Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol, DrO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1919
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1948
Působení: 193x, 194x
Dramatický odbor Sokola
Kulturní činnost zahájena 14. XII. 1919, divadelním představením komedie Staří studenti od Ferdinanda Strejčka. Poněvadž v Ratboři nebylo nikde jevíště, sehrána byla tato hra v hostinci „u Hrabu“ v Kořenicích, na jevišti tamního ochotnického kroužku.

1925 usneseno provésti stavbu Sokolovny a stavba zadána fč. ing. Viktor Levín, Kolín. Slavnost otevření nové sokolovny konala se dne 20. září 1925 za překrásného počasí a účast obecenstva byla obrovská, jak na akademii, tak i na veřejném cvičení.

1925 se získáním vlastní tělocvičny zlepšila se též činnost jednoty ve všech směrech. Největšího úspěchu docíleno bylo při divadelním představení hry Jaroslava Vrchlického Noc Na Karlštejně, které sehráno bylo dne 4. a 11. října 1925.

1926 V nové sokolovně postaveno bylo též pěkné prostorné jevíště, takže ochotníci Sokola měli možnost předvésti obecenstvu mnoho přitažlivých her. 1926 F. X. Svoboda: Poslední muž, F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl, Josef Štolba: Mořská panna. "Úspěch všech představení byl velmi pěkný a veselohra Mořská panna byla na žádost obecenstva opakována."

1927 Tělocvičná jednota Sokol pověřena byla jednomyslným usnesením obecního zastupitelstva funkcí Místní osvětové komise. "Podniky jednoty – ať již tělocvičné, vzdělávací či zábavní – jsou obecenstvem nejen z Ratboře, ale i z širého okolí, velmi četně navštěvovány a požívají výborné pověsti."

1928 - květen - Q. M. Vyskočil: O vůdcovství,divadelní hru ze skautského života sehrál dorost Sokola.

1929 - duben – J. O. Hradčanský: Když štěstí chodí po horách, veselohra; červen - K. Leger: Jaro, jednoaktovska sehrána k oslavě 70. narozenin básníka. Při ní o jeho životě a tvorbě promluvil Josef Zach, odborný učitel z Kolína.

1930 - květen - K. Fořt: Kráska ze Šumavy; v září a v říjnu uvedena Tulácká krev od téhož autora; 28. října Ed. Rada: Vrah; listopad - J. L. Doudlebský: Cigánečka.

1931 2 divadelní představení - červen - B. Rajská-Smolíková: Její Veličenstvo Láska, červenec K. Lužanská: Sojčí pero.

1932 B. Vrbský: Šofér, veselohra.

1933 Sokol sehrál 6 divadelních představení: únor - Za hokynářským krámem, březen - Miloš Veselý: Děda Štráchal jede k panu presidentovi, duben - Recept na štěstí, pro děti Perníková chaloupka a říjen - Věrni panu presidentovi.
1933 Hais-Týnecký: Sestřičky u sv. Panny Kláry, r. Leo Pokorný ze Zásmuk.
1933 Valenta: Lázně pro všecko, Balda: Ožeňte se, bude Vám líp.

1934 Jeviště v sokolovně bylo značným nákladem upraveno, nové kulisy maloval akad. malíř Joža Bok z Kojic.
1934 březen - Fr. Cimler: Statek našeho Franty; duben pro děti - Zvířátka a loupežníci; Fr. Balej: Nechoď tam, pojď radš k nám; květen J. Mikšíček: Pravdy hříchu, červenec - opereta Z českých mlýnů, dále Cácorka a září - opereta Ty ani nevíš ...

1935 A. Jirásek: Lucerna, v únoru 2x; březen Al. Jirásek: Vojnarka, drama; květen - V. Baldessari Plumlovská: Jura, pohádka pro děti; pro dospělé Šamberk: Palackého tř. 27, říjen - Kamil Novák, hudba Em. Starý: Není zajíček jako zajíček, hra se zpěvy.

