Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Čtenářsko-ochotnický spolek / Slovan

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1897
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1971
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x
Čtenářsko-ochotnický spolek
pod patronací Slezské Matice osvěty lidové.

1897 - červen - Ant. Volf: frašky Vyhraný ženich a Ševcovská fidlovačka, první divadelní představení ochotníků, konalo se na vypůjčeném jevišti z Vyšších Lhot. O měsíc později se z činovníků divadla ustavil Čtenářsko-ochotnický spolek.

I v následujících letech bylo sehráno mnoho divadelních kusů, některé s pomocí školních dětí. Nacvičoval učitel Josef Lehar.
Divadelní činnost probíhala nepřetržitě další desetiletí a postupně se vyvíjela. Tradicí byla hra Františka Horečky Ondráš z Janovic, sehraná v letech 1937, 1948 a 1965.

1923 místní ochotníci sehráli 6 divadelních představení.
1923 též 2 loutková představení pro děti.

1924 místní ochotníci sehráli 6 divadelních představení.

1925 - 3 divadelní představení. Odbor splatil dluh za jeviště v částce Kč 2000.

1937 - 11.– 2. července - byla v rámci Ondrášovských slavností v místě zvaném Za pahorkem sehrána hra o Ondrášovi. Hru režíroval mladý janovský učitel Alois Bílský, v roli Ondráše se představil místní ochotník Adolf Volný. Juráše sehrál Jan Šebesta.

1945 ochotníci pokračovali v DS Slovan.

1948 - v září - se uskutečnily další Ondrášovské slavnosti při příležitosti k 100. výročí zrušení roboty.
Téhož roku byla v lomu ještě sehrána hra Františka Horečky: Ondráš z Janovic. Divadelní hra se zdařila a byl jí přítomen i autor.

Hra Ondráš z Janovic byla později přepracována, takže k jejímu provedení stačilo méně osob, a to čtyřiadvacet.
1965 ji pro potřeby slavností nastudoval a vedl ing. Karel Němec. Hra byla tradičně hrána členy ochotnického spolku v Janovicích.

Roku 1969 byly sehrány čtyři divadelní scénky K. Kozla – Jak Ondráš ďáblu duši upsal, U čarodějnice Hany na Lysé, Mnich u Bílého kříže a Zbojnická přísaha. Zázemím pro slavnosti bylo tzv. Hradisko, přírodní amfiteátr umístěný v lesnatém svahu části obce Hůrsko, který vznikl vylámáním kamene. Kapacita hlediště byla kolem 700 míst. Součástí amfiteátru bylo pódium, svah s lavicemi pro obecenstvo a obecní chata Burmerka s možností krátkodobého ubytování a dvě malé provozní budovy. (Podle informací obecního úřadu Janovice se již amfiteátr nevyužívá.)

Z divadelního repertoáru dále např.:
1957 - B. Alexandrov: Svatba v Malinovce.
1962 Slovan obdržel uznání Severomoravského kraje za příkladnou činnost vesnických DS.
1965 - Fr. Sokol-Tůma: Pasekáři,
1966 - Babiččina krabička, Paličova dcera,
1971 - Fr. Sokol-Tůma: Goralé.
Úspěšnými režiséry divadelních ochotníků byli Karel Taraba, Ladislav Hájek a Ing. Karel Němec.
Bibliografie:
ČERNOCHOVÁ, Marcela: Soubor informací pro MČAD z okresu Frýdek-Místek. Rkp. 1999.

ČINNOST Slezské Matice osvěty lidové na Těšínsku a Hlučínsku za rok 1924. Slezská Ostrava 1925, s. .



ČINNOST Slezské Matice osvěty lidové na Těšínsku a Hlučínsku za rok 1925. Upravil Frant Onderka. Slezská Ostrava 1926, s. 49.
http://www.sbc.org.pl/Content/118576/Cinnost_Slezska_Matice_osvety_lidowe_Tesinsko1925.pdf (excp.30.6.2015)

DIVADELNICTVÍ Janovic - http://www.obecjanovice.cz/cz/menu/16/o-obci/historie/ - excerpce 24. 2. 2013

HAVLÍČEK, B.: Ondrášovské tradice v Janovicích pod Lysou horou. Těšínsko 2, 1981, s. 26.

SLEZSKÁ Matice osvěty lidové na Těšínsku a Hlučínsku v roce 1898-1923. Slezská Ostrava 1924, s. 44, 45.

VOTOUPALOVÁ, Monika: Národopisné slavnosti a folklorní festivaly na území Těšínska od konce 19. století do současnosti. Magisterská diplomová práce. Brno FF MU, Ústav evropské etnologie, 2010.
Archivy:
Státní okresní archiv Frýdek-Místek:
Kronika obce Janovice (1957–1970), druhý díl, s. 229.

Knihovna Slezského zemského muzea v Opavě.
Poznámka:
Karel Kozel (1907–1978), lidový zpěvák, skladatel písní, kronikář obce a vedoucí souboru LUT Ondráš. Autor tzv. Ondrášovských figlí – humorných příběhů o dobrodružstvích, které zažíval Ondráš a jeho družina. Psal také kratší divadelní scénky s ondrášovskou tematikou.

Při třetím ročníku slavností bylo postaveno členy ochotnického kroužku a místními lidmi pódium:
„Místo bylo koncem minulého a počátkem letošního roku upraveno tak vhodně a účelně, že je radost na ně pohledět. Zmizely nerovnosti a různé balvany v prostoru hlediště, a kde má býti jeviště, tam je pěkné vyvýšené podium z kamenů a zeminy. Vše bylo upraveno bagrem a dohotoveno ručně ochotnými
lidmi, jak z řad ochotníků, tak i některých občanů. Vše bylo pak z jara oseto trávou a tak bylo celé výletiště připraveno sloužiti svému účelu po mnoho let."
(Votoupalová)
Obor činnosti:
činohra
Typ souboru:

Související Pojmy

Související Obrázky

Janovice, Slovan, Babiččina krabička, 1966
Janovice, Slovan, Ondráš z Janovic, 1965
Janovice, Slovan, Ondráš z Janovic, 1965


Mapa působení souboru - Čtenářsko-ochotnický spolek / Slovan

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Janovice, Slovan, Ondráš z Janovic, 1965
Janovice, Slovan, Ondráš z Janovic, 1965