Josef Štolba: Staré hříchy, Mrštíkové: Maryša, R. Robl: Zvony.
1926 Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera.
1927 Mirko Vrána-Trocnovský: Ferda šéfem.
1929 Jindra Adamec: Umělý muž.

1930 sloučení spolku se Sokolem, nový název Svatopluk Čech, divadelní odbor TJ Sokol.
1930 Rudolf Mařík: Manžel putička (Manželská zeď).
1932 volba předsedů spolků Sokola - Alois Slavík, st. a Čecha Josef Starý.
1933 předsedou spolku Josef Starý.
1933 Jan Beran: Za roboty.
1934 Karel Piskoř: Tulácké dobrodružství.
1935 František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání.
1936 předsedou Alois Slavík, režisérem Robert Neuhäusl ml.
1937 spolek v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 František Straka: Omyl, Otto Minařík: Zorka, Silvestrovský kabaret.
1938 Karel Piskoř: Česká chaloupka, Silvestrovský kabaret.
1939 Jiří Mahen: Ulička odvahy, Venca pták, Ladverák, Silvestrovský kabaret.

1940 Jiří Mahen: Ulička odvahy, účast v div. soutěži Nerudova okrsku ÚMDOČ. (České divadlo 1940, č. 4, s. 69.)
1940 v lednu opakována opereta Vladimír Jirousek, Eduard Ingriš: U panského dvora, 25.2. František Langer: Grand Hotel Nevada, 21. 4. ve Vrbatově Kostelci v Truncově hostinci, zpěvohra - Alois Valenta: Ta naše písnička česká, opakována 3. 11. v Bítovanech u Boháčů, v Hroubovicích 10. 11..
1941 předsedou Alois Slavík.
1941 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, r. Rudolf Panský, J. Sadílek: Čechy krásné, Čechy mé, opereta, Lad. Stroupežnický: Naši furianti,
Vladimír Kříž: Fantom třetího poschodí, veselohra, 6. 7. - Z českých mlýnů, hráno v přírodě /v Podskale ?, v režii p. Choutky, společně s ochotníky? ze Skaly/, 9. 11. - Karel Želenský: U Dušánků, drama.
1942 předsedou Bedřich Vrbický.
1942 Kamil Novák: Kontrolor Zajíček, r. A. Slavík, František Cimler: Tvrdé české palice, r. Neuhäusl, Jiří Balda: Muzikantská Liduška, r. Neuhäusl, Jiří Verner: U pokladny stál, r. Jan Krátký, Jaromír Horský: Nešťastný šafářův dvoreček, Gabriela preissová: Gazdina roba.
1943 Slávka Grohmannová: V tom našem ostelíčku, r. J. Macek, Miloš Kareš: Ryba a host třetí den (Host do domu), Anton Hamik: Prodaný dědeček, Ladislav Stroupežnický: Na valdštejnské šachtě.
1947 předsedou Alois Slavík.
1948 S. K. Macháček: Ženichové, r. J. Krátký.

1950 předsedou spolku Josef Slavík, režisérem Jan Krátký.
Bibliografie:
CHRUDIMSKO a Nasavrcko III, obraz kulturní, o umění dramatickém. Chrudim 1912, s. 594.

KYSELOVÁ, Vlasta: Doplňující údaje k místům pro MČAD. Rkp. 1998, 5 s. Viz Místa/Okresy/Chrudim/Texty.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 69.


České divadlo 1940, č. 4, s. 69.
Archivy:
Chrudim, Regionální muzeum, Arch. č. 11053

Chrudim, Státní okresní archiv:
Soudobá dokumentace, Sbírka plakátů, př.č 927-1178
Och. vzdělávací spolek Svatopluk Čech , Horka, př. č. Foto
Och. vzdělávací spolek Svatopluk Čech , Horka, př. č. 133/04
Divadelní kroužek Jaroslav, č. př. 112/99
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 955
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 957
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 959
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 813, i.č. 9598

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/139/156/1907, Ochotnický vzdělávací spolek Svatopluk Čech.