1936 V sokolovně bylo sehráno 7 divadelních přestavení -
leden - pohostinské představené ochotnků Sokola ze Zásmuk - Fr. Langer: Jízdní hlídka.
1936 místní DO Sokola: duben - Miloš Kareš: Ryba a kost …, veselohra, 2 reprízy; květen - Miloš Veselý: Zahrada míru a lásky, pohádková hra pro mládež; červen - na oslavu 52. narozenin presidenta Dr. E. Beneše sehrána hra Williama S. Maughama Posvátný plamen. 28. říjen oslaven divadelním představením hry Jiřího Baldy: Český voják.

1937 duben - Otomar Schäfer: Pes a kočka, komedie; květen - Václav Štech: Třetí zvonění, veselohra. 28. říjen oslavili ochotníci Sokola hrou Fr. Baleje Není muže nad kováře.

1938 v dubnu - R. Nížborský: Moje teta – tvoje teta, fraška.

1939 v červnu - J. Snížek: „Příklady táhnou. Tato hra byla opakována v rámci akce „Radost ze života“ dne 25. června. Správa velkostatku a cukrovaru zakoupila pro své zaměstnance 100 vstupenek. 25. prosince sehráno představení hry Tonka Šibenice.

1940 - v květnu - v sokolovně za spoluúčasti školních dětí uvedena hra Fischerové–Kvěchové: Když loutky oživnou, hrána ve prospěch Ochrany matek a dětí v Ratboři.
v březnu - Mládež Národního souručenství a Sokol: K. Piskoř: Velké pokušení, veselohra, v červnu K. Piskoř: Svátek věřitelů, v srpnu 2x K. Balák, hudba O. Sedlmayer: Madlenka z kovárny, operetka; v říjnu Olga Scheinpflugová: Okénko.

1941v únoru - A. a V. Mrštíkovi: Maryša, drama. "Pro velký úspěch bylo představení opakováno počátkem března a po oba dny byla sokolovna plně navštívena spokojenými diváky, kteří neskrblili chválou nad kvalitními hereckými výkony."
1941
"V listopadu nařídil okresní úřad, aby na veřejných místech byly odstraněny všechny připomínky na „Sokol“, který byl v dubnu rozpuštěn. V důsledku toho musel býti zahlazen relief Tyrše a Fügnera na sokolovně, z budovy musel být odstraněn nápis SOKOL a rovněž sgrafito ve štítě budovy, představující plavce na loďce v rozbouřených vlnách a nesoucí nápis „Neohroženě vpřed!“ muselo býti zahlazeno. Ulice Tyršova byla přejmenována na Nádražní ulici“.
(Pamětní kniha)

Po rozpuštění Sokola ujala se kulturní práce mládež Národního souručenství, viz.

Po válce

1946 Ochotníci sehráli v sokolovně dne 9. a 16. června pohádku Popelka.

1947 Divadelní představení se konala čtyři. Dne 6. a 13. dubna sehráli místní ochotníci veselohru Koflíček Marie Terezie, dne 24/5. ochotníci z Chotouchova divad. hru Boženy Rajské-Smolíkové: Trikolora“ a 4/5. ochotníci Sokola z Bečvár divad. hru Jaroslava Kvapila „Oblaka“.


Od 1948
v sokolovně hrálo pohostinsky oblastní divadflo z Kolína, Vesnické divadlo z Prahy.
Bibliografie:
Obecní úřad Ratboř:
Pamětní kniha obce 1928-1949 - http://obchod.idum.cz/~vo000314/pics/obecni kronika - cela.htm#_ - excp. 19. 6. 2012.
Archivy:
Kolín, Státní okresní archiv, Soudobá dokumentace okresu Kolín, Plakátová dokumentace, Kouřim 1908 - 1945, ka 59, inv. č. 118

Související Obrázky

Ratboř, Sokol, Sestřičky u sv. Panny Kláry - plakát, 1933


Související Alba

Mapa působení souboru - Sokol, DrO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Ratboř, Sokol, Sestřičky u sv. Panny Kláry - plakát, 1933