Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ochotníci (SDO)

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 194x
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 194x, 195x
Po 1945 hráli ochotníci bez oficiálního názvu spolku, patrně do 1952.

V Okresním archivu Kolín byl r. 1948 registrován Spolek divadelních ochotníků.

1949 - výpis z kroniky obce:
"Z pěněz získaných ze zábav, májí a divadel se velice aktivní mládež rozhodla, že instalují po celé vsi rozhlas. S touto neobvyklou atrakcí byla vesnice v širokém okolí známa."
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

JAKOUBEK, Ladislav: Informace pro MČAD. Rkp. 2001. 1 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 448.

WEBOVÉ stránky obce - historie - http://www.skvrnov.cz/?page_id=5 - 3. 6. 2012.
Archivy:
Státní okresní archiv Kolín:
OkÚ Kolín 1850-1948, i. č. 120 (Spolkový katastr). Soupis právnických osob v okrese Kolín z března 1948.

Mapa působení souboru - Ochotníci (SDO)

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':