Související Obrázky

Chrast, Kroužek divadelních ochotníků, Zápisy ze schůzí, 1940 - 1951
Chrudim, Nerudův okrsek, Naši furianti - plakát, 1941
Chrudim, Nerudův okrsek, oběžník, 1942
Chrudim, Nerudův okrsek, oběžník, 1942
Chrudim, Nerudův okrsek, seznam souborů přihlášených do okrskového kola, 1939
Chrudim, Nerudův okrsek, seznam souborů přihlášených do okrskového kola, 1939
Horka, Čech, Čechy krásné, Čechy mé, 1941
Horka, Čech, Čertovo kvítko, 1919
Horka, Čech, Činnost divadelní 1907 - 1914
Horka, Čech, Činnost divadelní, seznam uvedených představení, 1936 - 1948
Horka, Čech, Činnost divadelní, seznam uvedených představení, 1936 - 1948
Horka, Čech, Činnost divadelní, seznam uvedených představení, 1936 - 1948
Horka, Čech, Era Kubánková, 1914
Horka, Čech, Fidlovačka, návrhy scén, 1939
Horka, Čech, Jan Sladký Kozina, 1913
Horka, Čech, Jednací protokol, 1907 - 1940
Horka, Čech, kniha členů spolku, 1907 - 1947
Horka, Čech, Kniha fondů, 1937 - 1943
Horka, Čech, Kniha pokladní, 1942 - 1944
Horka, Čech, Kniha protokolů, 1907 - 1919
Horka, Čech, Kniha protokolů, 1907 - 1919
Horka, Čech, Kniha protokolů, 1907 - 1919
Horka, Čech, Kniha zápisů, 1933 - 1944
Horka, Čech, Kniha zápisů, 1944 - 1945
Horka, Čech, Kronika souboru I.
Horka, Čech, Kronika spolku, 1874 - 1907
Horka, Čech, Kronika spolku, 1874 - 1907
Horka, Čech, Láska si nedá poroučet, 1919
Horka, Čech, Láska si nedá poroučet, 1919
Horka, Čech, Lešetínský kovář, 1923
Horka, Čech, Maryša, 1925
Horka, Čech, Naši furianti, 1941
Horka, Čech, novinový článek, 1939
Horka, Čech, Oběžník, 1913 - 1932
Horka, Čech, Ona něco ví, 1913
Horka, Čech, Paličova dcera, 1926
Horka, Čech, Pokladní kniha, 1907 - 1940
Horka, Čech, seznam členů, 1941
Horka, Čech, seznam členů, 1941
Horka, Čech, Silvestrovský kabaret, 1942
Horka, Čech, Slavnostní schůze, 1922
Horka, Čech, Španělská muška, 1923
Horka, Čech, spolkové stanovy, 1907
Horka, Čech, spolkové stanovy, 1907
Horka, Čech, spolkové stanovy, 1907
Horka, Čech, spolkové stanovy, 1907
Horka, Čech, Staré hříchy, 1925
Horka, Čech, Staří blázni, 1923
Horka, Čech, žádost na ředitelství drah, 1941
Horka, Čech, Zápisy ze schůzí, 1945 - 1950
Horka, Čech, Závěť, 1924
Horka, Čech, Zvony, 1925
Horka, Divadelní ochotníci, divadelní představení, 1888
Horka, Divadelní ochotníci, divadelní představení, 1889
Horka, Divadelní ochotníci, Doktor Tlučhuba, 1886
Horka, Divadelní ochotníci, Politika v lese, 1889
Horka, Divadelní ochotníci, Třeštílek, 1889
Horka, SDO, Ženichové - plakát, 1948
Horka, Sokol. Pan Franc, 1921
Hroubovice, Klicpera, Kniha plakátů, Horka, SDO, Ženichové - plakát, 1948
Praha, ÚMDOČ, spolkový oběžník, 1942
Praha, ÚMDOČ, spolkový oběžník, 1942
Praha, ÚMDOČ, vzor smlouvy s Národním souručenstvím, 1942
Praha, ÚMDOČ, vzor smlouvy s Národním souručenstvím, 1942
Vysoké Mýto, Chrudim, kniha zápisů okrsku Emanuela Veselského, 1913 - 1920


Mapa působení souboru - Čech, ochotnický vzdělávací spolek / Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Horka, Čech, Jan Sladký Kozina, 1913
Horka, Čech, Era Kubánková, 1914
Horka, Čech, Čertovo kvítko, 1919
Chrudim, Nerudův okrsek, Naši furianti - plakát, 1941
Hroubovice, Klicpera, Kniha plakátů, Horka, SDO, Ženichové - plakát, 1948


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.